----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

28 stycznia 2022

Udostępnij znajomym:

Większość spraw rozwodowych wiąże się ze złożonymi kwestiami prawnymi i finansowymi. W przypadkach, w których para ma dzieci, będą musieli ustalić, w jaki sposób postępować w przyszłości w zakresie opieki nad dziećmi.

Prawna oraz fizyczna opieka

Rodzice będą musieli ustalić, w jaki sposób będą dzielić opiekę nad dziećmi po rozwodzie. Jeśli rozwód jest bezsporny, wynegocjują plan rodzicielski („parenting plan”), który zostanie uwzględniony w ich ugodzie rozwodowej („divorce settlement”). Jeśli nie osiągną ugody i postępowanie rozwodowe będzie wymagane do rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii, sędzia podejmie ostateczne decyzje oraz sfinalizuje szczegóły planu.

Istnieją dwa główne zakresy opieki nad dziećmi, które należy uwzględnić. Pierwszym z nich jest ‘przydział obowiązków rodzicielskich’ („allocation of parental responsibilities”). Ta forma opieki obejmuje prawo do podejmowania decyzji dotyczących życia dzieci; w tym określenie podziału odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Poniżej cztery kategorie odpowiedzialności podejmowania decyzji:

 • Edukacja – rodzice mogą decydować, gdzie dzieci będą uczęszczać do przedszkola i szkoły, oraz czy dzieci otrzymają korepetycje.
 • Opieka zdrowotna – wybór pediatry może być bardzo istotny. Jeśli dzieci są niepełnosprawne lub mają inne specjalne potrzeby, rodzice będą chcieli upewnić się, że otrzymują odpowiednią stałą opiekę, w tym fizjoterapię lub leczenie psychologiczne. Brane są także pod uwagę decyzje dotyczące opieki stomatologicznej oraz ortodontycznej dzieci.
 • Zajęcia pozalekcyjne („extracurricular activities”) – dzieci mogą uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, np. programy sportowe, lekcje muzyki lub tańca, harcerstwo, lub inne.
 • Religia – rodzice mogą chcieć zdecydować, gdzie dzieci będą uczęszczać do kościoła, świątyni lub uczestniczyć w innych nabożeństwach oraz zajęciach religijnych, a także czy otrzymają różne formy nauczania religijnego.

Plan rodzicielski będzie szczegółowo określał, w jaki sposób różne rodzaje odpowiedzialności za podejmowanie decyzji zostaną rozdzielone. Wszystkie zakresy odpowiedzialności mogą być dzielone równo między rodzicami lub rodzic może ponosić wyłączną lub główną odpowiedzialność w niektórych zakresach.

Inny zakres opieki nad dzieckiem to czas rodzicielski („parenting time”). Odnosi się to do wszelkich sytuacji, w których dzieci są pod opieką któregokolwiek z rodziców, w tym noclegów i krótkoterminowych wizyt w domu każdego z rodziców. Plan musi zawierać harmonogram wyszczególniający, w jaki sposób czas rodzicielski zostanie podzielony. Oprócz uwzględnienia codziennego czasu rodzicielskiego w ciągu roku szkolnego, plan powinien również uwzględniać zmiany w harmonogramie podczas wakacji szkolnych, w święta i inne dni, w których rodzice mogą chcieć spędzać czas z dziećmi (np. dzień matki oraz dzień ojca).

Inne elementy do rozwiązania w planie rodzicielskim

Plan powinien także zawierać warunki, które odnoszą się do następujących elementów (nie jest to lista wyczerpująca):

 • Dane identyfikacyjne – plan musi zawierać adres zamieszkania i główny numer telefonu każdego z rodziców oraz adresy i numery telefonów ich pracodawców.
 • Dostęp do wszelkich akt/kartotek („records”) dotyczących dzieci – rodzice mogą mieć prawo dostępu do akt/kartotek dotyczących dzieci, w tym szkolnych, medycznych i dentystycznych, oraz szczegółów leczenia psychologicznego.
 • Adres zamieszkania („residential address”) — adres głównego miejsca zamieszkania dzieci zostanie wyznaczony na potrzeby rejestracji w szkole. Zazwyczaj będzie to adres domowy rodzica, który ma większość czasu rodzicielskiego.
 • Transport – rodzice mogą szczegółowo uzgodnić transport dzieci między ich domami oraz wszelkimi zajęciami.
 • Komunikacja – zasady określające, kiedy dzieci będą mogły komunikować się z rodzicami oraz odpowiednie metody komunikacji; np. rodzice mogą zdecydować, że w określonych godzinach rodzic może prowadzić rozmowy telefoniczne z dziećmi, gdy są one w domu drugiego rodzica.
 • Powiadomienia – rodzice będą zwykle zobowiązani do powiadamiania się nawzajem, jeśli u dzieci wystąpią nagłe problemy zdrowotne. Plan może również określać, że rodzice będą informować się nawzajem o planach podróży z dziećmi, w tym o datach wyjazdów oraz miejscach, w których będą przebywać.
 • Modyfikacje – każdy z rodziców może w przyszłości wystąpić do sądu o modyfikację planu; lecz modyfikacje te będą zwykle odpowiednie tylko wtedy, gdy rodzic doświadczył znaczącej zmiany okoliczności („significant change in circumstances”).
 • Rozstrzyganie sporów — w większości przypadków plan przewiduje, że rodzice będą korzystać z mediacji w celu rozwiązania sporów.

Sporządzenie praktycznego planu rodzicielskiego

Rodzice są zobowiązani do złożenia proponowanego planu rodzicielskiego w ciągu 120 dni od złożenia wniosku rozwodowego lub wniosku o przydział obowiązków rodzicielskich w sądzie. Plan mogą złożyć rodzice łącznie – gdy się zgadzają – lub każdy rodzic może złożyć swój proponowany plan rodzicielski osobno, jeżeli występują kwestie sporne.

Kiedy rodzice składają sprzeczne plany, w większości przypadków sąd nakaże rodzicom udział w mediacji, a oni będą współpracować z mediatorem w celu znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania. Po utworzeniu uzgodnionego planu rodzicielskiego sędzia go zatwierdzi, o ile uzna, że będzie on zapewniał najlepszy interes dzieci. Jeśli rodzice nie mogą uzgodnić planu, sprawy te mogą zostać rozwiązane w ramach procesu rozwodowego („divorce trial”), a sędzia podejmie ostateczną decyzję na podstawie tego, co sędziego zdaniem leży w najlepszym interesie dzieci.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----