----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Wraz z początkiem nowego roku nadchodzi czas rozliczeń podatkowych dla większości obywateli amerykańskich, rezydentów i tych nie-rezydentów, którzy mają jakikolwiek dochód w Stanach Zjednoczonych. Do 16-go kwietnia roku 2007 mamy czas rozliczyć się jako osoby prywatne oraz spółki partnerskie (partnerships) i Limited Liability Companies (LLC), natomiast korporacje generalnie mają czas rozliczyć się do 15-go marca 2007 (w przypadku gdy rok kalendarzowy jest rokiem rozliczeniowym).

w Stopy podatkowe pozostają w takiej samej wysokości jak w roku 2005, tzn. 10%, 15%, 25%, 28%, 33% i 35%. Górna granica 10%-ej stopy podatkowej wzrasta z $7,300 do $7,550 dla osób pojedynczych i z $14,600 do $15,100 dla małżeństw, natomiast dla tzw. głowy domu (head of household) wzrasta od $10,450 do $10,750.

w Tzw. standardowe odciągniecie od dochodów (standard deduction) wzrasta do $5,150 dla osób nie pozostających w związku małżeńskim (było $5,000 w roku 2005), $10,300 dla małżeństw i kwalifikujących się wdowców (wdów) (wzrost od $10,000 w roku 2005), $7,550 ($7,300 w roku 2005) dla głów domostwa (head of household), $5,150 dla małżonków, którzy wybierają oddzielne rozliczanie. W dalszym ciągu utrzymują się ulgi dla małżeństw, wprowadzone przez administrację Busha w roku 2004, tzn. podwójne standardowe odciągnięcie od dochodów dla małżeństw w porównaniu z osobami pojedynczymi.

w Tzw. filing requirement, czyli obowiązek rozliczenia podatkowego wzrasta do $8,450 dla osób pojedynczych poniżej 65go roku życia, i do $16, 900 dla małżeństw poniżej 65-go życia. W przypadku osiągnięcia wieku 65 lat do 1-go stycznia 2007 limity te wzrastają do $9,700 dla osób pojedynczych i do 17,900 dla małżeństw w przypadku, gdy jeden z małżonków przekroczył 65 lat, i $18,900 gdy oboje przekroczą 65 lat. Chciałbym jednak dodać, że limity te obowiązują tylko w przypadku, gdy podatnik ma dochody pracownicze (tzn. gdy ma odciągane podatki) oraz dochody pasywne typu odsetki lub dywidendy. Nierozliczenie się w takim przypadku to prawdopodobnie zrezygnowanie ze zwrotu podatkowego. W przypadku osób samozatrudnionych limit wynosi tylko $400 na rok (a więc wszyscy kontraktorzy i inne osoby, które nie mają odciąganych podatków). Chciałbym dodać, że limit $400 podawany przez IRS dotyczy właściwie podatku Social Security (czyli składek emerytalnych). Limit ten dotyczy dochodów netto pomnożonych przez 92.35%, żeby skomplikować sprawę. Wystarczy powiedzieć, że osoby samozatrudnione mające dochody $432 i mniej na rok nie płacą składek emerytalnych (limit $432 został obliczony dzieląc $400 przez 92.35%). Osoby mające pasywne dochody z czynszów mają obowiązek rozliczania się, niezależnie od wysokości zarobków. Należy również dodać, że wiele stanów ma mniejsze limity dochodów poniżej których nie ma obowiązku rozliczania podatku stanowego (np. w stanie Illinois jest to $2,000 od osoby).

w Standardowy odpis wydatków na samochód w celach biznesowych wzrasta do 44.5 centa za milę. Jeżeli używamy samochodu w celach charytatywnych (np. pracując jako ochotnik ) możemy odpisać 14 centów za milę w odpisach personalnych na "schedule A". Wyjątkiem jest odpis 32 centów za milę jeśli używamy środków transportowych w akcjach charytatywnych, związanych z huraganem Katrina. Odpis medyczny 18 centów za milę dotyczy jazdy samochodem do szpitala, lekarza lub kliniki, odpisywanej wraz z innymi wydatkami medycznymi na "schedule A". Identyczna stawka procentowa dotyczy także tzw. "moving expenses" ,czyli związanych z przeprowadzkami.

