Zastrzeżenia prawne
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Copyright 2015 Monitor Publishing, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument ma charakter umowy pomiędzy Monitor Publishing, Inc. a użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Zawartość serwisu jest własnością Monitor Publishing, Inc. Wszystkie zawarte na stronach serwisu materiały, artykuły lub elementy graficzne mogą być wykorzystane wyłącznie w celach niehandlowych. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach infolinia.com jest zabroniona.

Monitor Publishing, Inc. nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych w serwisie infolinia.com. Każda osoba oglądająca strony niniejszego serwisu musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w serwisie infolinia.com, należy najpierw je zweryfikować. Monitor Publishing, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na stronach niniejszego serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.

Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym serwisie są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tego serwisu. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu, nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nie naruszenia innych praw z nimi związanych. Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez prawo na określonym obszarze jurysdykcyjnym.

Serwis infolinia.com może zawierać linki do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Monitor Publishing, Inc. W takim przypadku Monitor Publishing, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Monitor Publishing, Inc. rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.