----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

11 maja 2022

Udostępnij znajomym:

„W historii naszego narodu są daty ważne, przełomowe. Jedną z nich jest 3 maja 1791 roku, kiedy to została uchwalona konstytucja regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w dziejach nowożytnej Europu ustawa zasadnicza, co zostało w dniu wczorajszym wielokrotnie przypomniane i podkreślone. To był wspaniały owoc refleksji światłych przedstawicieli polskiego narodu. Twórcy Konstytucji 3 maja dostrzegli zagrożenia zewnętrzne, ale nade wszystko nie pominęli tych zagrożeń wewnętrznych, będących następstwem grzechów, ludzkiej słabości i prywaty, podziałów, a nawet nienawiści. Odrzucili liberum veto – przejaw nie tyle wolności, co swawoli i braku odpowiedzialności” – powiedział arcybiskup Józef Guzdek w wygłoszonym kazaniu do wiernych podczas mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w świątyni pod wezwaniem Trójcy Świętej w minioną niedzielę.

DSC 3161

Trzeciomajowe uroczystości w Chicago zakończyła msza św. w kościele pw. Trójcy Świętej

Marszałek Honorowy Parady przypomniał, że 231 lat temu światli Polacy podejmując konkretne ustawy, na przykład o koniecznym opodatkowaniu się na utrzymanie stutysięcznej armii przypomnieli, że Ojczyzna to zbiorowy obowiązek, że konieczna jest wspólna solidarna troska całego społeczeństwa o zabezpieczenie rozwoju i niepodległości ojczystego kraju. Wprawdzie w wyniku zaborów Polska została wykreślona z map Europy jako niepodległe państwo, to jednak naród przetrwał. Przez 123 lata trwała niewola, ale ostatecznie 11 listopada 1918 roku Polska się odrodziła.

„Pamięć i modlitwa należą się wszystkim, którzy podejmowali trud walki o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że polski gen wolności przez długie lata zaborów i niewoli był przechowywany w polskich rodzinach. Rodzice uczyli dzieci ojczystej mowy oraz przekazywali religijne i patriotyczne tradycje i wartości.

DSC 3311

W procesji z darami do ołtarza Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska w asyście tancerek „Lajkonika”

Warto przypomnieć kolejnym pokoleniom, że bez chrześcijańskich rodzin Polska nie przetrwałaby czasów zniewolenia. Nie byłoby też wystarczających sił i motywacji do podejmowania zbrojnych powstań i walki o odzyskanie niepodległości. Wspomnę tylko, że w 1917 roku do formowanej na terenie Francji polskiej armii zwanej później Błękitną Armią dowodzoną przez generała Hallera zgłaszali się Polacy z wielu krajów świata. Ze Stanów Zjednoczonych przybyło ich ponad 20 tysięcy” – powiedział Jego Ekscelencja.

W nabożeństwie organizowanym od 131 lat przez Związek Narodowy Polski wzięli udział goście z Polski zaproszeni do udziału w polonijnych uroczystościach rocznicowych. Pełna lista nazwisk znajduje się w relacji z parady. W koncelebrze uczestniczył biskup Andrzej Wypych, ks. Franciszek Florczyk, dyrektor Misji ks. Andrzej Totzke oraz miejscowi duszpasterze. W świątyni wartę honorową zaciągnęły poczty sztandarowe licznych organizacji polonijnych. Nad oprawą muzyczną nabożeństwa czuwał chór pod dyrekcją Arkadiusza Góreckiego.

DSC 3590

Pamiątkowa fotografia uczestników nabożeństwa na schodach świątyni

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----