w Nauczyciele oraz inni profesjonaliści pracujący przynajmniej 900 godzin w publicznych lub prywatnych szkołach podstawowych lub średnich mogą odciągnąć do $250 od kosztów poniesionych na książki, pomoce naukowe, oprogramowanie komputerowe, komputer oraz inne materiały klasowe. Jeśli obydwoje z małżonków rozliczających się wspólnie kwalifikują się do powyższej kategorii, wówczas limit wzrasta do $500. W przypadku, gdy wydatki przekroczą dopuszczalne limity, nadwyżka może być odciągnięta w odpisach personalnych na "schedule A". Ponieważ w listopadzie, gdy IRS drukował formularze nie było wiadomo, czy Kongres przedłuży prawo dotyczące tego odpisu, na formularzu podatkowym nie ma miejsca na ten odpis, tak jak w latach poprzednich. Należy go wpisać w linię 23, Archer MSA Deduction, i dodać literę E do linii na lewo of sumy odpisu.

w Limit zarobków, które są opodatkowane przez Social Security Administration wzrasta do $94,200. Nie ma limitu dla opodatkowania przez Medicare.

w W 2006 roku Kongres ustanowił wzrost zwolnienia z podatku alternatywnego (AMT Exemption), aby uchronić miliony średniej klasy podatników od stania się przedmiotem opodatkowania przez Alternative Minimum Tax. AMT exemption w 2006 wzrosło do $62,550 dla małżeństw rozliczających się wspólnie ($58,000 w poprzednim roku), $42,500 dla osób pojedynczych i tzw. głów domu ($40,250 w 2005), i $31,275 dla małżeństw rozliczających się osobno ($29,000 w 2005). Niestety, dotyczy to tylko obecnego roku. Jeśli w przyszłości nie będzie wprowadzona żadna prawna ulga dotycząca tej kwestii, wówczas AMT exemption spadnie w roku 2007 do jeszcze niższego poziomu niż w roku poprzednim, tzn. do $45,000 dla małżeństw, $33,750 dla osób pojedynczych i głów rodzin i $22,500 dla małżeństw rozliczających się osobno.

w Osoby, które pomiędzy 2006 a 2007 rokiem zainstalowały w swoich domach na terenie Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju energooszczędne ulepszenia kwalifikują się do otrzymania kredytu podatkowego. Kredyty te są zgłaszane na formie 5695 i muszą być dołączone do ogólnej formy 1040. Maksymalny kredyt na 2006 i 2007 jest ograniczony do $500, z których nie więcej niż $200 może być przeznaczone na okna. Istnieją oczywiście inne limity na poszczególne pozycje, a mianowicie $50 na każdy kwalifikujący się wentylator, $150 na piec lub bojler, $300 na każdy klimatyzator, pompę grzewczą lub grzejnik na wodę.

w Oprócz powyższych kredytów, dodatkowo na formie 5695 można odliczyć do 30% kosztów poniesionych na zainstalowanie paneli słonecznych, instalacji słonecznych do podgrzewania wody i innych alternatywnych instalacji energetycznych tzw. fuel cell power plants. Maksymalny roczny kredyt w tego typu inwestycjach wynosi do $2,000 w latach 2006 i 2007. Kredyty są dostępne zarówno w przypadku zainstalowania ich w domach mieszkalnych jak i w domkach wakacyjnych. Niestety użycie tych technologii do ogrzewania basenu lub hot tub nie kwalifikują się do uzyskania kredytu.

w Pasywny dochód dzieci w wieku poniżej 18 lat przekraczający kwotę $1,700 podlega opodatkowaniu tzw."Kiddie Tax". W poprzednich latach dotyczyło to tylko dzieci poniżej 14 roku życia. Przepis nie dotyczy dzieci poniżej 18-go roku życia pozostających w związkach małżeńskich i rozliczających się wspólnie ze współmałżonkiem.

