----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

04 listopada 2021

Udostępnij znajomym:

Plany określonych świadczeń („defined benefit plans”)

Plan określonych świadczeń to plan emerytalny, który zapewnia miesięczne świadczenia dochodowe („monthly income benefits”), które stają się płatne po przejściu na emeryturę. Plany tego typu wykorzystują wzór („formula”) do obliczania odprawy emerytalnej na podstawie określonych czynników, takich jak wiek, staż pracy i wynagrodzenie („salary”). W związku z tym plany te są bardziej restrykcyjne. Plany tego typu mają na celu umożliwienie członkom otrzymywania świadczeń emerytalnych przez resztę życia. Mogą mieć formę emerytur rządowych („government pensions”), emerytur związkowych („union pensions”) lub emerytur zakładowych („company pensions”).

Plany określonych składek („defined contribution plans”)

Plan określonych składek to plan emerytalny oparty na środkach dostępnych na koncie danej osoby. Osoba ta wpłaca składki do swojego funduszu emerytalnego („retirement fund”). Czasami pracodawca także wpłaca na fundusz emerytalny pracownika – składkę pracodawcy („employer contribution”). Zwrot z inwestycji wkładów określi ostateczną wartość funduszu. Plany te są bardziej przenośne („portable”) niż plany określonych świadczeń, ponieważ pracownicy mogą przenieść swoje fundusze składkowe na plan emerytalny nowego pracodawcy. Przykłady planów określonych składek – to nie jest wyczerpująca lista:
• Plany 401K
• Plany 403B
• Konta IRA – ‘Individual Retirement Account(s)’ („Indywidualne Konta Emerytalne”)
• Plany „Keogh”
• Plany odroczonych wynagrodzeń („deffered compensation”)
• Plany podziału zysków („profit sharing”)

Prawo stanowe określa sposób dystrybucji aktywów

Podział majątku w przypadku rozwodu reguluje prawo stanowe. Mienie małżeńskie lub majątek małżeński („marital property”) jest ogólnie definiowane jako wszelki majątek nabyty przez jednego lub oboje współmałżonków w trakcie ich małżeństwa.

Świadczenia emerytalne są ogólnie uważane jako część majątku małżeńskiego

Świadczenia emerytalne lub plany emerytalne każdego ze współmałżonków są uważane jako część mienia małżeńskiego w zakresie, w jakim zostały zarobione („earned”) lub wniesione („contributed to”) w trakcie małżeństwa. W związku z tym plany emerytalne i emerytury muszą być włączone do reszty majątku małżeńskiego, który ma zostać podzielony po rozwodzie.

Zazwyczaj świadczenia są wyceniane („valued”), a następnie rozdzielane („apportioned”) jako majątek małżeński i majątek pozamałżeński przez sąd w nakazie/wyroku zwanym „Domestic Relations Order” („DRO”) lub „Qualified Domestic Relations Order” („QDRO”).

Wszelkie składki wniesione przed zawarciem małżeństwa lub po rozwodzie są zwykle uważane za odrębną własność współmałżonka wnoszącego składki.

Plany emerytalne nieuwzględnione w majątku małżeńskim

Niektórych świadczeń emerytalnych i emerytur nie można łączyć z innym majątkiem małżeńskim podlegającym podziałowi po rozwodzie. Ponieważ niektóre plany emerytalne są kontrolowane przez prawo federalne, stany są w ten sposób wykluczone z zastosowania ich małżeńskich praw majątkowych do tych aktywów. Przykłady świadczeń emerytalnych, które nie są zaliczane do majątku małżeńskiego podlegającego podziałowi, są następujące – to nie jest wyczerpująca lista:
• Płatności „Social Security”
• Odszkodowanie za obrażenia wojskowe („military injury compensation”)

Metody dystrybucji

Kiedy świadczenia emerytalne są uważane jako majątek małżeński, sąd może zastosować podejście ‘odroczonego podziału’ („deferred distribution”) lub ‘natychmiastowej kompensacji’ („immediate offset”) w celu podziału majątku po rozwodzie.

Zgodnie z podejściem odroczonego podziału, sąd zazwyczaj zachowuje swoją jurysdykcję („retains its jurisdiction”) w sprawie rozwodu i czeka z podziałem świadczeń na czas, gdy faktycznie są one wypłacane emerytowi.

W przeciwieństwie do tego, podejście natychmiastowej kompensacji natychmiast przyznaje kompensacyjną kwotę majątku małżeńskiego współmałżonkowi niebędącemu pracownikiem, równoważną („equilavent”) jego udziałowi w planie, a cały plan jest przyznawany współmałżonkowi będącemu pracownikiem. Odbywa się to poprzez obliczenie aktualnej wartości („present value”) emerytury i ustalenie, ile zarobiono w trakcie małżeństwa.

Nakaz/wyrok zwany „Domestic Relations Order” („DRO”) lub „Qualified Domestic Relations Order” („QDRO”)

Aby jeden ze współmałżonków otrzymał część świadczeń drugiego współmałżonka po rozwodzie, sąd musi wydać nakaz/wyrok „DRO” lub „QDRO” w celu przydzielenia emerytury. Nakazy te określają specyficzny sposób podziału świadczeń emerytalnych między majątkiem małżeńskim i pozamałżeńskim, a tym samym konkretny podział. Nakazy te określają, w jaki sposób fundusze są przekazywane od współmałżonka posiadającego plan emerytalny na drugiego współmałżonka i są uwzględnione w wyroku ostatecznym („final judgment”) kończącym rozwód.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----