Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

nieruchomości

 • Rodzaje polis ubezpieczeniowych

  Monitor 10/07/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 269

  HOME INSURANCE POLICY (inna nazwa: homeowner’s insurance policy, w skrócie HOI) – polisa ubezpieczeniowa na dom: ubezpieczenie chroniące właściciela domu przed stratami w wyniku zniszczeń spowodowanych przez nieprzewidziane

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ruszył program miejskich rabatów podatkowych

  Monitor 10/07/2016

  Do końca listopada przyjmowane będą wnioski od właścicieli nieruchomości w Chicago ubiegających się o rabaty podatkowe, które mają być formą rekompensaty po wprowadzeniu przez burmistrza podwyżki.

  Wysokość rabatów w ramach programu Property Tax Rebate waha się od $25 do $200. Właściciele

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zgoda na podwójne przedstawicielstwo

  Monitor 10/07/2016

  Terminologia kontraktów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, część 268

  CONSENT TO DUAL AGENCY – zgoda na podwójne przedstawicielstwo: zgoda wyrażona przez sprzedającego i nabywcę na to, aby reprezentował ich ten sam agent w tej samej transakcji, określany jako podwójny

  ...
  Czytaj wiecej
 • Terminologia kontraktów marketingu nieruchomości, część 267

  Monitor 09/23/2016

  RESIDENTIAL EXCLUSIVE RIGHT TO SELL MARKETING AGREEMENT – umowa dotycząca marketingu nieruchomości mieszkalnej z wyłącznym prawem sprzedaży: kontrakt zawarty pomiędzy brokerem i właścicielem oparty na prawie wyłączności do przeprowadzenia marketingu i sprzedaży nieruchomości, w którym agent zachowuje prawo do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przestępca zarabia dzięki CHA

  Monitor 09/23/2016

  Po ostatnich doniesieniach o postawieniu w stan oskarżenia dziewięciu osób, które zdefraudowały ponad milion dolarów z programu pomocy mieszkaniowej miejskiej agencji Chicago Housing Authority (CHA), światło dzienne ujrzały kolejnej nieprawidłowości.

  CHA wynajmowało mieszkania do programu

  ...
  Czytaj wiecej
 • Najważniejsze skróty używane w branży nieruchomości

  Monitor 09/15/2016

  – podsumowanie (H-Z), część 265

  HELOC (home equity line of credit) – linia kredytowa pod zastaw domu

  HERS INDEX (Home Energy Rating System Index) – Wskaźnik Systemu Oceny Energetycznej Budynków Mieszkalnych

  HOA (homeowners’ association) – stowarzyszenie właścicieli

  ...
  Czytaj wiecej
 • Glencoe wśród najdroższych przedmieść USA

  Monitor 09/15/2016

  Znajdujące się na północnych przedmieściach Chicago Glencoe znalazło się na liście najdroższych w Stanach Zjednoczonych.

  Badanie przeprowadziła firma Engel & Volkers. Średnia cena domu w Glencoe wynosi 1.3 miliona dolarów, a średni dochód gospodarstwa domowego to $171,250 - wynika z

  ...
  Czytaj wiecej
 • Najważniejsze skróty używane w branży nieruchomości

  Monitor 09/09/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  ABR (Accredited Buyer Representative) – Akredytowany Przedstawiciel Nabywcy

  ACMs (asbestos-containing materials) – materiały zawierające azbest

  ADA (Americans with Disabilities Act) – Ustawa o Osobach Niepełnosprawnych

  ADS (annual

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zerowy podatek od nieruchomości

  Monitor 09/09/2016

  - kto korzysta z ulgi, kto za nią płaci

  Emerytowani lekarze i właściciele biznesów znajdują się w gronie 8,350 seniorów i niepełnosprawnych weteranów na terenie powiatu Cook, którzy nie płacą podatku od nieruchomości. Kosztami programów zwolnień podatkowych obciążono pozostałych

