Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

– etapy sprawy karnej w powiecie Cook, Illinois – część 1

Areszt lub oskarżenie o popełnienie przestępstwa może być początkiem długiej drogi poprzez system sądownictwa karnego powiatu Cook – największy system sądowy w stanie Illinois. Sprawa sądowa może się szybko wyjaśnić lub toczyć przez wiele lat.

Generalna procedura sprawy karnej sprowadza się do następujących etapów: areszt; sąd obligacji („Bond Court”); wstępne przesłuchanie („Prelimanary Hearing”) oraz „Grand Jury;” postawienie w stan oskarżenia („Arraignment”); ujawnienie dowodów („Discovery”); przedprocesowe wnioski i proces; wyrok – sentencja wyroku; oraz zatarcie skazania / zatajnienie kartoteki.

W części pierwszej, przedstawię informacje o następujących etapach:

Areszt

Aby dokonać aresztowania, policja musi mieć tak zwaną „prawdopodobną przyczynę” („probable cause”). Dwa przykłady prawdopodobnej przyczyny to: 1) gdy nakaz aresztowania jest wydany lub 2) kiedy policja zobaczy kogoś popełniającego przestępstwo. Osoba jest prawnie aresztowana, kiedy nie może swobodnie odejść od policji; osoba aresztowana nie musi być skuta w kajdankach. 

Gdy osoba jest aresztowana, policja musi poinformować tę osobę o prawach „Miranda.” Prawa „Miranda” obejmują między innymi prawo do adwokata i prawo do zachowania milczenia. Polecam klientom, żeby jasno i uprzejmie poinformowali policję, że nie chcą z nimi rozmawiać bez obecności ich adwokata.

Generalnie, policja może daną osobę przesłuchiwać, dopóki nie zostanie ustalone, że nie ma wystarczających dowodów, aby tę osobę oskarżyć o przestępstwo – zwykle do 48 godzin. Jeśli jest wystarczająco dowodów, aby oskarżyć osobę o przestępstwo, policja zabierze tę osobę do sądu obligacji („Bond Court”).

Sąd Obligacji („Bond Court”)

Centralny sąd obligacji powiatu Cook (zbieg ulic 26 & California, w Chicago) czynny jest 7 dni w tygodniu od godziny 12 w południe. Na przedmieściach sąd obligacji jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 9 rano. Pozwany zostanie przedstawiony przed sędzią sądu obligacyjnego do 24 godzin po areszcie.

W powiecie Cook sąd obligacji szybko rozstrzyga sprawy. Pozwany zwykle spędza parę minut przed sędzią. Bardzo ważne jest, aby adwokat mógł szybko i skutecznie poinformować sędziego o jakichkolwiek okolicznościach łagodzących, które mogą wniknąć na niższą kaucję. W zależności od historii karnej pozwanego oraz rodzaju przestępstwa, sędzia ustali wysokość kaucji oraz typ obligacji, która pozwoli pozwanemu wyjść na wolność, kaucja również zapewnia sąd, że pozwany stawi się do sądu podczas toku sprawy. Mogą także być dodatkowe – nie pieniężne – warunki obligacji: np. pozwany nie może się w żaden sposób kontaktować z ofiarą przestępstwa. W powiecie Cook, sędzia może wyznaczyć 3 rodzaje obligacji:

1. „I-Bond” – kwota jest ustalona przez sędziego którą pozwany musi w całości wpłacić jeżeli nie stawi się do sądu na wyznaczone daty podczas toku sprawy. Jeżeli pozwany nie stawi się do sądu na wyznaczoną datę podczas toku sprawy, wtedy wydany jest nakaz aresztu, jak również pozwany jest zmuszony do wykupienia „I-Bond” na całą sumę, która została wcześniej określona przez sędziego.

