----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

09 września 2021

Udostępnij znajomym:

Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają klienci, jest to, w jaki sposób dług (między innymi, z tytułu kart kredytowych) zostaje podzielony podczas rozwodu. Prawo stanu Illinois wymaga sprawiedliwego („equitable”) podziału wszystkich długów i aktywów („assets”) zgromadzonych przez współmałżonków. Sprawiedliwie niekoniecznie oznacza po równej części (50/50), jakkolwiek może ostatecznie być po równej części.

Podział zadłużenia kart kredytowych w przypadku rozwodu

Istnieje wiele czynników, które są brane pod uwagę przy podziale zadłużenia kart kredytowych i innych długów w przypadku rozwodu, a sąd rozważy wszystkie okoliczności zaciągniętego zadłużenia. Jeśli dług został zaciągnięty w trakcie małżeństwa, zanim ktokolwiek złożył wniosek o rozwód lub zanim małżeństwo się rozpadło, prawdopodobnie będzie uważany jako dług małżeński, który należy sprawiedliwie podzielić w oparciu głównie o dochody każdej ze stron oraz zdolność do spłaty długu.

Kiedy strony rozstają się i gromadzą dług po separacji, często uważa się, że jest to indywidualny dług każdego z współmałżonków, ponieważ został nagromadzony po rozpadzie małżeństwa. Jednak w przypadku, gdy jedna ze stron sprawuje kontrolę nad funduszami i nie udziela wsparcia, zmuszając drugą do korzystania z długu lub pobrania pożyczki na pokrycie bieżących wydatków, w takim przypadku może to zostać uznane za dług małżeński, mimo że został zaciągnięty po tym, jak jeden w współmałżonków złożył wniosek o rozwód.

Zadłużenie pożyczek studenckich/szkolnych

Kiedy jeden z współmałżonków uczęszcza na studia i zaciąga kredyt studencki lub pożyczkę studencką podczas małżeństwa, niekoniecznie ma to charakter długu małżeńskiego. Są przypadki, w których kredyt studencki może zostać uznany jako zadłużenie małżeńskie, ale często dług z tytułu kredytu studenckiego pozostaje jako dług indywidualny współmałżonka, który zaciągnął kredyt(y). Zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego może mieć charakter długu małżeńskiego, gdy obie strony uzyskały korzyść („benefit”) ze studiów, czy też było porozumienie w trakcie małżeństwa, że dług miał być zaciągnięty na ten cel.

Pożyczki od członków rodziny

Jednym z kolejnych rodzajów zadłużenia, który często pojawia się podczas rozwodu, to pożyczki od członków rodziny. Często jest to uważane za prezent przez sąd. Bez pisemnego dokumentu umowy z parametrami pożyczki oraz jej spłacenia podpisanego przez obie strony i przynajmniej dowodu, że strumień spłat został zwrócony temu członkowi rodziny przez obie strony, prawdopodobnie zostanie uznany za dług współmałżonka otrzymującego pożyczkę. Sąd często wychodzi z założenia, że jeśli dług nie został spłacony poprzez wykazanie płatności, to może nie być spłacany i nie będzie uważany za dług małżeński.

Czyje imię widnieje na karcie kredytowej jako gwarantujący odpłatność?

Ważne jest, aby wiedzieć, czyje imię widnieje na karcie kredytowej jako gwarantujący odpłatność („guarantor of payment”). Często na karcie kredytowej widnieje tylko nazwisko jednego z współmałżonków, a drugi z współmałżonków jest tylko autoryzowanym użytkownikiem („authorized user”). Można wyciągnąć raport kredytowy, kiedy rozpoczyna się proces rozwodowy, aby upewnić się jakie/które długi są na twoje nazwisko.

Ważne jest, aby wymienić wszystkie swoje długi, w tym karty kredytowe, na swoim oświadczeniu finansowym („financial affidavit”). Jeśli nie wymienisz długu na swoim oświadczeniu finansowym, trudno jest poprosić sąd o rozliczenie długu podczas dzielenia aktywów i pasywów („liabilities”).

Ujawnienie („disclosure”) długu z tytułu karty kredytowej oraz innych dokumentów kredytowych

Podczas postępowania rozwodowego prawdopodobnie będzie konieczne przedstawienie przeciwnej stronie wszelkich wyciągów – z kart kredytowych oraz pożyczek innego typu – aby można je było przejrzeć w celu ustalenia, co zostało zakupione za pomocą kredytu lub na co wykorzystano wpływy z pożyczek i jak są dokonywane płatności. Umożliwi to obojgu współmałżonkom zrozumienie charakteru długu. W przypadku opłat na karcie kredytowej, które nie mają nic wspólnego z małżeństwem, takich jak hazard, nadmierne podróże, nietypowe zakupy, które nie były powszechne podczas małżeństwa lub zakupy dla kogoś innego, przedmioty te oraz dług ten mogą zostać wyłączone z tego, co uważa się za dług małżeński. Nazywa się to rozproszeniem („disspipation”) i definiuje się jako wydawanie pieniędzy podczas małżeństwa, które nie ma z nim nic wspólnego. Małżonkowie mogą kontynuować swoją normalną rutynę wydatkowania oraz spłacania normalnych potrzeb domowych i codziennych po złożeniu rozwodu, ale nie mogą wydawać dużych kwot na kartą kredytową z nadzieją, że współmałżonek będzie miał nakazane przez sad zapłacić w ramach podziału długu małżeńskiego.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Stanie Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----