----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

08 sierpnia 2018

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce część 364

FEDERAL RESERVE SYSTEM (inna nazwa: the Fed) – system rezerwy federalnej: centralny federalny system bankowy USA odpowiedzialny za prowadzenie federalnej polityki monetarnej. W Systemie Rezerwy Federalnej kraj podzielony jest na 12 regionów (federal reserve districts), i każdy z nich obsługiwany jest przez bank rezerwy federalnej. Poprzez banki członkowskie, system ten pośrednio reguluje stopy procentowe (interest rates) i przepływ pieniądza na rynku finansowym, głównie poprzez manipulowanie wymaganiami dotyczącymi rezerw (reserve requirements) i stopami dyskontowymi (discount rates).

FEDERAL SHERMAN ANTITRUST ACT – Federalna Ustawa Antymonopolowa Shermana: najstarsze amerykańskie federalne prawo antymonopolowe wprowadzone w 1890 roku, którego autorem był członek Izby Reprezentantów John Sherman. Za naruszenie tego prawa grożą surowe kary. Przykładowo, osoby dopuszczające się zmowy cenowej mogą podlegać karze grzywny do $100,000, natomiast korporacje mogą być ukarane grzywną nawet do 1 miliona dolarów.

FEE SIMPLE ABSOLUTE – prawo własności absolutne: najczęściej stosowana w USA forma własności typu freehold, odpowiadająca w przybliżeniu własności wpisanej do księgi wieczystej w Polsce, do której właściciel ma nieograniczone prawo i którą może dowolnie dysponować za życia, i która po śmierci właściciela przechodzi w posiadanie jego spadkobierców. Prawo własności absolutne może być ograniczone jedynie przez zarządzenia miejskie dotyczące podziału na strefy (zoning ordinances) określające szczegółowo jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie. Mogą mieć na nie wpływ również ograniczenia narzucone przez deweloperów (restrictive covenants), zawarte w oryginalnych planach budowy osiedla.

FEE SIMPLE DEFEASIBLE (inna nazwa: defeasible fee) – prawo własności podlegające unieważnieniu: prawo własności typu freehold, którego trwanie uzależnione jest od wystąpienia określonego warunku. Istnieją dwa typy prawa własności podlegającego unieważnieniu: 1) prawo własności podlegające warunkowi narzuconemu (subject to a condition subsequent), kiedy tytuł własności zostaje przekazany nowemu właścicielowi pod warunkiem, że nieruchomość nie będzie użytkowana w określonym celu, np. jako nieruchomość inwestycyjna. Jeśli warunek ten zostanie naruszony, poprzedni właściciel ma prawo do odzyskania swojej własności na drodze sądowej (right of re-entry). 2) prawo własności ze specjalnym ograniczeniem (with a special limitation), kiedy tytuł własności zostaje przekazany nowemu właścicielowi, o ile nieruchomość będzie użytkowana wyłącznie w określonym celu, np. jako dom opieki społecznej. Jeśli warunek ten zostanie naruszony, tytuł własności automatycznie powróci do poprzedniego właściciela bez konieczności odzyskania własności na drodze sądowej. Poprzedni właściciel zachowuje więc możliwość powrotu (possibility of reverter). Ten typ prawa własności nazywany jest również określonym prawem własności (fee simple determinable), ponieważ wygasa automatycznie w sposób dający się określić.

FINAL PROPERTY INSPECTION (potoczna nazwa: final walk-through) – ostatnia inspekcja: na krótko przed zamknięciem transakcji, nabywca nieruchomości wraz z reprezentującym go agentem dokonują ostatniej inspekcji w celu upewnienia się, że fizyczny stan nieruchomości nie uległ zmianie od czasu zawarcia umowy sprzedaży.

FIXTURES AND PERSONAL PROPERTY – elementy wyposażenia nieruchomości i własność osobista: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży lub wynajmu nieruchomości określająca dokładnie, które elementy wyposażenia nieruchomości oraz rzeczy stanowiące własność osobistą zostaną przekazane nabywcy / lokatorowi. Termin fixtures odnosi się do wszystkich rzeczy stanowiących własność osobistą, które zostały przyłączone do nieruchomości na stałe, stając się w ten sposób jej integralną częścią i w efekcie własnością nieruchomą, np. klimatyzacja, system ogrzewczy, lub szafki zainstalowane w kuchni.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----