----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

24 lutego 2022

Udostępnij znajomym:

Modyfikacje dotyczące opieki nad dzieckiem

Jedne z najczęstszych powodów, dla których byli współmałżonkowie dążą do modyfikacji orzeczenia/wyroku rozwodowego („Divorce Judgment”) po rozwodzie, obejmują chęć wprowadzenia zmian w sposobie, w jaki dzielą obowiązki rodzicielskie nad swoimi dziećmi. Jeden z rodziców może chcieć dokonać zmian w podziale obowiązków rodzicielskich, ponieważ chce mieć możliwość podejmowania decyzji za swoje dzieci bez konieczności konsultowania się z drugim rodzicem. Jeden z rodziców może chcieć dokonać zmian w harmonogramach czasu rodzicielskiego („parenting time”), ponieważ uważa, że zmiany te są konieczne, aby zapewnić zaspokojenie bieżących potrzeb ich dzieci.

W większości przypadków zmiany w podziale obowiązków rodzicielskich („parental responsibilities”) nie mogą być dokonywane w ciągu pierwszych dwóch lat po sfinalizowaniu rozwodu. Spotykamy wyjątki, jeśli istnieją powody, by sąd zaaprobował, że konieczne są modyfikacje, aby chronić dzieci przed krzywdą fizyczną lub emocjonalną. Modyfikacje czasu rodzicielskiego można wprowadzić w dowolnym momencie po rozwodzie, jeśli sędzia uzna, że modyfikacje te leżą w najlepszym interesie dzieci.

Aby otrzymać zmianę obowiązków rodzicielskich lub czasu rodzicielskiego, należy wykazać, że nastąpiła istotna zmiana okoliczności („significant change in circumstances”). Istotne zmiany mogły wpłynąć na jednego lub obojga z rodziców lub dzieci. Poniżej przykłady istotnych zmian okoliczności, które mogą wymagać modyfikacji orzeczenia/wyroku rozwodowego w kwestii opieki nad dziećmi:

  • Jedno lub oboje rodziców pobrało się ponownie lub mieszkają z nowym partnerem romantycznym/uczuciowym.
  • Harmonogram pracy rodziców uległ zmianie, co wpłynęło na dni i godziny, w których rodzice będą mogli opiekować się dziećmi podczas ich czasu rodzicielskiego.
  • Harmonogramy zajęć szkolnych i pozalekcyjnych dzieci uległy zmianie, wpływając na czas, w którym rodzice będą musieli je odebrać, przywieźć lub zapewnić transport na zajęcia.
  • Jeden z rodziców doświadczył problemów zdrowotnych, które wpłynęły na jego zdolność do sprawowania opieki nad dziećmi podczas określonego czasu rodzicielskiego.
  • Dzieci doświadczyły problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności, które wymagają nadzwyczajnych form opieki lub transportu na leczenie lub terapię.

Relokacja dzieci („child relocation”) to kolejny częsty powód próśb o modyfikację orzeczenia/wyroku rozwodowego.

W przypadkach, w których jeden z rodziców żąda zmian w opiece nad dzieckiem, sędzia zwykle szuka rozwiązań, które zapewnią najlepszy interes dziecka, jednocześnie zachowując relacje między rodzicami a dziećmi. Rodzic wnioskujący o modyfikacje będzie musiał wykazać, że zmiany w jego życiu, życiu dzieci lub życiu drugiego rodzica wymagają takiej modyfikacji. Będzie również wnioskujący rodzic musiał wykazać, że żądane przez niego modyfikacje leżą w najlepszym interesie dzieci.

Modyfikacje dotyczące alimentów na dzieci („child suport”)

Jeżeli jednemu z rodziców nakazano płacenie alimentów drugiemu rodzicowi w celu zaspokojenia bieżących potrzeb dzieci, każde z rodziców może zażądać modyfikacji wypłacanej kwoty w zależności od zmian w ich sytuacji finansowej. Aby wykazać, że zmiany te są konieczne, rodzic wnioskujący o modyfikacje będzie musiał wykazać, że doświadczył zmian w wysokości uzyskiwanego dochodu lub że zmieniły się potrzeby jego lub dzieci.

Jeśli rodzic, który płaci alimenty, straci pracę lub doświadczy spadku dochodów, może wnioskować o modyfikację zmniejszającą kwotę płatności. Jednak zmiany w zatrudnieniu muszą być dokonywane w dobrej wierze („good faith”). Wnioskujący rodzic nie może zrezygnować z pracy lub zaakceptować obniżki wynagrodzenia jedynie w celu zmniejszenia zobowiązań alimentacyjnych na dziecko. Jeśli rodzic wnioskujący o modyfikację został zwolniony z pracy lub jeśli doznał urazów lub problemów zdrowotnych, które wpływają na jego zdolność do pracy i zarabiania, może mieć możliwość tymczasowego obniżenia alimentów na dziecko. Trwałe modyfikacje mogą być dozwolone, jeśli wnioskujący rodzic doświadcza problemów, które będą miały długoterminowy wpływ na jego zdolność do zarabiania, takich jak trwała niepełnosprawność („permanent disability”) lub poważna choroba wymagająca intensywnego leczenia.

Rodzic otrzymujący alimenty może poprosić o zwiększenie alimentów w zależności od zmian potrzeb dzieci. Na przykład dziecko może cierpieć z powodu problemów zdrowotnych, które będą wymagały poddania się operacji lub stałej fizjoterapii, a rodzic może poprosić drugiego rodzica o udział w kosztach tego leczenia. Inne koszty potrzebne do zaspokojenia zmieniających się potrzeb dzieci można również podzielić między rodziców, w tym wydatki związane z opieką ortodontyczną, opłatami za zajęcia pozalekcyjne oraz za sprzęt na te zajęcia, aby zapewnić dzieciom odpowiednią edukację. Jeżeli jedno z rodziców nie pokrywa tych wydatków, drugi rodzic może zwrócić się do sądu o dodanie tych lub innych kosztów do nakazu/orzeczenia alimentacyjnego.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----