w W 2006 roku maksymalny kredyt podatkowy na każde kwalifikujące się dziecko poniżej 17 roku życia wynosi $1,000 i na takim poziomie utrzyma się aż do 2010 roku.

w Limit amortyzacyjny w pierwszym roku używania samochodu , który został zakupiony do biznesu w 2006 roku wynosi $2,960 dla samochodów osobowych. Dla cięższych samochodów typu van/truck limit ten wynosi $3,260. Dla samochodów z napędem elektrycznym limit ten wynosi aż $8,980 (hybrydowe samochody nie są traktowane jak samochody z napędem elektrycznym). Maksymalny kredyt dla hybryd dozwolony przez prawo wynosi $3,400. Niestety, kredyt ten nie jest jednakowy dla każdego samochodu typu hybryda, lecz waha się w zależności od rodzaju pojazdu. Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko nabywcy nowego samochodu tego typu kwalifikują się do otrzymania kredytu. W przypadku zakupu samochodu używanego prawo to nie obowiązuje.

w Odpisy charytatywne uległy dalszemu zaostrzeniu. Z własnego doświadczenia przy sprawdzeniach podatników wiem, że IRS nigdy nie kwestionował wydatków charytatywnych poniżej $250, na które podatnik nie miał potwierdzenia, lub przynajmniej dowodu w postaci czeku. Teraz należy taki dowód posiadać, jeżeli chcemy podać wydatki charytatywne. Żeby zakwalifikować jako wydatek większy jak $500 donacje samochodu, łodzi, lub samolotu do zarejestrowanej instytucji charytatywnej, instytucja musi dostarczyć potwierdzenie daleko bardziej szczegółowe niż poprzednio. W przypadku sprzedaży przez instytucję samochodu (lub łodzi czy samolotu) możemy odpisać tylko cenę sprzedaży danego podarunku przez instytucje. Poprzednio podatnik mógł odpisywać wartość samochodu według np. "Kelly Blue Book". Jeżeli instytucja nie zamierza sprzedawać podarunku, musi to stwierdzić na piśmie i podać wszystkie numery identyfikacyjne podarunku. Za rok podatkowy 2005 nowy formularz, 1098-C jest wysyłany przez organizację charytatywną do IRS-u i do podatnika. Formularz ten wskazuje wartość odpisu jaki podatnik może odciągnąć od swoich dochodów. O ile przedtem podatnik dołączał tylko formularz 8283 do swojego rozliczenia w przypadku donacji wyższej od $500, teraz należy dołączyć jeszcze formularz 1098-C (do rozliczenia i do formularza 8283).

w Odpisy na plany emerytalne IRA zostały utrzymane przy $4,000 na osobę. Osoby powyżej 50go roku życia mogą wpłacić dodatkowo $1,000 ($500 w roku poprzednim). Jeżeli mamy inne plany emerytalne w pracy, to limit dochodów, przy których można wykupić IRA w wysokości $4,000 wynosi $50,000 dla osób pojedynczych; i wzrasta z $70,000 do $75,000 dla par małżeńskich. Limity te to tzw. "phaseout" czyli np. dla osób pojedynczych jeżeli dochód przekraczający $50,000 i mniejszy jak $60,000 kwalifikuje tylko na częściowy zakup IRA (nie całą sumę $4,000). Jeżeli dochód przekracza $60,000, to osoby pojedyncze mające inny plan w pracy nie mogą odciągnąć IRA w ogóle. Odpowiedni górny limit dla par małżeńskich wynosi $85,000.

