Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

nieruchomości

 • Krajowe Stowarzyszenie Realtorów

  Monitor 07/01/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - skróty używane w branży nieruchomosci, część 255

  LTV (loan-to-value-ratio) – współczynnik pożyczki do wartości: współczynnik pożyczki hipotecznej do szacowanej wartości nieruchomości. Przykładowo, jeśli kredytobiorca potrzebuje pożyczki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna z rosnącym udziałem własnym

  Monitor 06/24/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - "Skróty używane w branży nieruchomości", część 254

  GBA (gross building area) – całkowita powierzchnia budynku: powierzchnia budynku mierzona od zewnętrznych stron ścian, obejmująca również powierzchnię znajdującą się poniżej poziomu ziemi

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nadużycia w programie mieszkaniowym

  Monitor 06/17/2016

  Miejski departament mieszkalnictwa (CHA) bierze pod uwagę zakończenie współpracy z dwoma prywatnymi firmami, które obecnie obsługują program mieszkaniowy dla osób o niskich dochodach (Section 8). Czy rozwiąże to problem nadużyć?

  W tym roku CHA zapłaciło firmie CVR Associates z siedzibą na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Skala podwyżki podatku od nieruchomości

  Monitor 06/17/2016

  Właściciele nieruchomości w Chicago zapłacą w tym roku przeciętnie o prawie 13 procent wyższy podatek – takie informacje przekazał sekretarz powiatu Cook. Administracja burmistrza Rahma Emanuela i radni pracują nad planem rabatów, z których mogliby skorzystać właściciele domów. Już wiadomo, że pomoc nie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna o stałym oprocentowaniu

  Monitor 06/17/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
  „Skróty używane w branży nieruchomości”, część 253

  DEP (depreciation) – spadek wartości, deprecjacja: odnosi się przede wszystkim do wszelkich konstrukcji wybudowanych na danej działce. Deprecjacja nie dotyczy gruntu, który zwykle

  ...
  Czytaj wiecej
 • Rabaty dla właścicieli domów w Chicago?

  Monitor 06/10/2016

  Burmistrz Rahm Emanuel podejmuje kolejną próbę pomocy właścicielom nieruchomości w Chicago, by złagodzić skutki wprowadzonej przez niego podwyżki. Stanowy Kongres nie uchwalił bowiem zapowiadanych wyższych ulg podatkowych. Tym razem burmistrz zapowiada wprowadzenie rabatów. Chociaż szczegóły programu są

  ...
  Czytaj wiecej
 • Federalna Agencja Mieszkaniowa (FHA)

  Monitor 06/10/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 252

  ADS (annual debt service) – roczna obsługa zadłużenia: kwota przeznaczona co roku na spłatę pożyczki hipotecznej obciążającej daną nieruchomość dochodową. Na obsługę zadłużenia składa się spłata głównej sumy (principal) oraz odsetki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przepływ gotówkowy po podatkach

  Monitor 06/03/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 250

  ATCF (after-tax cash flow) – przepływ gotówkowy po podatkach: okresowe wpływy pieniężne, którymi dysponuje inwestor po odliczeniu wszystkich kosztów operacyjnych (operating expenses) oraz kosztów obsługi zadłużenia (debt service), oraz po

  ...
  Czytaj wiecej
 • Materiały zawierające azbest

  Monitor 05/27/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce: skróty używane w branży nieruchomości, część 250

  ACMs (asbestos-containing materials) – materiały zawierające azbest: wszelkie materiały budowlane zawierające azbest, minerał włóknisty odporny na działanie wysokiej temperatury, który

  ...
  Czytaj wiecej
 • Dobrowolne przeniesienie tytułu własności

  Monitor 05/20/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce:
  "Terminologia związana z wyceną nieruchomości”, część 249

  TOTAL OPERATING EXPENSES – całkowite koszty operacyjne: wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości dochodowej obejmujące podatki, użyteczności, koszty zarządzania, ubezpieczenie,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Osobista własność materialna

  Monitor 05/13/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 248

  RETROSPECTIVE VALUE OPINION – retrospektywna opinia o wartości: opinia dotycząca wartości nieruchomości w określonym okresie w przeszłości, przygotowana zwykle dla celów wyceny nieruchomości w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wyjątkowość nieruchomości

  Monitor 05/06/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce: 
  Terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 247

  TURNKEY PROJECT – projekt realizowany „pod klucz”: projekt, często dotyczący nieruchomości komercyjnej, w którym firma deweloperska, działając na zlecenie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Federalna pomoc dla zadłużonych właścicieli domów

  Monitor 04/29/2016

  "Hardest Hit" to federalny program Departamentu Skarbu ukierunkowany na pomoc mieszkańcom stanów, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu na rynku nieruchomości po recesji. W tym gronie jest Illinois. Nasz stan otrzymał kolejną transzę pomocy.

  W ramach programu "Hardest Hit" do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Obniżenie wartości przez sąsiadujące nieruchomości

  Monitor 04/29/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 246

  PRINCIPLE OF SUPPLY AND DEMAND – prawo podaży i popytu: wartość nieruchomości uzależniona jest, między innymi, od ilości nieruchomości dostępnych na rynku. Im więcej nieruchomości

  ...
  Czytaj wiecej
 • Preferencja lokalizacji, zalety położenia nieruchomości

  Monitor 04/22/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 245

  RESIDENTIAL ZONE – strefa mieszkalna: kategoria zagospodarowania przestrzennego obejmująca m.in. strefę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (single-family residential zone) oraz strefę zabudowy

  ...
  Czytaj wiecej
 • $41 mln dla Illinois od Goldman Sachs

  Monitor 04/15/2016

  Goldman Sachs przekaże Illinois $41 milionów dolarów w ramach ugody zawartej w związku ze sprzedażą obligacji powiązanych z rynkiem nieruchomości - poinformowało biuro prokurator generalnej Illinois, Lisy Madigan. 

  Bank inwestycyjny Goldman Sachs zawarł ponad 5-miliardową ugodę z

  ...
  Czytaj wiecej
 • Fałszywa sprzedaż - phony sale

  Monitor 04/15/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 244

  OVERSUPPLY – nadmierna podaż: podaż przewyższająca popyt; na rynku najmu charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem powierzchni niewynajętej (high vacancy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ukryte wady: wszelkie defekty zagrażające bezpieczeństwu

  Monitor 04/08/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 243

  LATENT DEFECTS – ukryte wady: wszelkie defekty zagrażające bezpieczeństwu, które są trudne do wykrycia podczas zwykłej inspekcji, np. pęknięty fundament lub wadliwa konstrukcja

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nabywanie nieruchomości gruntowych pod zabudowę

  Monitor 04/08/2016

  Realizację planów związanych z zakupem działki przeznaczonej na budowę domu należy rozpocząć od znalezienia właściwej nieruchomości, odpowiadającego nie tylko naszym preferencjom lokalizacyjnym, ale również wymaganiom technicznym czy prawnym. Z tego względu, iż nie każdy grunt nadaje się pod zabudowę mieszkaniową

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ustawy o sprawiedliwej gospodarce mieszkaniowej

  Monitor 04/01/2016

  Terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 242

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  FACE VALUE – wartość nominalna: określona wartość danej własności lub usługi, np. polisy ubezpieczeniowej, pożyczki hipotecznej, itp.

  FAIR HOUSING LAWS – ustawy o

  ...
  Czytaj wiecej