Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 382

LEGAL LIFE ESTATE – prawne dożywotnie prawo własności: prawo własności, które nie jest utworzone dobrowolnie przez właściciela, lecz powstaje w wyniku działania prawa stanowego, np. prawo własności typu homestead, dower lub curtesy.

LIFE ESTATE pur autre vie – prawo własności na okres życia drugiej osoby: rodzaj dożywotniego konwencjonalnego prawa własności, które wygasa nie w momencie śmierci dożywotniego lokatora, lecz w chwili zgonu innej określonej osoby. Przykładowo, pan A przekazuje dom pani B, która może z niego korzystać aż do śmierci swojej matki, pani C. W chwili śmierci pani C dom powraca w posiadanie pana A, co określane jest jako powrót do stanu pierwotnego (reversion), lub zostaje przekazana wyznaczonej osobie w formie prawa własności absolutnego (fee simple absolute). Wyznaczona osoba, która przejmuje nieruchomość po wygaśnięciu dożywotniego prawa własności, określana jest jako remainderman.

LIS PENDENS – sprawa sądowa w toku: łacińskie określenie oznaczające toczący się spór sądowy (pending litigation). Ponieważ sprawy sądowe mające wpływ na tytuł własności są długotrwałe, w chwili wniesienia roszczenia finansowego wobec danej nieruchomości rejestrowane jest zawiadomienie informujące potencjalnych nabywców i osoby zainteresowane o toczącej się sprawie, która może w przyszłości stać się rzeczywistym roszczeniem finansowym wobec danej nieruchomości.

LISTING MODIFICATION AGREEMENT – umowa o modyfikacji kontraktu: umowa dotycząca poprawek, uzupełnienia lub zmiany kontraktu zawartego pomiędzy brokerem a właścicielem nieruchomości wystawionej na sprzedaż lub wynajem; zwykle dotyczy zmiany ceny nieruchomości lub wysokości czynszu, przedłużenia daty wygaśnięcia kontraktu, wysokości prowizji, itp.

LITTORAL RIGHTS – prawo dostępu do jeziora, morza lub oceanu: prawo dostępu do wody, z którego może korzystać właściciel nieruchomości położonej nad jeziorem, morzem lub oceanem.

LLOCC (legal purpose, legally competent parties, offer and acceptance, consideration, consent) – niezbędne elementy ważnego kontraktu: prawny cel, prawnie kompetentne strony, oferta i akceptacja, wynagrodzenie, zgoda.

LOAN ORIGINATION FEE – opłata za przygotowanie pożyczki: opłata nałożona na pożyczkobiorcę (czasami w postaci punktów dyskontowych) pokrywająca koszty poniesione przez instytucję finansową w procesie przygotowywania pożyczki (m.in. koszty sporządzenia dokumentów, wynagrodzenie dla urzędnika przygotowującego pożyczkę, itp.) Urząd Skarbowy (IRS) traktuje tę opłatę podobnie jak odsetki od pożyczki i pozwala na odpisanie jej od dochodu w rozliczeniu podatkowym. 

LOAN STATUS DISCLOSURE – ujawnienie informacji dotyczących statusu pożyczki: dokument dołączony do kontraktu kupna / sprzedaży nieruchomości informujący sprzedającego o tym, na jakim etapie znajduje się finansowanie inwestycji.

LOAN-TO-VALUE RATIO (w skrócie: LTV) – współczynnik pożyczki do wartości: współczynnik pożyczki hipotecznej do szacowanej wartości nieruchomości. Przykładowo, jeśli kredytobiorca zaciąga pożyczkę na sumę $290,000 na kupno nieruchomości o wartości $340,000, współczynnik LTV wynosi $290,000 do $340,000, czyli 85%. Jeśli współczynnik LTV wynosi ponad 80%, zwykle wymagane jest prywatne ubezpieczenie długu hipotecznego (PMI).

LOCKOUT – uniemożliwienie dostępu: niezgodne z prawem uniemożliwienie lokatorowi dostępu do wynajmowanego lokalu lub korzystania z niego, np. poprzez wymianę zamków w drzwiach wejściowych lub wyłączenie użyteczności (utility shut-off), w celu zmuszenia lokatora do wyprowadzki lub uiszczenia zaległego czynszu.

LOFT APARTMENT – mieszkanie typu „loft”: mieszkanie zwykle o dużej powierzchni, położone w budynkach zaadaptowanych na potrzeby mieszkaniowe, np. w dawnych fabrykach, magazynach, zakładach przemysłowych, itp.; lofty charakteryzują się otwartą przestrzenią oraz niezabudowanym sufitem, na którym widoczne są pozostałości oryginalnej instalacji przemysłowej.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location

----- Reklama -----

Ważne i ciekawe tematy

----- Reklama -----