Zmiany w przepisach uwarunkowane pandemią COVID-19
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Ponieważ okoliczności i przepisy zmieniają się teraz nawet z godziny na godzinę, poniższy opis jest bardziej zarysem bieżącej sytuacji, gdyż treść czy interpretacja przepisów może oczywiście ulec zmianie.

 1. Przedłużenie terminu płatności i rozliczeń podatkowych

Możemy się rozliczać do 15 lipca 2020, na razie jeśli chodzi o rozliczenia federalne do IRS. W praktyce oznacza to, że rozliczenia i płatności, które wcześniej miały być złożone i zapłacone do 15 kwietnia 2020 zostały przesunięte na 15 lipca. Mówimy o rozliczeniach za 2019:

 • Prywatnych – Forma 1040
 • Korporacji typu C – Forma 1120
 • Estates and Trusts – Forma 1041
 • Gifts – Forma 709

Płatności przedłużone to opłaty za 2019 do zapłaty podatku należnego za wyżej wymienione rozliczenia, jak i pierwsze zaliczki podatkowe za 2020, które normalnie są do zapłacenia 15 kwietnia 2020. Inne płatności, na przykład druga przedpłata podatków indywidualnych nadal jest to zapłacenia 15 czerwca. Prowadzi to do paradoksu, gdzie należy zapłacić już drugą przedpłatę, zanim nastąpi obowiązek zapłacenia pierwszej.

Spodziewamy się, że termin rozliczeń stanowych do Illinois zostanie również przedłużony do 15 lipca 2020, gdy legislatura stanu otworzy sesje 24 marca 2020.

 1. Terminy zwrotów podatkowych

Urzędy obiecują, że starają się utrzymać regularny system wysyłania zwrotów. Aby otrzymać je jak najszybciej, chcemy się rozliczyć jak najszybciej, wysłać rozliczenia elektronicznie, i poprosić o wpłaty zwrotów bezpośrednio na konto bankowe, gdyż to eliminuje potrzebę ludzkiej ingerencji w trakcie procesu. Urzędy drastycznie ograniczyły ilość pracowników na miejscu, więc wysyłanie rozliczenia na papierze ulegnie znacznemu opóźnieniu w procesowaniu. Wysyłanie czeków ze zwrotami zależy oprócz tego na funkcjonowaniu poczty i zawsze wiązało się z opóźnieniem względem elektronicznego przesyłania funduszy. Należy się spodziewać dodatkowych opóźnień, jeśli użyjemy tej metody.

 1. Bezpośrednia pomoc finansowa

Spodziewana ustawa, która może zostać zatwierdzona 24 marca 2020, przewiduje według wstępnych rozmów i analiz, wysyłanie bezpośrednio ze skarbu państwa do podatników czeków w wysokości $1,500 na osobę dorosłą i $1,500 na dziecko. Będzie się należała podatnikom z dochodem do $75,000 dla ‘single,’ $112,500 dla ‘head of household’ i $150,000 dla małżeństwa, obniżając pomoc do zera przy dochodzie $100,000 lub $132,500 lub $175,000, w zależności od statusu podatkowego.

 1. Płatne dni wolne ze względu na efekty COVID-19

Ustawa Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) dotyczy pracodawców zatrudniających poniżej 500 (pięciuset) pracowników. Przewiduje jednak wykluczenie pracodawców zatrudniających poniżej 50 (pięćdziesięciu) pracowników. Przepisy wykonawcze mają być wydane w ciągu 15 dni od daty podpisania, a więc 18 marca 2020. Pojawiły się pogłoski o trzydziestodniowym okresie bez konsekwencji dla pracodawców w celu wdrożenia przepisów w życie. Wracając do tematu, ustawa FFCRA wprowadziła dwa rodzaje płatnych dni wolnych.

 1. Emergency Paid Sick Leave (EPSL) - 80 godzin wypłaty dla pracowników na pełnym etacie lub proporcjonalne 2 tygodnie na średnią ilość godzin dla pracowników poniżej pełnego etatu. Płatne ma być w wysokości normalnej wypłaty, ale limitowane do podstawy kredytu podatkowego dla pracodawcy do $511 dziennie i do $5,111 w całości na pracownika dotkniętego bezpośrednio kwarantanną, chorobą, opiekującego się chorym, lub odczuwającego symptomy i poszukującemu diagnozy. Jeśli pracownik opiekuje się dziećmi ze względu na zamknięcie szkoły, płatne ma być w wysokości 2/3 wypłaty, ale limitowane do podstawy kredytu podatkowego do $200 dziennie i do $2,000 w całości na pracownika.
 2. Emergency FMLA Expansion (EFE) – 12 tygodni wolnego, 2 pierwsze tygodnie nieodpłatnie, ale potencjalnie podlegające pod EPSL, kolejne 10 tygodni wypłaty w sposobie podobnym do systemu opisanego w temacie opieki nad dziećmi w EPSL, czyli 2/3 wypłaty limitowane do podstawy kredytu dla pracodawcy do $200 dziennie, ale ze względu na długość do $10,000 na pracownika.

Powiązanie EPSL i już istniejących umów pracy dotyczących płatnego wolnego: Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia czasu wolnego z EPSL niezależnie od czasu chorobowego (lub innego płatnego czasu wolnego, tzw. PTO), który pracodawca zapewnia w umowie.

Pracodawcy nie mogą też wymagać, aby pracownicy najpierw wyczerpali inny płatny urlop przed podjęciem płatnego zwolnienia chorobowego w nagłych wypadkach podlegających pod EPSL, chociaż pracownicy mogą zażądać wyczerpania PTO przed skorzystaniem z EPSL.

 1. Rządowe niskoprocentowe pożyczki dla biznesów

Aplikacja na uzyskanie pożyczek jest dostępna na stronie: https://disasterloan.sba.gov/ela/ Oddział Small Business Administration w Chicago: https://www.sba.gov/offices/district/il/chicago. Burmistrz Chicago i inne jednostki administracyjne otworzyły strony informacyjne

 1. Odroczenie spłat pożyczek hipotecznych 

  Fannie Mae i Freddie Mac, firmy ubezpieczające i gwarantujące pożyczki oświadczyły, że firmy obsługujące pożyczki podlegające pod obie firmy mogą zawiesić spłaty do 12 miesięcy dla pożyczkobiorców, których dochód zanikł lub się obniżył ze względu na COVID-19. Aby uniknąć konsekwencji z kryzysu z roku 2008, ma to nastąpić bez wpływu na historie kredytowe, ale nie jest to automatyczne. Pożyczkobiorcy musza się skontaktować z ich instytucjami w celu zmiany umowy pożyczkowej. Jedną z opcji może być na przykład przedłużenie terminu spłat o ich opuszczoną ilość. Nastąpiło też odroczenie postępowań eksmisji i sprzedaży sądowej na sprawy bieżące już w toku.

 2. Wpłaty na konta IRA i HSA

  Wpłaty no konta IRA i HSA zostały również przesunięte na 15 lipca 2020, powielając przedłużona datę złożenia rozliczeń indywidualnych.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA

Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: