----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

11 lutego 2022

Udostępnij znajomym:

Często, gdy sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest w toku, rodzice mogą potrzebować przeprowadzić się lub chcą przeprowadzić się z nieletnimi dziećmi. Prawo dotyczące relokacji dzieci („child relocation”) w stanie Illinois z 2021 r. przewidywało, że jeśli rodzic życzył sobie przenieść swoje nieletnie dziecko dalej niż 25 mil od ich obecnego miejsca zamieszkania, musiał uzyskać zgodę sądu na relokację („relocation”). Jednak zgodnie ze statutem stanu Illinois, tak jak występował w 2021 r., rodzic, któremu przydzielono większość („majority”) czasu rodzicielskiego („parenting time”), lub jeden z rodziców, któremu przyznano połowę czasu rodzicielskiego, może starać się o relokację dziecka. Sędziowie interpretowali tę część statutu w taki sposób, że do czasu ustalenia harmonogramu czasu rodzicielskiego („parenting time schedule”) rodzic nie może starać się o relokację, ponieważ nie wiadomo, czy ten rodzic ma ‘większość’ czasu rodzicielskiego, czy połowę czasu rodzicielskiego. W tym przypadku rodzic mógłby się starać o relokację dopiero po wyroku/orzeczeniu sądu („Court Order”) w którym figuruje harmonogram czasu rodzicielskiego.

Nowe elementy ustawy stanu Illinois dotyczące tymczasowej relokacji dzieci („temporary child relocation”)

Wielu sędziów interpretowało również prawo dotyczące relokacji dziecka w taki sposób, że orzeczenie musiało być ostatecznym wyrokiem/orzeczeniem („Final Order”) dotyczącym czasu rodzicielskiego, a nie tymczasowym wyrokiem/orzeczeniem („Temporary Order”). Niepożądaną i niezamierzoną konsekwencją tego typu interpretacji było to, że rodzic nie mógł złożyć wniosku o relokację nieletniego dziecka dalej niż 25 mil od jego obecnego adresu w czasie trwania sprawy rozwodowej lub sprawy ojcostwa („paternity”) albo rodzicielstwa („parentage”). W niektórych sytuacjach, taka interpretacja może być problematyczna. Czasami rodzic otrzymuje nową pracę lub ma inne powody, ze względu na które potrzebuje lub życzy sobie przeprowadzić się z nieletnimi dziećmi. Przeprowadzka lub relokacja tego typu nie zawsze bierze pod uwagę daleką przeprowadzkę lub przeprowadzkę poza granice stanu Illinois. Przeprowadzka może być tylko nieco ponad 25 mil od obecnej rezydencji. Jednak sposób, w jaki została zredagowana powyżej opisana ustawa o relokacji dziecka, sprawia, że sędzia mógł odrzucić taki wniosek do czasu zakończenia sprawy.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana w tej ustawie prawnej stanu Illinois. Do ustawy zwanej ustawą o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois („Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act”) została dodana część regulująca postanowienia tymczasowe. Ta zmiana powoduje, że sąd może zarządzić tymczasową relokację dziecka przed wydaniem ostatecznego lub finałowego wyroku/orzeczenia w sprawie przydziału czasu rodzicielskiego, jeżeli leży to w najlepszym interesie dziecka („best interest of the child”). Teraz każda relokacja przed finałowym wyrokiem/orzeczeniem uważana jest za tymczasową i nie narusza praw żadnego z rodziców w przydziale odpowiedzialności rodzicielskiej („parental responsibilities”) zawartym w ostatecznym orzeczeniu w sprawie przydziału („Final Allocation Judgment”). Wszelkie relokacje muszą być dokonywane zgodnie z protokołem określonym w odpowiednich częściach ustawy.

Jest to bardzo pożądana zmiana w ustawie o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, ponieważ wyjaśnia ona, co sąd/trybunał może zrobić, jeśli chodzi o tymczasową relokację dzieci. Adwokaci mogą składać wnioski o tymczasową relokację oraz składać tymczasowe zawiadomienia o relokacji bez obawy, że sąd je odrzuci tylko dlatego, że ostateczny wyrok jeszcze nie zapadł.

Należy również zauważyć, że chociaż nowy rozdział wskazuje, że relokacja nie narusza praw żadnego z rodziców w przydziale obowiązków rodzicielskich, nie odnosi się to wyłącznie do przydziałów decyzyjnych („decision making allocations”). Według ustawy o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa stanu Illinois, ‘obowiązki rodzicielskie’ („parental responsibilities”) są definiowane jako oznaczające zarówno czas rodzicielski, jak i istotne obowiązki związane z podejmowaniem decyzji w odniesieniu do dziecka. Można więc argumentować, że tymczasowa relokacja nie ma wpływu na przyznanie ostatecznego wymiaru czasu rodzicielskiego, co jest często jednym z powodów, dla których rodzic, który nie zamierza się przeprowadzać, początkowo sprzeciwia się relokacji swojego nieletniego dziecka.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.

Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----