----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Sezon podatkowy rozpoczyna się 1go stycznia roku 2002. Do 15-go kwietnia roku 2002 mamy czas rozliczyć się jako osoby prywatne, natomiast korporacje generalnie mają czas rozliczyć się do 15-go marca 2002 (w przypadku gdy rok kalendarzowy jest rokiem rozliczeniowym). W roku 2001 wszedł w życie 2001 Tax Act wprowadzający wiele zmian podatkowych w latach 2001 do 2010. Poniżej wymienię ważniejsze zmiany dotyczące roku 2001.

1Zwolnienie podatkowe na osobę (exemption) wzrasta do $2,900. Tzw. standardowe odciągnięcie od dochodów (standard deduction) wzrasta do $4,550 dla osób nie pozostających w związku małżenskim, $7,600 dla małżeństw i kwalifikujących się wdowców (wdów), $6,650 dla głów domostwa (head of household), $3,800 dla małżonków, którzy wybierają oddzielne rozliczanie.

2Stopy podatkowe są obniżone o .5%, poza pierwszą stopą 15-procentową. Na przykład poprzednia podatkowa stopa 28% zostaje wymieniona na 27.5% podatku od dochodów. Progi podatkowe zostają podniesione do góry o stopień inflacji. Dla przykładu, nowa stopa podatkowa 27.5% obowiązuje od dochodów "taxable income" $45,200 dla małżeństw i $27,050 dla osób rozliczających się pojedynczo. 2001 Tax Act przewidział wprowadzenie nowej stopy podatkowej w wysokości 10%. W roku 2001 ta najniższa stopa nie istnieje jeszcze w tabelach, jest natomiast przekazywana podatnikom w formie tzw. rabatu w wysokości do $300 dla osób pojedynczych, $600 dla małżeństw i $500 dla głowy domu (head of household). Podatnicy, którzy z jakichkolwiek powodów nie otrzymali czeków od IRS w roku 2001 mogą się ubiegać o rabat na rozliczeniu podatkowym.

3Child Tax Credit. Ulgi podatkowe dla dzieci wzrastają do $600 na jedno dziecko odpisywane od podatku federalnego. Ulga ta wygasa dla par zarabiających więcej niż $110,000 rocznie lub osob indiwidualnych zarabiających więcej niż $75,000 rocznie.

4Earned Income Tax Credit. Ta ulga podatkowa dla dzieci jest dodatkową ulgą oprócz ulgi wymienionej powyżej i dotyczy rodzin o niskich dochodach. Granica kwalifikacji do tej ulgi została zwiększona do $32,121 na dwójkę lub więcej dzieci, oraz do $28,281 na jedno dziecko. Od Child Tax Credit odróżnia ją to, że można ją otrzymać nawet w przypadku gdy nie ma żadnego podatku federalnego do zapłacenia. Nie można jej otrzymać gdy jeden z współmałżonków nie ma prawa do pracy. IRS zwykle sprawdza to poprzez weryfikację z Social Security Administration czy podatnik nie ma adnotacji o zakazie pracy w USA. Earned Income Credit przysługuje na dzieci do 19-go roku życia, lub do 24-go roku życia, jeśli chodzą do szkoły. Dziecko musi przebywać w USA co najmniej 6 miesięcy. Pobyt dziecka poza miejscem zamieszkania rodziców, jeżeli wiąże się z edukacją w innej miejscowości, liczy się jak pobyt w domu rodziców. Ten wyjątek mogą wykorzystać rodzice posyłający swoje dzieci do szkoły w Polsce. Oczywiście dzieci muszą posiadać co najmniej stały pobyt w USA i ważną kartę Social Security.

5W przypadku gdy nazwisko i Social Security Number współmałżonka na rozliczeniu nie są takie same jak w danych Social Security Administration podatnicy automatycznie tracą prawo do zwolnienia podatkowego na osobę. W takim przypadku IRS automatycznie wysyła pismo żądające dopłaty lub zmniejszające zwrot. Żeby uniknąć tego rodzaju kłopotów należy albo zmienić nazwisko w Social Security Administration gdy zostało ono zmienione na przykład w wyniku małżeństwa, albo podawać dokładnie takie samo nazwisko jak na Social Security Card.

6Poziom odsetek od pożyczek studenckich, które można odpisać od dochodów wzrasta do maksymalnej sumy $2,500.

7Limit odpisu podatkowego dla zakupów sprzętu lub maszyn do biznesu wzrasta do $24,000 (w pierwszym roku zakupu).

