Naruszenie kontraktu
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 432

BI-WEEKLY MORTGAGE – pożyczka hipoteczna z ratami co dwa tygodnie: rodzaj pożyczki hipotecznej, w której spłaty są uiszczane co dwa tygodnie zamiast co miesiąc, zmniejszając w ten sposób znacznie sumę należnych odsetek i skracając termin spłaty pożyczki.

BLANKET MORTGAGE – zbiorowa pożyczka hipoteczna: rodzaj pożyczki zaciągniętej na zakup przynajmniej dwóch nieruchomości; rodzaj finansowania stosowany zwykle w przypadku budowy osiedli, zawierający klauzulę o nazwie partial release clause, dzięki której pożyczkobiorca, po spłaceniu określonej sumy pożyczki, uwalnia kolejne nieruchomości od obciążeń hipotecznych.

BLIGHTED AREA – zrujnowana okolica / dzielnica: teren charakteryzujący się dużą ilością opuszczonych domów i zaniedbaną infrastrukturą, np. opustoszałe dzielnice Detroit.

BLOCKBUSTING (inna nazwa: panic peddling) – szerzenie paniki: nielegalna praktyka polegająca na szerzeniu paniki wśród właścicieli nieruchomości poprzez informowanie ich, że ich okolica zagrożona jest przez napływ mniejszości etnicznej lub rasowej, co będzie miało negatywny wpływ i obniży ceny nieruchomości, w celu nakłonienia właścicieli nieruchomości w nieuczciwy sposób do szybkiego sprzedania swojej własności po zaniżonej cenie.

BOGUS SALE (inna nazwa: PHONY SALE) – fałszywa sprzedaż: transakcja, w której cena sprzedaży nieruchomości jest celowo zawyżona lub zaniżona w celu osiągnięcia nielegalnych korzyści, za obopólną wiedzą sprzedającego i nabywcy.

BOMA STANDARDS (Building Owners and Managers Association standards) – standardy BOMA: standardowe metody mierzenia powierzchni w budynkach biurowych ustalone przez Stowarzyszenie Właścicieli Budynków i Menedżerów (Building Owners and Managers Association).

BOMK (back on the market) – z powrotem na rynku: skrót stosowany w MLS oznaczający, że dana nieruchomość została ponownie wystawiona na sprzedaż.

BONUS TO SELLING AGENT (w skrócie BTSA) – bonus dla agenta nabywcy: dodatkowe wynagrodzenie dla agenta reprezentującego nabywcę nieruchomości, stanowiące zachętę dla agentów do pokazywania danej nieruchomości potencjalnym klientom, zwykle oferowane w początkowym okresie marketingu nieruchomości w celu szybkiego uzyskania oferty kupna.

BOOM – gwałtowny wzrost: okres szybkiego wzrostu koniunktury i ożywienia gospodarczego, charakteryzujący się w branży nieruchomości gwałtownym wzrostem sprzedaży nowych domów.

BRACKETING – ustalanie przedziału cenowego: proces, w którym rzeczoznawca dokonujący wyceny ustala przedział cenowy dla danej nieruchomości na podstawie analizy porównawczej.

BREACH OF CONTRACT – naruszenie kontraktu: naruszenie kontraktu przez jedną ze stron umowy poprzez niewywiązanie się z zobowiązań, np. poprzez niedotrzymanie terminów umowy, niewywiązanie się z obietnic finansowych, itp.

BREACH OF LEASE AGREEMENT – naruszenie umowy wynajmu: naruszenie przez jedną ze stron kontraktu, właściciela lokalu lub lokatora, umowy dotyczącej wynajmu. Przykładem niedotrzymania umowy wynajmu przez lokatora są spóźnione opłaty za czynsz, udostępnienie lokalu osobom trzecim bez zgody właściciela (subleasing), wykonanie przeróbek lokalu bez zgody właściciela, niedotrzymanie warunków umowy dotyczących maksymalnej liczby lokatorów (maximum occupancy) oraz trzymania w lokalu zwierząt domowych, zakłócanie spokoju sąsiadom, prowadzenie na terenie wynajmowanej nieruchomości działalności niezgodnej z prawem, itp. Przykładem naruszenia kontraktu przez właściciela jest zwlekanie z dokonaniem niezbędnej naprawy, np. pieca w okresie grzewczym lub klimatyzacji w okresie letnim.    

BREAK-EVEN POINT – próg rentowności: punkt, w którym dochód brutto z inwestycji jest wystarczający na pokrycie kosztów operacyjnych (operating expenses) oraz obsługi zadłużenia (debt service). To break even znaczy „przekroczyć próg rentowności”.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: