Rządowa pomoc finansowa a sprawy imigracyjne
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----
Agata Gostyńska-Frakt

Agata Gostyńska-Frakt


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij swoim znajomym:

Dwa wydarzenia spowodowały, że powyższy temat jest teraz bardzo popularny. 
Po pierwsze, 24 lutego 2020 weszły w życie nowe przepisy, dotyczące sytuacji finansowej aplikantów o pobyt stały i zmieniające sposób, w jaki oficerowie imigracyjni oceniają spełnienie warunku, że aplikant nie prezentuje ryzyka, że “w przyszłości skorzysta z programów pomocy społecznej” tzw. public charge.
Po drugie, ze względu na pandemię Covid-19, rząd stanowy i federalny uruchomił wiele nowych form pomocy finansowej w celu walki z wirusem i stabilizacji ekonomii.

Kogo dotyczą nowe zmiany w przepisach dotyczące sytuacji finansowej w procesie imigracyjnym?

Zmiany dotyczą przede wszystkim osób starających się o pobyt stały przez sponsorowanie przez rodzinę, pracę lub loterię. Dotyczą one również niektórych rezydentów powracających do USA po nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy.

Zmiany w prawie nie dotyczą rezydentów USA (posiadaczy zielonych kart), którzy przebywają w USA na stałe (nie wyjeżdżają z USA na dłużej niż 6 miesięcy jednorazowo). Wiele osób pyta o to w kontekście starania się o obywatelstwo. Ale, jeśli osoba posiadająca pobyt stały wyjeżdżała z USA na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to może być zapytana o historię korzystania z pomocy rządowej przez oficera na granicy.

Nowe przepisy nie dotyczą jednak obywateli USA. Korzystanie z pomocy rządowej obywateli USA, którzy są członkami domostwa osoby starającej się o pobyt stały, generalnie nie jest brane pod uwagę.

Nie jest również brane pod uwagę korzystanie z programów rządowych przed 24 lutego 2020.

Nowy formularz finansowy I-944 

Zmianom w przepisach towarzyszyło wydanie nowego formularza, który bardzo dokładnie pyta o sytuację finansową osoby sponsorowanej i członków jego domostwa. Pytania dotyczą zarówno dochodów wszystkich członków domostwa, ich majątku (nieruchomości, konta bankowe, oszczędności), jak również kwestii takich jak aplikanta credit score, ubezpieczenie zdrowotne, ukończone szkoły, profesjonalne certyfikaty, doświadczenie zawodowe. Jak również negatywne informacje finansowe, a więc korzystanie z rządowej pomocy finansowej. Ale nie każda rządowa pomoc finansowa jest brana pod uwagę jako element negatywny. I niektóre nie muszą być nawet wymienione na formularzu I-944. Formularz I-944 musi zawierać dokumentacje wspierające, typu: kopie kont, podatków, dokumentów dotyczących posiadania nieruchomości i ich wartości, informacje odnośnie pomocy rządowej, bankructwa, credit score, posiadania ubezpieczenia, itd.

Najczęściej używane programy pomocy rządowej I ich wpływ na sprawy imigracyjne:

All Kids – program ubezpieczenia medycznego medicaid dla dzieci poniżej 21 roku życia. Korzystanie z tego programu nie wpływa negatywnie na sponsorowanie i jeśli dotyczy dzieci przebywających w USA nielegalnie, to nie jest on uzupełniony funduszem federalnym. Wtedy jako jedynie program stanowy nie musi nawet być wymieniony na formie I-944.

Medicaid dla kobiet w ciąży i 60 dni po urodzeniu – ten program ubezpieczenia zdrowotnego nie wpływa negatywnie na sponsorowanie, ale korzystanie z niego musi być wymienione na formie I-944, ponieważ są do niego robione dotacje federalne.

Emergency Medicaid – usługi medyczne w nagłych przypadkach, kiedy sytuacja wymaga ratowania życia lub zdrowia. Ten program medyczny nie wpływa negatywnie na sprawy imigracyjne, ale musi być wymieniony na formie I-944, bo ma dotacje federalne. Korzystanie z takiego programu wymagać będzie udowodnienia, że była to sytuacja nagła (“emergency”), gdzie niezbędne było ratowanie życia lub zdrowia.

