----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

27 lipca 2022

Udostępnij znajomym:

Sprawy związane z podziałem majątku małżeńskiego („marital property”) mogą być jednymi z bardziej złożonych zagadnień, którymi będą musieli się zająć rozwodzący się współmałżonkowie.

Łączenie mienia („commingling of property”)

Zanim para będzie mogła rozpocząć podejmowanie decyzji o podziale majątku, będzie musiała ustalić, czy pewne aktywa są uważane za majątek małżeński. Majątek małżeński, który obejmuje wszystkie aktywa i długi nabyte po zawarciu małżeństwa przez parę, będzie musiał zostać podzielony. Majątek odrębny („separate property”), który może obejmować majątek będący własnością jednego współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego lub aktywa wyłączone z majątku małżeńskiego na mocy umowy przedmałżeńskiej („prenuptial agreement”) lub poślubnej („postnuptial agreement”), nie będzie wymagał podziału, a współmałżonek, który pierwotnie nabył te aktywa, będzie mógł zachować ich własność.

Istnieją jednak sytuacje, w których odróżnienie majątku odrębnego jednego współmałżonka od majątku małżeńskiego może być trudne. Kiedy majątek odrębny i małżeński staje się ‘pomieszany’, para może być zmuszona do współpracy z księgowymi, aby dojść do źródła majątku i określić, które aktywa można uznać za majątek odrębny. Jeżeli zmieszanie majątku spowoduje utratę kategoryzacji majątku odrębnego, majątek ten może zostać zamieniony na majątek małżeński.

Nieruchomość

Pary rozwodzące się często napotykają problemy dotyczące ich domu rodzinnego; kiedy obie strony mogą chcieć nadal ten posiadać dom.

Spory mogą również powstać w przypadkach, gdy współmałżonkowie są właścicielami wielu nieruchomości. Współmałżonkowie mogą również być zmuszeni do zajęcia się nieruchomościami, które dzierżawią najemcom mieszkalnym lub komercyjnym, które mogą być cennymi aktywami oraz źródłem dochodu.

W przypadku nieruchomości należy zazwyczaj przeprowadzać wyceny („appraisals”), aby zapewnić zrozumienie wartości rynkowej tych aktywów. Jeśli jeden ze współmałżonków planuje zachować wyłączną własność domu małżeńskiego lub innych nieruchomości, będzie musiał prze-finansować kredyt hipoteczny, aby był jedynym kredytobiorcą, a nazwisko drugiego współmałżonka będzie musiało zostać usunięte z tytułu własności domu.

Jeśli wyłączne posiadanie domu nie będzie finansowo wykonalne, para może zdecydować, że najlepszą opcją jest sprzedaż domu podczas procesu rozwodowego.

Wycena i podział majątku przedsiębiorstwa

Firmy rodzinne mogą być kontrowersyjną kwestią do rozwiązania podczas rozwodu. Kiedy przedsiębiorca założył firmę i włożył czas, wysiłek i inwestycje finansowe, aby odnieść sukces, zwykle będzie chciał się upewnić, że będzie w stanie kontynuować posiadanie i prowadzenie firmy po rozwodzie. Firma może być jednym z najcenniejszych aktywów posiadanych przez parę, a także może być głównym źródłem dochodu dla jednego lub obojga współmałżonków.

Aby upewnić się, że firma może zostać odpowiednio zaadresowana podczas rozwodu, może być konieczne wykonanie wyceny firmy („business valuation”). Znając prawdziwą wartość firmy, a także innych aktywów małżeńskich, para może określić opcje podziału majątku w sposób korzystny dla obu stron.

Jeśli jeden z współmałżonków chce być jedynym właścicielem firmy rodzinnej, może być zmuszony do zapewnienia podziału majątku małżeńskiego w sposób zapewniający drugiemu współmałżonkowi majątek o równoważnej wartości. W niektórych przypadkach, na przykład, gdy współmałżonkowie wspólnie byli zaangażowani w zarządzanie i prowadzenie firmy, para może zdecydować się na kontynuowanie współwłasności firmy. Aby zapewnić ochronę praw obu stron, para powinna zawrzeć umowę partnerską.

Długi małżeńskie

Współmałżonkowie będą również musieli przyjrzeć się zaciągniętym długom i podjąć decyzję o tym, kto będzie odpowiedzialny za ich spłatę. Wszelkie długi powstałe podczas małżeństwa pary będą uważane za wzajemne, a obie strony będą odpowiedzialne za spłatę kwot należnych wierzycielom.

W pewnych okolicznościach wierzyciele mogą nadal być w stanie pociągnąć oboje współmałżonków do odpowiedzialności za należne długi. Nawet jeśli w ugodzie rozwodowej stwierdza się, że jeden ze współmałżonków będzie odpowiedzialny za spłatę salda na wspólnej karcie kredytowej, jeśli ta osoba nie dokona płatności wymaganych w latach następujących po rozwodzie pary, firma obsługująca karty kredytowe może podjąć działania w celu odzyskania długu od drugiego byłego współmałżonka.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej lub potencjalnej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt telefoniczny, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----