2. „D-Bond” – to najczęściej wyznaczana obligacja w powiecie Cook. W przypadku tej obligacji, pozwany zobowiązany jest wpłacić 10% wyznaczonej kwoty obligacji, aby mógł opuścić areszt (np. wyznaczona obligacja na sumę $100,000 wymaga $10,000 wpłaty). Kiedy sprawa oskarżonego dobiegnie końca, oraz pozwany spełnił warunki obligacji, pieniądze wpłacone zostaną zwrócone, minus 10% które zatrzymuje powiat Cook.

3. „C-Bond” – inaczej „Cash Bond” – pozwany musi wpłacić całą sumę pieniężną wyznaczonej kwoty, aby mógł opuścić areszt.

Wstępne przesłuchanie (Preliminary hearing) & “Grand juries”

Wstępne przesłuchanie lub “grand jury” jest wymagane, aby formalnie oskarżyć pozwanego, jeżeli aresztowanie zostało dokonane za przestępstwo typu „felony.”

Wstępne przesłuchanie

Wstępne przesłuchanie ma miejsce, kiedy prokuratura przedstawia sędziemu, że przestępstwo zostało prawdopodobnie popełnione i pozwany prawdopodobnie popełnił to przestępstwo.

Podczas wstępnego przesłuchania sędzia zwykle wysłuchuje zeznania oficera aresztującego. Celem jest ustalenie, czy istnieją wystarczające dowody, aby sprawę kontynuować. Jeśli sędzia uzna, że istnieje prawdopodobna przyczyna, pozwany zostaje oskarżony o przestępstwo poprzez tak zwaną „informację.”

„Grand jury”

W przeciwieństwie do wstępnych przesłuchań, obrady „grand jury” trzymane są w ścisłej tajemnicy. Służy to dwóm celom: 1) zachęca świadków do zeznawania bez strachu odwetu; oraz 2) chroni reputację pozwanego w przypadku, gdy jurorzy zdecydują, żeby go nie oskarżać. Jurorzy decydują, czy jest prawdopodobne, że przestępstwo zostało popełnione, jak również czy pozwany dokonał tego przestępstwa.

Po wysłuchaniu dowodów prokuratora, jurorzy „grand jury” głosują „true bill” lub „no bill.” „True bill” oznacza, że jurorzy ustalili, iż prokuratura przedstawiła wystarczająco dowodów aby oficjalnie oskarżyć pozwanego. Kiedy mówi się o akcie oskarżenia „indicted,” oznacza to że „grand jury” zagłosowało, aby oskarżyć pozwanego.

Postawienie w stan oskarżenia – „Arraignment”

W powiecie Cook, postawienie w stan oskarżenia („arraignment”) ma miejsce zazwyczaj w pierwszy dzień, kiedy oskarżony ma się stawić do sądu do przypisanego sędziego. Podczas postawienia w stan oskarżenia sędzia przedstawia oskarżenia oraz informuje o potencjalnych wyrokach / karach związanymi z tymi oskarżeniami. Na tym etapie adwokat oskarżonego składa wniosek o ujawnienie dowodów („discovery”).

Ujawnienie dowodów – „Discovery”

Prokuratorzy powiatu Cook muszą dostarczyć adwokatowi oskarżonego kopie wszystkich raportów policyjnych, sprawozdań domniemanych ofiar i świadków, oraz wszelkich fizycznych dowodów, które zamierzają wykorzystać przeciwko oskarżonemu. W zależności od złożoności przestępstwa oraz rodzaju dowodów, etap ujawnienia dowodów może trwać miesiące. Kiedy etap ujawnienia dowodówsię zakończy, oskarżony – przy pomocy swojego adwokata – decyduje, czy przystąpi do procesu. Czasami, w zależności od dowodów, najlepszym rozwiązaniem jest umowa pomiędzy adwokatem oskarżonego i prokuratorem.

Pozostałe etapy będą opisane w części drugiej, która pojawi się w druku za dwa tygodnie.

Katarzyna Brukalo
Brukalo Law, P.C.

Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location