Prywatne Affordable Care Act (Obamacare) - prywatne ubezpieczenie medyczne przez Get Covered Illinois Market Place – będzie brane pod uwagę imigracyjnie, ale jako pozytywny element sprawy, ponieważ aplikant posiada ubezpieczenie. Ubezpieczenie tego typu musi być wymienione na formularzu I-944, ponieważ zawiera dotacje federalne.

CareLink – program medyczny Cook County – nie wpływa negatywnie na sprawy imigracyjne, nie musi być wymieniony na formie I-944. Nie ma o dotacji federalnych. Podobnie traktowane są inne programy charytatywne szpitali, tzw. Charity Care

Supplemental Security Income (SSI) – to program federalny dostępny dla posiadaczy statusu rezydenta. Korzystanie z niego musi być wymienione w dokumentacji imigracyjnej i będzie on traktowany jako element negatywny. Ale ponieważ korzystać mogą z niego osoby, które juz są rezydentami, to program ten nie jest przeszkodą w sponsorowaniu, ale może być problemem dla rezydentów powracających do USA po nieobecności dłuższej niz 6 miesięcy.

TANF - to program federalny dostępny dla posiadaczy statusu rezydenta. Korzystanie z niego musi być wymienione w dokumentacji imigracyjnej i będzie on traktowany jako element negatywny. Ale ponieważ korzystać mogą z niego osoby, które już są rezydentami, to program ten nie jest przeszkodą w sponsorowaniu, ale może być problemem dla rezydentów powracających do USA po nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy.

SNAP - to program federalny food stamps (znaczki na żywność) dostępny dla posiadaczy statusu rezydenta. Korzystanie z niego musi być wymienione w dokumentacji imigracyjnej i będzie on traktowany jako element negatywny. Ale ponieważ korzystać mogą z niego osoby, które juz są rezydentami, to program ten nie jest przeszkodą w sponsorowaniu, ale może być problemem dla rezydentów powracających do USA po nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy.

Housing Voucher - to program federalny dostępny dla posiadaczy statusu rezydenta. Korzystanie z niego musi być wymienione w dokumentacji imigracyjnej i będzie on traktowany jako element negatywny. Ale ponieważ korzystać mogą z niego osoby, które już są rezydentami, to program ten nie jest przeszkodą w sponsorowaniu, ale może być problemem dla rezydentów powracających do USA po nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy.

Innego rodzaju rządowa pomoc finansowa:

Earned Income Tax Credit lub Child Tax Credit – nie wpływają negatywnie i nie muszą być wymieniane na formularzu I-944.

Social Security Retirement - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymieniany na formularzu I-944.

Social Security Disability - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymieniane na formularzu I-944.

Unemployment - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymienione na formularzu I-944. Ale uwaga: na bezrobocie kwalifikują się tylko obywatele USA, rezydenci USA lub posiadacze pozwolenia na pracę. Osoby, które nie mogą legalnie pracować w USA nie kwalifikują się na unemployment.

Head Start - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymienione na formularzu I-944.

Rządowe programy wspierające pożyczki studenckie i mortgage - nie wpływają negatywnie i nie muszą być wymieniane na formularzu I-944.

Szkolne programy żywienia - nie wpływają negatywnie i nie muszą być wymieniane na formularzu I-944.

Pomoc finansowa podczas pandemii Covid-19

Testowanie na Covid-19 - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymienione na formularzu I-944.

Leczenie na Covid-19 - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymienione na formularzu I-944.

Emergency Medicaid na zachorowanie na Covid-19 - nie wpływa negatywnie, ale musi być wymienione na formularzu I-944, ponieważ ma dotację federalną.

Tax credits lub rabaty podatkowe - nie wpływają negatywnie i nie muszą być wymieniane na formularzu I-944.

Czeki Direct Cash Payment w ramach pomocy na Covid-19 - nie wpływają negatywnie i nie muszą być wymieniane na formularzu I-944.

Emergency Food Assistance Program – żywność dostarczana do domu - nie wpływa negatywnie i nie musi być wymienione na formularzu I-944.

Small Business Payroll Protection – pożyczki rządowe dla małych biznesów na utrzymanie pracowników - nie wpływają negatywnie i nie muszą być wymieniane na formularzu I-944.

Powyżej wymieniłam programy, o które klienci najczęściej pytają. Jeśli mają państwo pytania odnośnie innych, niewymienionych powyżej programów, proszę dzwonić do naszej kancelarii lub poradzić się innych adwokatów imigracyjnych.

Agata Gostyńska-Frakt
Adwokat imigracyjny i rodzinny
Tel. 312-644-8000
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.