nieruchomości
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

nieruchomości

 • Podwyżka podatku na szkoły

  Wiadomości z Chicago i okolic

  Właścicieli nieruchomości w Chicago w przyszłym roku czeka kolejna podwyżka podatku, która ma związek ze zwiększeniem wydatków na dystrykt szkół CPS.

  Z obliczeń miasta wynika, że całkowity dochód z podatków od nieruchomości wyniesie 2.929 mld dolarów w 2018 roku, w porównaniu do 2.704 mld w 2017 r.

  ...
  Czytaj wiecej
 • Warunek sprzedania nieruchomości

  Monitor 10/06/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 321: Terminologia nieruchomości dochodowych

  PROPERTY SALE CONTINGENCYwarunek sprzedania nieruchomości:jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zarządzanie nieruchomością

  Monitor 09/29/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 320: Terminologia nieruchomości dochodowych

  PRESCRIPTIVE EASEMENT(inna nazwa: easement by presciption) – udogodnienie / służebność przez przedawnienie / zasiedzenie: Strona starająca się o

  ...
  Czytaj wiecej
 • Władza policyjna

  Monitor 09/22/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 319: Terminologia nieruchomości dochodowych

  PMI (private mortgage insurance) – prywatne ubezpieczenie długu hipotecznego: ubezpieczenie chroniące wierzyciela hipotecznego przed stratami finansowymi na wypadek zaniedbania spłat kredytu przez

  ...
  Czytaj wiecej
 • Mapka nieruchomości

  Monitor 09/15/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 318: Terminologia nieruchomości dochodowych

  PHASE I ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT – pierwsza faza środowiskowej oceny nieruchomości: wstępny raport sporządzany w celu zidentyfikowania potencjalnego zanieczyszczenia

  ...
  Czytaj wiecej
 • Transakcja w toku

  Monitor 09/08/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 317: Terminologia nieruchomości dochodowych

  PCHG (price change) – zmiana ceny: skrót stosowany w MLS odnoszący oznaczający, że cena nieruchomości została obniżona lub podwyższona. 

  PEND (pending

  ...
  Czytaj wiecej
 • Stuprocentowa lokalizacja

  Monitor 09/01/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 316: Terminologia nieruchomości dochodowych

  OFF MARKET DATE – data zdjęcia z rynku:data zdjęcia nieruchomości z rynku, zwykle pokrywająca się z datą podpisania kontraktu kupna / sprzedaży (contract

  ...
  Czytaj wiecej
 • Weksel, skrypt dłużny

  Monitor 08/25/2007

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 315: Terminologia nieruchomości dochodowych

  NON-EXCLUSIVE BUYER REPRESENTATION AGREEMENT – umowa o niewyłącznym przedstawicielstwie nabywcy: kontrakt zawarty pomiędzy brokerem i klientem, który powierza agentowi zadanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Negatywna amortyzacja

  Monitor 08/18/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 314: Terminologia nieruchomości dochodowych

  MORTGAGOR – dłużnik hipoteczny: właściciel nieruchomości, której kupno zostało sfinansowane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej; dłużnik hipoteczny dobrowolnie przekazuje

  ...
  Czytaj wiecej
 • Poważne zafałszowanie

  Monitor 08/11/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 313: Terminologia nieruchomości dochodowych

  MARKETABLE TITLE (inna nazwa: clear title) – czysty tytuł własności: tytuł własności, który nie jest obciążony żadnymi roszczeniami; niezbędny do pomyślnego zamknięcia

  ...
  Czytaj wiecej
 • Egzekwowanie spłaty zadłużenia

  Monitor 08/04/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 312: Terminologia nieruchomości dochodowych

  LIENprawo zatrzymania; zastaw:roszczenie wobec nieruchomości mające na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia. Nieruchomość stanowi w tej sytuacji

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo własności na okres życia drugiej osoby

  Monitor 07/28/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 311: Terminologia nieruchomości dochodowych

  LIFE ESTATE pur autre vie – prawo własności na okres życia drugiej osoby: rodzaj dożywotniego konwencjonalnego prawa własności, które wygasa nie w momencie śmierci

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zamieszkać w kościele

  Newsflash

  Niektórzy w kościele czują się jak w domu. Dosłownie. Wraz z upadkiem kongregacji, puste budynki kościelne coraz częściej są przerabiane na budynki mieszkalne. Nie wszyscy wierni akceptują takie zagospodarowanie świętych dla nich miejsc.

  W Chicago nawet 100 z 351 kościołów katolickich może zostać

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczki radnych. Konflikt interesów?

  Monitor 07/21/2017

  Dwóch chicagowskich radnych, którzy zamierzają wesprzeć budowę kolejnych apartamentowców w swoich dzielnicach Logan Square, Humboldt Park I Wicker Park, otrzymało pożyczki od banku należącego do adwokata reprezentującego deweloperów.

  Radny Roberto Maldonado (26.dzielnica)

  ...
  Czytaj wiecej
 • Szacowane koszty pożyczki

  Monitor 07/21/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 310: Terminologia nieruchomości dochodowych

  LE (loan estimate) wykaz szacowanych kosztów pożyczki: w ciągu trzech dni po otrzymaniu podania o pożyczkę (loan application) instytucja

  ...
  Czytaj wiecej
 • Cykl życia inwestycji

  Monitor 07/14/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 309: Terminologia nieruchomości dochodowych

  INVESTMENT LIFE-CYCLE – cykl życia inwestycji: cały okres danego procesu inwestycyjnego, od momentu nabycia do chwili sprzedaży.

  INVESTMENT VALUE – wartość

  ...
  Czytaj wiecej
 • Analiza inwestycyjna

  Monitor 07/07/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 308: Terminologia nieruchomości dochodowych

  HERS INDEX (Home Energy Rating System index)wskaźnik systemu oceny energetycznej budynków: wskaźnik szacujący koszty rocznego zużycia energii,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Dzierżawa ziemi

  Monitor 06/30/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 307: Terminologia nieruchomości dochodowych

  GENERAL WARRANTY DEED ogólny gwarantowany akt przekazania własności: typ aktu przekazania własności, który zapewnia nowemu właścicielowi

  ...
  Czytaj wiecej
 • Godziwa wartość rynkowa

  Monitor 06/23/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 306: "Terminologia nieruchomości dochodowych"

  FAIR MARKET VALUE (w skrócie: FMV) – godziwa wartość rynkowa: najbardziej prawdopodobna cena nieruchomości możliwa do uzyskania w warunkach otwartego rynku,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przestarzały system opodatkowania

  Monitor 06/16/2017

  System naliczania podatków od nieruchomości w powiecie Cook najbardziej uderza w ubogich mieszkańców, a największe korzyści czerpią z niego bogaci właściciele - taka konkluzja wyłania się z ustaleń dziennika "Chicago Tribune”. Asesor powiatu Cook, Joseph Berrios, odrzuca te oskarżenia.

  Najwięcej

  ...
  Czytaj wiecej