8Zwolnienie podatkowe dochodów z zagranicy dla obywateli i rezydentów USA wzrasta do $78,000. Dotyczy to głównie tych osób, które przebywają co najmniej 11 miesięcy w roku poza USA.

9Nowe uproszczone przepisy dotyczące maksymalnych wymaganych dystrybucji z kont emerytalnych po osiągnięciu odpowiedniego wieku (zwykle 70 lat). W większości przypadków wymagane dystrybucje zostały obniżone.

Standardowy odpis wydatków na samochód wzrasta do sumy 34.5 centa za milę.

Limit zarobków, które są opodatkowane przez Social Security Administration wzrasta do $80,400 (z $76,200). Nie ma limitu dla opodatkowania przez Medicare.

Nowe korzystne przepisy dla podatników chcących skorzystać z ulgi podatkowej przy sprzedaży na przykład domu biznesowego lub czynszowego. Paragraf 1031 umożliwiał tzw. zamianę lub kupno podobnej nieruchomości bez potrzeby płacenia podatku na nieruchomość sprzedaną. Od roku 2001 nowy dom można kupić przed sprzedażą starego pod warunkiem użycia usług tzw. exchange accomodation titleholder, czyli kwalifikowanego pośrednika, który trzyma nieruchomość w trust jako właściciel dla celów podatkowych.

Zwolnienie podatkowe od podatku od spadków i darowizn wynosi $675,000, tak samo jak w roku poprzednim. Przy każdej darowiźnie powyżej $10,000 na osobę należy wysłać podatkowe rozliczenie darowizny (gift tax return). Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie płacimy podatku dopóki suma wszystkich darowizn (minus $10,000 na każdego obdarowanego) nie przekroczy $675,000. Akt podatkowy roku 2001 wprowadził podwyższone limity (z obecnych $675,000) w następnych latach. I tak zwolnienie podatkowe będzie wynosiło $1 milion w roku 2002 i 2003 i będzie wzrastało systematycznie do $3.5 miliona w roku 2009. W roku 2010 nie będzie podatków od spadków! Ciekawostką jest to, że gdyby Kongres nie przedłużył zniesienia podatku spadkowego, to w roku 2011 podatek ten wraca na majątki warte powyżej $1 miliona.

Korporacja S a status imigracyjny.

W tej części wrócę do mojego artykułu z listopada 2001, w którym stwierdziłem, że osoby nie posiadające stałego pobytu, natomiast spełniające warunki tzw. "substantial presence test" (czyli w większości przypadków przebywające co najmniej sześć miesięcy w roku w Stanach Zjednoczonych) i posiadające Social Security Number mogą założyć korporację S. Zadzwoniła do mnie czytelniczka, która nie zgodziła się ze mną i zażądała sprostowania. Ponieważ staram się podawać dokładne informacje podatkowe sprawdziłem to jeszcze raz w Internal Revenue Service oraz w niezależnej firmie prawniczej specjalizującej się w amerykańskim i międzynarodowym prawie podatkowym. Potwierdzam to co napisałem w artykule z listopada ubiegłego roku. Myślę, że nieporozumienia wiążą się z głównie z faktem, że amerykańskie prawo podatkowe ma nieco inną definicję rezydenta (tylko dla celów podatkowych) niż prawo imigracyjne. Można więc być nielegalnie w USA na przykład po przekroczeniu ważności wizy turystycznej lub studenckiej i mieć status rezydenta podatkowego. Jednym z motywów Kongresu przy ustalaniu takiej ustawy było nie spychanie "aliens", czyli osób bez stałego pobytu na margines podatkowy. Osoby te oczywiście łamią jedno prawo, imigracyjne, więc zmuszanie ich do rozliczania się jako nierezydenci spowodowołoby zwiększone unikanie obowiązku płacenia podatków (nierezydenci przeważnie płacą większe podatki niż rezydenci), czyli łamanie następnego prawa. Wynik byłby łatwy do przewidzenia, tzn. wzrost tzw. szarej strefy gospodarczej i spadek wpływów podatkowych. Korporacja S jest tworem wyłącznie prawa podatkowego i takie prawo powinno być stosowane dla określenia kto może być, a kto nie może być właścicielem takiej korporacji. Należy pamiętać, że "substantial presence test" wymaga fizycznej obecności w Stanach Zjednoczonych, dlatego dłuższy wyjazd lub deportacja prowadzi do utraty statusu S dla właściciela.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----