----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

05 czerwca 2020

Udostępnij znajomym:

Nowość – Paycheck Protection Flexibility Act

3 czerwca Senat zatwierdził wcześniejszy projekt Izby Reprezentantów, który zmienia oryginalne zasady programu PPP. Ustawa oczekuje tylko na podpis prezydenta. Istotne zmiany:

Okres wydania funduszy PPP może być wydłużony dla firm już w ich posiadaniu z 8 do 24 tygodni, lub kredytobiorcy mogą zachować oryginalny okres. Nowi kredytobiorcy PPP będą mieli 24 tygodnie, ale okres ten nie może wykraczać poza 31 grudnia 2020 r. Elastyczność ta ma na celu ułatwienie większej liczbie kredytobiorców osiągnięcia pełnego lub prawie pełnego przebaczenia.

Wymóg wydatków na wynagrodzenia spada do 60% z 75%, ale jest teraz urwisko, co oznacza, że kredytobiorcy muszą wydać co najmniej 60% na płace, w innym wypadku nic nie zostanie wybaczone. Obecnie kredytobiorca jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty kwalifikującej się do przebaczenia. Opinie wskazują, że dojdzie do technicznych poprawek do ustawy, aby przywrócić skalę przesuwną.

Kredytobiorcy mogą korzystać z 24-tygodniowego okresu, aby przywrócić poziom siły roboczej i płac do poziomu sprzed pandemii wymagane do pełnego przebaczenia, ale nie później niż 31 grudnia. Wcześniejszy termin upływał 30 czerwca.

Przepisy obejmują dwa nowe wyjątki umożliwiające kredytobiorcom osiągnięcie pełnego przebaczenia pożyczki PPP, nawet jeśli nie są w stanie w pełni przywrócić ich siły roboczej. Wcześniejsze wytyczne pozwoliły już kredytobiorcom na wykluczenie z tych obliczeń pracowników, którzy odrzucili oferty w dobrej wierze, aby zostać ponownie zatrudnionym w tych samych godzinach i płacach, co przed pandemią. Nowy projekt ustawy pozwala kredytobiorcom dostosować, ponieważ nie mogli znaleźć wykwalifikowanych pracowników lub nie byli w stanie przywrócić działalności gospodarczej do 15 lutego 2020 r., poziomy ze względu na COVID-19 związanych z ograniczeniami działalności.

Nowi kredytobiorcy mają teraz pięć lat na spłatę kredytu zamiast dwóch. Istniejące pożyczki PPP mogą być przedłużone do 5 lat, jeśli kredytodawca i kredytobiorca się zgodzą na zmianę. Stopa procentowa pozostaje na poziomie 1%.

Projekt ustawy pozwala firmom, które miały pożyczkę PPP, na opóźnienie płatności podatków od wynagrodzeń, co było wcześniej zabronione.

Czy płatności dokonywane z funduszy PPP podlegają odliczeniu od dochodu?

Paragraf 1106 ustawy CARES stanowi, że kwota pożyczki PPP ‘przebaczona’ jest wyłączona z dochodu brutto. Sformułowanie było konieczne, gdyż według obowiązujących przepisów zadłużenie, które w pewnym momencie nie podlega spłacie, jest traktowane jako dochód podatnika. Ten przepis spowodował olbrzymie kłopoty w trakcie krachu z 2008 i późniejszych konsekwencji i powodował należności podatku dla osób, które wcześniej utraciły swoje domy. Wymagało to ciągłych korekcji, modyfikacji i przedłużeń przepisów, aby uchronić takich podatników przed podwójnym ciosem. Ustawa CARES pozbywa się problemu z góry wykluczając temat. Powinna była zawierać dodatkowe zdanie, które jednocześnie pozwala zachować odpis na wydatki zapłacone funduszami PPP. Nie było tego w tekście, więc Urząd Skarbowy w swojej interpretacji ustawy powołał się na paragraf 265 kodeksu skarbowego który stanowi, że wydatki "przypisane do" dochodu zwolnionego z podatku nie podlegają odliczeniu. Wcześniej zapobiegało to "podwójnej korzyści", w której podatnik w przeciwnym razie mógł uzyskać zarówno odliczenia i zwolnione z podatku dochody związanych z tej samej transakcji lub inwestycji (na przykład obligacji rządów stanowych czy lokalnych).

Niedługo po opublikowaniu owej interpretacji Urzędu Skarbowego wielu członków Kongresu zwróciło się tam z prośbą o jej wycofanie. Argumentacja polega na tym, że pomimo tego, iż nie ma tego kluczowego sformułowania w ustawie, intencją było utrzymanie możliwości odpisu, i zapobiegnięcie stworzenia dodatkowego dochodu. Czyli specyficznie chciano stworzyć podwójną korzyść adresując tylko kwestie przebaczenia kwoty pożyczki.

 

Zwykle (przed CARES)

W/g intencji CARES

CARES W/g interpretacji IRS

Obroty firmy:

150,000

150,000

150,000

       

Wydatki (w tym pokryte przez PPP):

200,000

200,000

140,000

       

Zysk/strata:

-50,000

-50,000

10,000

       

Przebaczony PPP

60,000

0

0

       

Zysk/strata do opodatkowania:

10,000

-50,000

10,000

A więc, dla przykładu za rok 2020 firma miała następujące wyniki, w tym $60,000 z PPP:

Widzimy, że drastyczny krok wykluczający dochód przebaczonej pożyczki PPP z opodatkowania (zamieniający zwykle przepisy), powoduje, że podatnik kończy rok ze stratą 50,000, zamiast zysku 10,000. IRS w swojej interpretacji unieważnia to wykluczenie i wraca system do punktu wyjścia. Członkowie Kongresu zapytali więc, w jaki sposób IRS uznał specyficzne wykluczenie dochodu mechanizmem utrzymania sytuacji, która by miała miejsce, jeśli tego wykluczenia nie byłoby w ustawie.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA
Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd.
Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----