----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

01 czerwca 2022

Udostępnij znajomym:

Rozwód może być bardzo stresującym procesem. Czasami może wiązać się z bardziej złożonymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Jeśli u któregoś ze współmałżonków zdiagnozowano chorobę psychiczną lub jeśli współmałżonek jest leczony z powodu problemów psychologicznych, może to wpłynąć na sposób podejmowania niektórych decyzji podczas procesu rozwodowego.

Ewaluacja zdrowia psychicznego

Specyficzne schorzenia, z którymi rodzic został zdiagnozowany, rodzaje leczenia, jakie otrzymuje, a także jego zdolność do podejmowania decyzji rodzicielskich i zapewnienia niezbędnej opieki dzieciom, mogą wpływać na decyzje podejmowane w sprawie podziału obowiązków rodzicielskich („allocation of parental responsibilities”) i czasu rodzicielskiego („parenting time”).

Niektóre obawy związane ze zdrowiem psychicznym, które mogą pojawić się w sprawach rozwodowych z udziałem małoletnich dzieci, obejmują (nie jest to wyczerpująca lista):

Choroby psychiczne, które wpływają na zdolność rodzicielską – rodzic może obawiać się, jak stan współmałżonka wpłynie na jego zdolność do właściwej opieki nad dziećmi. Na przykład rodzic cierpiący na depresję kliniczną może mieć trudności z wypełnieniem obowiązków rodzicielskich lub domowych i może nie być w stanie w pełni zaspokoić potrzeb dzieci.

Nadużywanie substancji odurzających – gdy rodzic zmaga się z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniej opieki swoim dzieciom. W wielu przypadkach uzależniony skupia się na własnych potrzebach i pragnieniach, gdy podąża za swoim uzależnieniem, co powoduje, że zaniedbuje swoje obowiązki rodzinne. Rodzic może również obawiać się o bezpieczeństwo swoich dzieci, ponieważ nadużywanie narkotyków lub alkoholu przez drugiego rodzica może narazić dzieci na ryzyko z powodu takich problemów, jak prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub brak nadzoru.

Jeśli jeden rodzic jest zaniepokojony tymi lub innymi problemami, może poprosić sąd o ewaluację zdrowia psychicznego drugiego rodzica. Prawo stanu Illinois zezwala sędziom wydziału prawa rodzinnego na zlecanie badań fizycznych i psychicznych rodziców dzieci w przypadkach rozwodu, jeśli uważają, że tego rodzaju badania są konieczne. Rodzic proszący o ewaluację będzie musiał mieć na to dobry powód, na przykład diagnozę wskazującą, że drugi rodzic ma chorobę psychiczną, wcześniejsze hospitalizacje z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, historię leczenia (w tym opiekę psychiatryczną lub korzystanie z leków psychotropowych), przypadki przemocy domowej lub nadużywania substancji. Rodzic, który prosi o ewaluację psychologiczną, będzie zazwyczaj zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jakimikolwiek badaniami.

W ewaluację może być zaangażowanych wiele rodzajów specjalistów zdrowia psychicznego, w tym psychologów, psychiatrów lub pracowników socjalnych. Oceniający przedstawią następnie sędziemu raport ze swoimi ustaleniami. Raport może zawierać diagnozę stanu rodzica i wnioski dotyczące tego, czy będzie on/a w stanie skutecznie opiekować się dziećmi lub czy istnieją jakiekolwiek problemy, które mogą narazić dzieci na ryzyko krzywdy.

Problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczące dzieci

W niektórych przypadkach rodzice mogą być zmuszeni do ustalenia, jak zająć się zdrowiem psychicznym swoich dzieci. Dzieci, u których zdiagnozowano choroby psychiczne, mogą mieć nadzwyczajne potrzeby zdrowotne, a rodzice będą musieli nie tylko zapewnić dzieciom odpowiednie leczenie, ale także zadbać o to, aby oboje rodzice mieli możliwość zapewnienia im niezbędnej opieki. Może to stanowić poważny problem w przypadkach, gdy dzieci cierpią na autyzm, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualną lub inne diagnozy, które wpływają na ich zdrowie psychiczne.

Inne problemy ze zdrowiem psychicznym, które mogą mieć wpływ na rozwód

Problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczące któregokolwiek ze współmałżonków mogą również odgrywać rolę w kwestiach niezwiązanych z dziećmi. Obawy związane ze zdrowiem psychicznym mogą pojawić się podczas dzielenia majątku małżeńskiego lub gdy współmałżonek cierpiący na chorobę psychiczną może sądzić, że powinien otrzymać wsparcie w formie alimentów („spousal maintenance”) od współmałżonka.

Dyssypacja majątku małżeńskiego („dissipation of marital assets”) może być problemem w sytuacjach, gdy współmałżonek cierpi na chorobę psychiczną. Niektóre rodzaje schorzeń, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa („bipolar disorder”), mogą prowadzić do nieobliczalnego zachowania i niszczenia majątku małżeńskiego lub wydawania pieniędzy na cele niezwiązane z małżeństwem danej pary. Aby rozwiązać ten problem, dana osoba może poprosić o tymczasowy nakaz ograniczenia finansowego („temporary financial restraining order”) w trakcie procesu rozwodowego, zapobiegający dyssypacji przez współmałżonka funduszy małżeńskich lub rozporządzaniu wspólną własnością. Jeżeli jeden współmałżonek dokonał już dyssypacji określonego majątku, drugi współmałżonek może zażądać od niego zwrotu majątku małżeńskiego za roztrwoniony majątek.

W niektórych przypadkach jeden współmałżonek cierpiący na chorobę psychiczną mógł nie być w stanie pracować podczas małżeństwa i mógł polegać na drugim współmałżonku, aby zaspokoić swoje potrzeby. Aby upewnić się, że będzie w stanie utrzymać swój standard życia, kontynuować leczenie i zaspokajać bieżące potrzeby, współmałżonek cierpiący na chorobę psychiczną może poprosić o alimenty po rozwodzie.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej lub potencjalnej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----