----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

19 maja 2022

Udostępnij znajomym:

Spory dotyczące dzieci mogą być szczególnie trudne do rozwiązania w trakcie rozwodu. Aby pomóc sędziemu, w sprawę mogą zostać zaangażowani zewnętrzni eksperci – na przykład sędzia może wyznaczyć kuratora procesowego („Guardian ad Litem” lub „GAL”).

Kiedy wyznaczani są eksperci zewnętrzni?

Kiedy rozwodzący się rodzice nie zgadzają się w kwestii podziału obowiązków rodzicielskich („allocation of parental responsibilities”) lub podziału czasu rodzicielskiego („parenting time”), sędziemu może być trudno uzyskać pełne zrozumienie problemów lub pełny obraz sytuacji rodziny. Ponieważ sędzia będzie szukał rozwiązań, które zapewnią najlepsze zabezpieczenie interesów dzieci („best interests of the children”), może potrzebować pomocy zewnętrznych ekspertów, aby uzyskać informacje o sprawie i określić, w jaki sposób należy rozwiązywać kwestie związane z dziećmi.

Sędzia może wytypować różnych zewnętrznych ekspertów. Przykładem może być kurator procesowy.

Kim jest kurator procesowy?

Kurator procesowy to adwokat, który będzie pełnił rolę prawnego przedstawiciela dzieci i który może oferować zalecenia dotyczące tego, jak należy załatwiać sprawy związane z czasem rodzicielskim oraz obowiązkami rodzicielskimi. Kurator procesowy nie zapewni reprezentacji żadnego z rodziców.

Po wyznaczeniu kurator procesowy przeprowadzi dochodzenie w sprawie, aby zebrać istotne informacje na temat relacji między rodzicami a dziećmi i zidentyfikować elementy budzące niepokój. Kurator procesowy porozmawia z każdym rodzicem, a także przeprowadzi wywiady z dziećmi. Może on/a odwiedzać domy rodziców i obserwować ich interakcje z dziećmi. Może również uzyskać pozwolenie na kontakt z innymi osobami, które mogą zapewnić wgląd w sprawę, takimi jak lekarze, urzędnicy szkolni i członkowie dalszej rodziny, a także może uzyskać dokumentację szkolną dzieci, dokumentację medyczną lub inną odpowiednią dokumentację.

Kurator procesowy przedłoży pisemne sprawozdanie, w którym wyszczególni swoje ustalenia i przedstawi zalecenia dotyczące sposobu postępowania z decyzjami dotyczącymi spraw związanych z dziećmi.

Wskazówki dotyczące pracy z kuratorem procesowym

Ponieważ kurator procesowy będzie zagłębiał się w prywatne sprawy ich życia, rodzice mogą być zaniepokojeni kwestiami, które będą omawiane. Ponieważ tego rodzaju dochodzenia i oceny mogą odgrywać ważną rolę w ostatecznych decyzjach sędziego, zalecane jest, aby rodzice zrozumieli najlepsze sposoby ochrony swoich praw i aby mogli wykazać, że są w stanie zapewnić swoim dzieciom to, co jest w ich najlepszym interesie.

Jeśli w danym przypadku został wyznaczony kurator procesowy, sugerujemy, co następuje (lista nie jest wyczerpująca):

  • Bądź szczery – udzielaj pełnych, dokładnych odpowiedzi na zadawane pytania i przekaż wymagane dokumenty. Jeśli spróbujesz ukryć informacje, prawdopodobnie kurator procesowy znajdzie je w inny sposób, a twój brak uczciwości i współpracy może zostać wyszególniony w sprawozdaniu pisemnym kuratora. Będąc szczerym, możesz również pokazać, że chcesz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby zapewnić swoim dzieciom to, co jest w ich najlepszym interesie.
  • Pokaż, że jesteś w stanie zaspokoić potrzeby swoich dzieci – wykaż, że będziesz w stanie zapewnić niezbędną opiekę swoim dzieciom po zakończeniu rozwodu. Podczas wizyty domowej należy pokazać, że masz wystarczającą przestrzeń w domu, w której mogą mieszkać twoje dzieci i że będziesz w stanie zapewnić im odpowiednią żywność i odzież. Wykazanie, że byłeś blisko zaangażowany w życie swoich dzieci w przeszłości i jesteś w stanie opiekować się nimi w przyszłości, pomoże kuratorowi procesowemu w podejmowaniu decyzji w oparciu o to, co będzie w najlepszym interesie dla twoich dzieci w przyszłości.
  • Postaw swoje dzieci na pierwszym miejscu – kurator procesowy będzie koncentrował się na tym, co jest w najlepszym interesie twoich dzieci, a nie na konflikcie między tobą a drugim rodzicem. Chociaż możesz być niezadowolony z działań drugiego z rodziców dzieci, zwykle najlepiej jest unikać omawiania tych kwestii z kuratorem procesowym, chyba że są one bezpośrednio związane z twoimi dziećmi. Pokazanie, że chcesz tego, co najlepsze dla swoich dzieci i skupienie się na zaspokajaniu ich bieżących potrzeb, pokaże, że nie pozwolisz, aby rozwód stanął na drodze tego, co będzie w najlepszym interesie dla twoich dzieci w przyszłości.
  • Pokaż, że możesz współpracować z drugim rodzicem – jednym z głównych czynników, który może odgrywać rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad dziećmi, jest zdolność rodziców do współpracy. Nawet jeśli podczas rozwodu możesz być w konflikcie ze współmałżonkiem, będziesz chciał pokazać, że potrafisz z nim współpracować, aby zaspokoić potrzeby swoich dzieci. Pokaż, że stawiasz najlepszy interes swoich dzieci przed wszelkimi nieporozumieniami dotyczącymi kwestii związanych z rozwodem.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej lub potencjalnej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt telefoniczny, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----