w W planach emerytalnych oferowanych przez pracodawcę (takich jak 401(k), 403(b), SEP salary reduction maksymalna wpłata wzrasta do $15,000 (poprzednio $14,000). Dla pracowników rządowych używających planu 457 limit jest taki sam jak dla planu 401(k). Dla planów SIMPLE limit wynosi $10,000. Dla pracowników mających 50 i więcej lat dodatkowe wpłaty w wysokości $5,000 są dozwolone, gdy plan pozwala na dodatkowe kontrybucje. Dla planu SIMPLE dodatkowy limit dla starszych pracowników wynosi $2,500. Limit dla planu SEP IRA wzrasta z $42,000 do $44,000. Należy zauważyć, że choć limity dla SEP IRA są najwyższe, pensje muszą być odpowiednio wysokie żeby zakwalifikować się na takie odciągnięcie (można odciągnąć tylko do 25% pensji właściciela lub pracownika jako SEP IRA). W przypadku chęci odciągnięcia $44,000 na SEP IRA musimy ustalić pensję roczną na co najmniej $176,000.

w Wprowadzenie nowego odpisu podatkowego w 2005 roku, z tytułu prowadzenia krajowej działalności produkcyjnej (paragraf 199 Kodu podatkowego) zostało przyjęte bardzo pozytywnie przez te grupy podatników, których ten przepis dotyczy. Ponieważ panuje dosyć pokaźne zamieszanie co do odpisu, powtórzę, w jaki sposób ten odpis można wykorzystać. Odpis ten został ustanowiony w październiku 2004 roku jako część amerykańskiej uchwały o tworzeniu miejsc pracy (The American Jobs Creation Act). Odciągnięcie to jest równe 3% dochodu z działalności produkcyjnej w roku 2006, w latach 2007, 2008 i 2009 będzie wynosiło 6%, i po roku 2009 będzie równe 9% tego z dochodu. Typy działalności kwalifikujące się do tej dedukcji obejmują: działalność budowlaną, usługi inżynieryjne i architektoniczne; produkcję, wynajem, sprzedaż, wymianę czy innego rodzaju wykorzystanie: produktów do użytku personalnego, oprogramowania komputerowego, produkcji filmowej, energii, gazu czy wody.

Odpis z tytułu prowadzonej działalności produkcyjnej umożliwia oszczędność podatkową na dochodach uzyskanych z tej działalności, jeśli jest ona prowadzona na terenie Stanów Zjednoczonych. Odciągnięcie to jest częścią zysków podatnika z produkcji i wzrasta ono proporcjonalnie wraz ze wzrostem dochodu.

Odpisu tego nie można używać do dochodu pochodzącego ze sprzedaży produktów spożywczych i napojów przygotowywanych w detalicznym handlu; wynajmu własności czy z wynajmu dla użytku rodzinnego oraz dystrybucji energii elektrycznej, gazu lub wody. Sprzedaż produktów spożywczych w handlu hurtowym kwalifikuje się do odciągnięcia.

Odpisu również nie można używać do ustalenia dochodów netto uzyskanych z samozatrudnienia. Można go odciągnąć na linii 35 na formularzu 1040 dla osób fizycznych, lub linii 25 na formularzu 1120 dla korporacji. Korporacje S i spółki partnerskie nie odciągają dochodu na własnym rozliczeniu, lecz wciągają ten odpis osobno dla każdego udziałowca na formularzu K-1. Każdy udziałowiec takiej formy biznesu następnie pokazuje to odciągnięcie na swoim prywatnym rozliczeniu.

