----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

21 kwietnia 2022

Udostępnij znajomym:

Prosta odpowiedź brzmi: nie.

Stan Illinois nie jest stanem automatycznego podziału 50/50, jeśli chodzi o rozwód. Prawo Illinois wymaga, aby rozwodzący się współmałżonkowie podejmowali świadome decyzje w oparciu o ich wyjątkową sytuację rodzinną i finansową. Chociaż w niektórych przypadkach podział pewnych aktywów („assets”) lub praw po połowie może być odpowiedni, to, co stanowi odpowiedni podział, należy ustalać indywidualnie w każdym przypadku.

Dotyczy to wszystkich pięciu głównych aspektów rozwodu w stanie Illinois: (i) podziału majątku („property division”), (ii) podziału długu („debt division”), (iii) alimentów na współmałżonka („spousal maintenance”), (iv) alimentów na dziecko („child supprt”) oraz (v) opieki nad dzieckiem („parental allocation”).

1. Podział majątku podlega prawu sprawiedliwej dystrybucji („equitable distribution”)

Rozwodzący się współmałżonkowie w Illinois muszą podzielić swój majątek małżeński („marital property”) zgodnie z zasadami sprawiedliwej dystrybucji. Krótko mówiąc, chodzi o uczciwość. Każdy współmałżonek ma prawo do sprawiedliwego udziału w majątku małżeńskim pary, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak czas trwania małżeństwa, składki finansowe i niefinansowe, dostęp do oddzielnego majątku, obowiązki w zakresie opieki nad dzieckiem oraz sytuacja ekonomiczna po rozwodzie.

Jak wspomniano powyżej, w niektórych przypadkach może to wymagać podziału 50/50. Jeżeli składki i możliwości zarobkowe współmałżonków rozwodzących się są względnie równe, to równy podział majątku małżeńskiego może być sprawiedliwy. Jednak rozwodzący się współmałżonkowie nie powinni zakładać, że równy podział jest uzasadniony. Zamiast tego powinni zastosować współczynniki sprawiedliwego podziału stanu Illinois, aby określić, co ma sens w kontekście ich rozwodu.

2. Podział długów podlega również prawu sprawiedliwej dystrybucji

W Illinois podział wspólnych długów podlega tym samym zasadom sprawiedliwości, co podział majątku małżeńskiego. Jeśli współmałżonkowie mają kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, kredyt szkolny, dług z tytułu karty kredytowej, dług medyczny lub inne długi do podziału podczas rozwodu, będzie konieczne opracowanie sprawiedliwego rozwiązania w oparciu o okoliczności ich małżeństwa oraz rozwodu.

Chociaż długi zabezpieczone („secured debts”) często idą w parze z aktywami, które je zabezpieczają (tj. współmałżonek, który otrzymuje dom rodzinny, przejmie również odpowiedzialność za kredyt hipoteczny), nie zawsze musi tak być. Ponadto, rozwodzący się współmałżonkowie często zgadzają się na spłatę pewnych długów w ramach procesu rozwodowego. Po raz kolejny kluczowe jest znalezienie uczciwego rozwiązania, które odzwierciedla prawa obojga współmałżonków i odpowiednio zaspokaja ich potrzeby po rozwodzie.

3. Alimenty na współmałżonka uwzględniają takie czynniki, jak finanse obu stron i perspektywy zatrudnienia

Obliczanie alimentów dla współmałżonka w przypadku rozwodu w stanie Illinois wiąże się z zupełnie innym podejściem. Podczas gdy ostatecznym celem jest nadal sprawiedliwość wobec obojga współmałżonków, potrzeba odgrywa znacznie większą rolę, a czas trwania małżeństwa jest czynnikiem decydującym o długości alimentów, jeżeli są one przyznane przez sąd lub jeżeli współmałżonkowie się zgodzą na ich płatność.

Przyznanie alimentów na współmałżonka, w odpowiednich przypadkach, ma na celu zapewnienie, że oboje ze współmałżonków mogą nadal cieszyć się swoim obecnym standardem życia. Przyznanie alimentów na współmałżonka nie jest automatyczne w każdej sprawie rozwodowej.

4. Alimenty na dziecko podlegają w większości przypadków ‘wytycznym ustawowych alimentów na dzieci stanu Illinois’ („Illinois Child Support Guidelines”)

Obliczanie alimentów na dziecko to również zupełnie inny proces w prawie stanu Illinois. W większości przypadków rozwodzący się rodzice muszą określić swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi ustawowymi Illinois. Wytyczne dotyczące alimentów na dziecko koncentrują się na czynnikach takich jak dochody rodziców, ich wydatki związane z dzieckiem, czas rodzicielski spędzony z dzieckiem, kiedy dziecko nocuje u jednego oraz drugiego z rodziców („overnight parenting time”), oraz inne.

5. Ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi muszą odzwierciedlać najlepszy interes („best interest”) zaangażowanych dzieci

Jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, niektórzy rodzice chcą podziału 50/50, a niektórzy nie. Ostatecznie jednak życzenia rodziców ustępują miejsca „najlepszemu interesowi” zaangażowanych dzieci.

W Illinois, to, co jest w najlepszym interesie dziecka, jest czynnikiem przewodnim przy wszystkich ustaleniach dotyczących opieki nad dzieckiem. Rozwodzący się rodzice muszą ocenić czynniki ‘najlepszego interesu’ stanu Illinois i zastosować je w swojej sytuacji rodzinnej.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej lub potencjalnej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt telefoniczny, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----