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zysk operacyjny netto

  Monitor 08/26/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 263

  APPX SF (approximate square footage) – powierzchnia w przybliżeniu: szacowana powierzchnia nieruchomości lub pomieszczeń podawana w stopach kwadratowych (np. powierzchnia pomieszczenia o wymiarach 12 stóp na 14 stóp wynosi 168 stóp

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo sąsiedzkie

  Monitor 08/19/2016

  Czego nie można właścicielowi nieruchomości

  Kolejne dwa opracowania poświęcone będą bezwzględnie obowiązującym regułom ograniczającym możliwość korzystania z nieruchomości z uwagi na uprawnienia nieruchomości sąsiadujących. Ograniczenia te nie są znaczne, ponieważ co do zasady

  ...
  Czytaj wiecej
 • Rabaty dla właścicieli nieruchomości po świętach

  Monitor 08/19/2016

  Od 1 października do końca listopada przyjmowane będą wnioski od właścicieli nieruchomości w Chicago ubiegających się o rabaty, które mają być formą pomocy w poniesieniu kosztów wprowadzonej przez burmistrza Rahma Emanuela podwyżki podatku od nieruchomości.

  Wnioski będą przyjmowane w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wyłączne przedstawicielstwo

  Monitor 08/19/2016

  "Skróty używane w branży nieruchomości”, część 262

  ABR (Accredited Buyer Representative) – Akredytowany Przedstawiciel Nabywcy: kwalifikacja zawodowa przyznawana przez Krajowe Stowarzyszenie REALTORÓW® (NAR – National Association of REALTORS®) agentom nieruchomości, którzy ukończyli

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przejęcie nieruchomości na cele publiczne

  Monitor 08/19/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 261

  CD (closing disclosure) – ujawnienie informacji o zamknięciu transakcji: dokument, który otrzymuje pożyczkobiorca na 3 dni przed planowanym zamknięciem transakcji (closing), przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące kosztów pożyczki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Depozyt zabezpieczający

  Monitor 08/05/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 260

  AGLA (above-grade living area) – powierzchnia mieszkalna powyżej ziemi: całkowita powierzchnia mieszkalna znajdująca się powyżej poziomu ziemi (pomieszczenia znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu ziemi, jak również niewykończone

  ...
  Czytaj wiecej
 • Radni wiedzą jak płacić niższe podatki

  Monitor 08/05/2016

  Trzech na czterech właścicieli nieruchomości w Chicago odczuwa skutki ostatniej podwyżki podatków od nieruchomości. W niektórych dzielnicach przy centrum stawka jest niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu do zeszłego roku. Nie wszyscy radni będą płacić więcej.

  Osiemnastu z 50 chicagowskich

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zwrot z inwestycji

  Monitor 07/29/2016

  „Skróty używane w branży nieruchomości”, część 259

  AC (acre) – akr: jednostka powierzchni gruntów wynosząca 4,840 jardów kwadratowych, czyli 43,560 stóp kwadratowych (około 4,047 m2, czyli 0.4 hektara).

  DOM (days on market) (inna nazwa: market time) – dni na rynku / czas

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wynajem z opcją kupna

  Monitor 07/22/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 258

  ARV (after-repair value) – wartość po naprawie: przewidywana wartość nieruchomości po dokonaniu napraw i renowacji.

  DTI (debt-to-income ratio) – współczynnik zadłużenia do dochodu: suma miesięcznego zadłużenia podzielona przez

  ...
  Czytaj wiecej
 • Short sale - sprzedaż bez pokrycia

  Monitor 07/15/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 257

  SS (short sale) – sprzedaż bez pokrycia: sprzedaż nieruchomości po cenie, która nie jest w stanie pokryć spłaty wszystkich obciążeń (liens) oraz kosztów zamknięcia transakcji (closing costs). Dla wierzyciela pożyczki hipotecznej udzielenie zgody na sprzedaż

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna odwrócona

  Monitor 07/08/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - skróty używane w branży nieruchomości, część 256

  PITI (akronim od słów principal, interest, taxes, insurance) – kwota obejmująca główną sumę pożyczki, odsetki, podatki i ubezpieczenie: podstawowe koszty posiadania domu. Instytucje

  ...
  Czytaj wiecej