----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

18 czerwca 2022

Udostępnij znajomym:

Złożenie odwołania do wyższego sądu

Jeśli uważasz, że sąd niewłaściwie zastosował prawo, możesz wnieść odwołanie do wyższego sądu w twojej jurysdykcji.

Odwołania nie dotyczą faktów sprawy. Kwestie faktyczne zawsze pozostawia się sądom pierwszej instancji. Odwołania dotyczą wyłącznie wyjaśnienia, jakie jest prawo i jak powinno być stosowane w danej sprawie.

Odwołania w Illinois należy składać w określonym czasie od prawomocnego orzeczenia rozwodu oraz finałowego wyroku sądowego. Istnieje limit czasowy, jeżeli chodzi o wniesienie odwołania się od decyzji sądu pierwszej instancji.

W sprawach rozwodowych, jeśli dotyczą one dzieci, niekonieczne należy czekać na sfinalizowanie rozwodu, aby odwołać się od tymczasowego orzeczenia („temporary order”) sądu. Jedna z Reguł Sądu Najwyższego stanu Illinois („Illinois Supreme Court Rules”) zezwala na odwołanie się od tymczasowych orzeczeń sądowych wpływających na opiekę nad dziećmi, dotyczących kwestii przydziału odpowiedzialności rodzicielskiej („allocation of parental responsibilities”), oraz dotyczących relokacji („relocation”) dzieci.

Odwołania są trudne. Sądy apelacyjne nie chcą ponownie rozpatrywać danej sprawy rozwodowej. Funkcją wyższego sądu nie jest ponowne rozważenie dowodów lub ocena wiarygodności zeznań i uchylenie orzeczenia sądu pierwszej instancji tylko dlatego, że z dowodów można było wyciągnąć inny wniosek. Sąd apelacyjny zakłada, że sędzia procesowy („trial judge”) zna i przestrzega prawa, chyba że akta afirmatywnie twierdzą, że jest inaczej. Proszę zauważyć, że należy w takim przypadku mieć protokół postępowania („transcript of proceedings”).

Odwołanie się niekoniecznie unieważni decyzję sędziego procesowego. Sąd apelacyjny może po prostu odesłać sprawę do pierwotnego sądu i powiedzieć „spróbuj ponownie”.

Rozwody mogę być drogie, ale odwołania się do sądu apelacyjnego są jeszcze droższe.

Złożenie wniosku ponownego rozważenia („motion to reconsider”)

W ciągu 30 dni od orzeczenia sądu każdy może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie orzeczenia na podstawie ustawy dotyczącej „wniosków po orzeczeniu w sprawach rozpatrywanych bez ławy przysięgłych” („motions after judgment in non-jury cases”). W sprawach rozpatrywanych bez ławy przysięgłych każda ze stron może w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyroku lub w dalszym terminie zezwolonym przez sąd po wniosku o przedłużenie terminu, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, opuszczenie wyroku („vacating the judgment”) lub inne zadośćuczynienie. Celem wniosku o ponowne rozpatrzenie jest zwrócenie uwagi sądu na: (1) nowo odkryte dowody; (2) zmiany w prawie; lub (3) błędy w poprzednim zastosowaniu przez sąd obowiązującego prawa. Sądy odrzucają wnioski o ponowne rozpatrzenie, jeśli nie spełniają trzech wymienionych powyżej warunków.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie nie jest miejscem na przedstawienie nowej teorii prawa lub argumentu faktycznego. Jeden z wymogów dotyczących wniosku o ponowne rozpatrzenie to „błędy w poprzednim zastosowaniu przez sąd obowiązującego prawa.” To naprawdę jest po prostu powiedzeniem sądowi „mylisz się” i ostrzeżenie sądu, że rozważasz odwołanie się do sądu wyższego.

Nowe dowody prawdopodobnie będą miały o wiele większy wpływ na wniosek o ponowne rozpatrzenie. Nowo odkryte dowody muszą być istotne i powinny być na tyle rozstrzygające, że prawdopodobnie zmieniłyby wynik procesu.

Jeśli nie masz nowych dowodów, prawdopodobnie nie będziesz w stanie przedstawić żadnych dowodów ani dokonać żadnego dodatkowego odkrycia dowodów („discovery”). Sąd pierwszej instancji utrzymuje, że wnioski ponownego rozważenia mogą być rozstrzygane wyłącznie na podstawie oświadczeń pod przysięgą („sworn affidavits”).

Złożenie innego wniosku

Cel można osiągnąć różnymi sposobami. Jeśli nie zwyciężysz w jednej kwestii, można złożyć ponownie nową petycję; należy ją złożyć o czymś wystarczająco innym.

Przed ostatecznym wydaniem orzeczenia rozwodowego lub przydziału czasu i obowiązków rodzicielskich każde orzeczenie wydane przez sąd jest orzeczeniem tymczasowym i dlatego można je modyfikować. W sprawach rozwodowych i rodzicielskich, w których uczestniczą dzieci, można wracać do sądu do czasu, aż dzieci skończą 18 lat. Można nawet wrócić do sądu w sprawie wydatków na studia, dopóki dzieci nie skończą 25 lat.

Sprawy z nakazami alimentacyjnymi również są w toku do czasu zakończenia płacenia alimentów, a zatem można je do tego czasu modyfikować.

Jeśli więc nie jesteś zadowolony z orzeczenia sądu, a sprawa jest nadal otwarta, można po prostu odczekać rozsądną ilość czasu, zidentyfikować „istotną zmianę okoliczności” („substantial change in circumstances”) – jeżeli taka zmiana istnieje – i można złożyć wniosek tak odmienny, jak to możliwe, który proponuje osiągnięcie podobnych rezultatów. Należy być ostrożnym. Jeśli taki następny wniosek jest w dużej mierze powielający poprzedni wniosek, złożenie jego może podlegać sankcjom sądowym.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej lub potencjalnej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.

Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----