----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

10 marca 2022

Udostępnij znajomym:

Umowa poślubna („post-nuptial agreement”) może pomoc współmałżonkom chronić majątek oraz określać długi w przypadku rozwodu. Zgodnie z prawem stanu Illinois umowa poślubna jest umową prawną między współmałżonkami. Jest to wiążąca umowa („binding contract”), która jest egzekwowalna w sądach stanu Illinois podczas rozwodu.

Co to jest umowa poślubna?

W przeciwieństwie do intercyzy („prenuptial agreement”) podpisywanej przed zawarciem małżeństwa, umowa poślubna jest zawierana i podpisana po ślubie pary. Dotyczy w dużej mierze spraw finansowych pary, w tym sposobu podziału majątku małżeńskiego, jeśli para zdecyduje się na rozwód. Umowy poślubne dotyczą podziału całego majątku nabytego przed i po zawarciu małżeństwa, a także podziału długów.

Jeśli jeden ze współmałżonków bierze udział w nowym lub ryzykownym przedsięwzięciu biznesowym, można sporządzić umowę poślubną w celu ochrony małżeńskich interesów majątkowych drugiego współmałżonka. Może być również pomocny w czasie problemów małżeńskich, zapewniając spokój współmałżonkowi, który czuje, że jest narażony na znaczne ryzyko finansowe.

Umowy poślubne zazwyczaj dotyczą tego samego rodzaju kwestii, które są zwykle poruszane w intercyzie (to nie jest lista wyczerpująca):

  • Ustala własność nieruchomości w przypadku rozwodu lub śmierci współmałżonka;
  • Ma potencjał chronić dom rodzinny lub inne mienie w przypadku niepowodzenia biznesowego;
  • Wyjaśnia odpowiedzialność za długi małżeńskie, takie jak kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe i karty kredytowe;
  • Definiuje płatności alimentów („spousal maintenance”), w tym kwoty i ramy czasowe;
  • Wyjaśnia prawa dziedziczenia dzieci z obecnego lub poprzedniego małżeństwa.

Umowy poślubne dotyczą głównie majątku i długów małżeńskich. Pomagają określić majątek małżeński, obowiązki finansowe i prawa każdego ze współmałżonków do każdej firmy rodzinnej.

Wymykające się spod kontroli wydatki jednego z współmałżonków lub niewłaściwe zachowanie podczas małżeństwa może skłonić drugiego ze współmałżonków do zwrócenia się o zawarcie umowy poślubnej, nawet jeśli małżeństwo układa się dobrze.

Zawarcie prawomocnej umowy poślubnej

  • Musi być pisemna umowa. Ustna umowa nie będzie uważana za ważną;
  • Musi być podpisana przez obydwojga ze współmałżonków z poświadczeniem notarialnym;
  • Musi być podpisana dobrowolnie;
  • Musi być sprawiedliwa; oraz,
  • Musi zawierać pełne ujawnienie dotyczące majątku, aktywów, dochodów, zadłużenia i wszelkich innych kwestii, a propos których para się umawia.

Czy istnieją ograniczenia czasowe w umowach poślubnych?

Nie. Umowy poślubne można zawrzeć w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Nie ma znaczenia, czy para jest małżeństwem 30 dni czy 30 lat. W Illinois często spotykamy pary małżeńskie zawierające umowy poślubne, gdy doświadczają znaczących zmian w ich związku lub statusie finansowym. Osoby, które po rozwodzie ponownie zawarły związek małżeński bez wcześniej podpisanej intercyzy, często stosują umowy poślubne w celu ochrony interesów spadkowych dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Korzyści z umów poślubnych

Wiele osób uważa, że umowy poślubne są przeznaczone tylko dla osób zamożnych. Umowy te przynoszą korzyści niezależnie od stanu majątkowego pary. Zawarcie umowy w trakcie małżeństwa daje parze szansę na zdefiniowanie kwestii finansowych, które często powodują problemy małżeńskie prowadzące do rozwodu. Okres poślubny pozwala małżonkom, a nie sędziemu, na podejmowanie ważnych decyzji dotyczących podziału majątku małżeńskiego i ochrony majątku na wypadek rozwodu.

W przypadku małżeństwa, które ostatecznie kończy się rozwodem, umowa poślubna może złagodzić napięcia podczas postępowania rozwodowego. Może pomóc uprościć proces ustalania majątku małżeńskiego w porównaniu z majątkiem pozamałżeńskim („nonmarital property”). Gdy ważne kwestie są już określone w umowie prawnej, postępowanie rozwodowe może przebiegać szybciej. Także koszty rozwodu mogą być zmniejszone.

Ryzyka („risks”) umów poślubnych

Chociaż umowy poślubne mogą przynosić korzyści obojgu współmałżonkom, istnieje pewne ryzyko związane z ich zawarciem. Kiedy umowa poślubna jest sporządzona i podpisana przez oboje współmałżonków, jeden z współmałżonków nie może po prostu wycofać się z umowy, ponieważ nie przeczytał dokładnie lub nie zrozumiał dokumentu. Umowy poślubne są umowami prawnymi, które są przestrzegane przez sądy stanu Illinois, dlatego zalecane jest, aby zostały odpowiednio sporządzone za pomocą doświadczonych adwokatów. Umowa, która nie spełnia wymogów prawnych sądu, może zostać uznana za nieważną w postępowaniu rozwodowym.

Zalecane także dla par, które zawierają umowy poślubne, jest zatrudnienie oddzielnych adwokatów, aby zapewnić ochronę indywidualnych praw każdego ze współmałżonków. Każdy adwokat może przeglądnąć umowę, aby upewnić się, że reprezentowany przez niego współmałżonek nie rezygnuje z ważnych praw w przypadku rozwodu.

Umowy poślubne nie są dla wszystkich par i mogą nie rozwiązać wszystkich problemów.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt telefoniczny, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----