Odpis ma służyć tworzeniu nowych miejsc pracy, więc nie należy się dziwić, że Kongres wprowadził ograniczenie tego odpisu, a mianowicie można odciągać odciągnięcie z tytułu krajowej działalności produkcyjnej do 50% pensji pracowniczych podawanych na formularzu W-2 (tzn. tylko ci pracownicy, którzy mają odciągane podatki). Dla przykładu, Joe Contractor prowadzący działalność jako sole proprietor i płacący wszystkim swoim pracownikom bez odciągnięć podatkowych (a więc traktujący pracowników jak kontraktorów) nie kwalifikuje się do odpisu. Załóżmy teraz, że Joe Contractor ma sekretarkę, której odciąga podatki i płaci jej $10,000 rocznie. Kwalifikuje się wtedy do odpisu $5,000 (50% od $10,000), pod warunkiem, że odpis ten nie jest większy od 3% zysków firmy (trochę skomplikowane, hm, ale Kongres ma dużo prawników w swoich szeregach mających dużo czasu na myślenie). Jak obejść ten problem, gdy Joe zatrudnia same firmy budowlane lub rzeczywistych kontraktorów i podatków się nie da im odciągnąć? Joe musi założyć jednoosobową korporację i płacić sobie pensję dyrektorską na formularzu W-2. Jego pensja liczy się wtedy do odpisu z tytułu par. 199. Należy zauważyć, że jednoosobowe spółki typu LLC lub spółki partnerskie również nie kwalifikują się w takim przypadku do odpisu, albowiem rozliczają się identycznie jak sole proprietors, na schedule C (w przypadku spółki jednoosobowej LLC) lub na formularzu 1065 dla spółek partnerskich bez pensji typu W-2 (wieloosobowe spółki LLC również rozliczają się na formularzu 1065 dla spółki partnerskiej). W takim przypadku, dla celów podatkowych można przekształcić LLC na korporację typu S.

Można się domyślać, że przepis nowego paragrafu 199 spowoduje zresztą wzmożony pęd do zakładania korporacji dla biznesów rozliczających się do tej pory jako sole proprietors lub spółki partnerskie.

w Odpisy na wydatki edukacyjne "Hope" i "Lifetime Credit" wzrastają, tzn. maksymalny odpis $1,650 dla Hope Credit i $2,000 dla Lifetime Credit, tak samo jak limity dochodów, które pozwalają na odpis wzrastają. Odpis bezpośredni (do $4,000) jest bardziej efektywny (lub jest jedyną możliwością) dla podatnika przy wyższych dochodach. "Hope" i "Lifetime Credit" nie można odpisywać przy dochodach większych od $55,000 dla osób pojedynczych i $110,000 dla par małżeńskich. Odpowiednie limity dla "tuition deduction", czyli odpis bezpośredni wynoszą $80,000 i $160,000, przy tym należy dodać, że maksymalny odpis $4,000 można wykorzystać do dochodów $65,000 dla osób pojedynczych i $130,000 dla małżeństw. Powyżej tych dochodów, ale poniżej limitów $80,000 i $160,000 wspomnianych poprzednio, maksymalny odpis wynosi $2,000. W momencie druku formularzy 1040 w listopadzie nie było wiadomo czy Kongres przedłuży prawo dotyczące odpisu edukacyjnego, dlatego w tym roku nie ma specyficznego miejsca na ten odpis. Należy go umieścić na linii 35, zarezerwowanej dla odpisu z tytułu prowadzenia krajowej działalności produkcyjnej. Przy sumie odpisu, po lewej stronie należy dodać literkę T. Jeżeli ujmujemy oba odpisy na tej samej linii, należy umieścić literę B, zamiast T.

w Dla darowizn kwota wolna od konieczności wysłania rozliczenia (nie od podatku) wzrasta do $12,000 na osobę.

Jak co roku, przypominam, że można legalnie rozliczać się razem ze współmałżonkiem który nigdy nie był w USA. Jest to aktualne nawet wtedy, gdy osoba przebywająca w USA nie ma uregulowanego stałego pobytu (nie ma zielonej karty ). Wystarczy, że przebywa więcej jak 6 miesięcy w roku w USA, a nabywa prawa rezydenta podatkowego (nie należy mylić z legalnym pobytem według prawa imigracyjnego). Jedynym warunkiem jest, by współmałżonek przebywający za granicą podał swoje dochody z zagranicy. W większości przypadków takie wspólne rozliczanie powoduje legalne obniżenie podatków amerykańskich.

Na zakończenie chciałbym życzyć Państwu maksymalnych legalnych zwrotów lub minimalnych legalnych płatności podatkowych za rok kalendarzowy 2006.

Andrzej Chołowicz, CPA

jest właścicielem biura rozliczania podatków i księgowości C&M Tax & Accounting Services, Inc.

Tel. (773) 545 - 9990

Adres: 6906 W. Belmont,

Chicago IL 60634

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----