----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

20 maja 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 457

FLOOR-AREA RATIO (w skrócie FAR) – współczynnik zabudowy: współczynnik całkowitej powierzchni budynku do powierzchni działki. Dopuszczalny współczynnik zabudowy określany jest przez podział strefowy danej miejscowości (zoning), np. współczynnik 0.5 oznacza, że powierzchnia budynku wynosi połowę powierzchni działki, na której położony jest budynek.

FORECLOSURE – zajęcie obciążonej nieruchomości: jeśli warunki umowy z instytucją udzielającą kredytu hipotecznego zostaną naruszone przez kredytobiorcę, co najczęściej następuje w wyniku zaniedbania spłat pożyczki hipotecznej (mortgage default), wierzyciel rozpoczyna procedurę prawną polegającą na przejęciu obciążonej nieruchomości i sprzedaży jej w celu pokrycia strat finansowych poniesionych przez wierzyciela. Illinois należy do stanów, w których zajęcie obciążonej nieruchomości następuje na drodze sądowej (judicial foreclosure state). Zajęta nieruchomość może zostać sprzedana po uzyskaniu przez wierzyciela odpowiedniego orzeczenia sądowego.

FORFEITURE – utrata: utrata określonej kwoty pieniężnej z powodu zerwania lub naruszenia postanowień kontraktu, np. utrata zaliczki (earnest money) wpłaconej przez potencjalnego nabywcę nieruchomości w chwili zawarcia kontraktu ze sprzedającym jako gwarancja dotrzymania warunków umowy kupna nieruchomości.

FRACTIONAL INTEREST – ułamkowy udział: posiadanie części praw do nieruchomości, które można określić ułamkowo.

FRAME HOUSE – dom o drewnianej konstrukcji: ogólne określenie typu domu, którego główna konstrukcja została wykonana z drewna; szkielet domu (frame) pokryty jest zwykle materiałem typu siding.

FRBO (for rent by owner) – na wynajem przez właściciela: nieruchomości wystawione na wynajem, bez udziału agencji obrotu nieruchomościami..

FRENCH PROVINCIAL HOUSE  – dom w stylu francuskiej prowincji: styl domu nawiązujący do francuskiej architektury; cechy charakterystyczne to m.in.: symetryczność, zwykle dwie lub dwie i pół kondygnacji, okna górnej kondygnacji przechodzące przez gzyms (cornice), górna część okien oraz głównego wejścia w kształcie łuku, wysoki stromy dach czterospadowy w kształcie trapezu od strony frontowej (hip roof).

FSBO (for sale by owner) – na sprzedaż przez właściciela: nieruchomości wystawione na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, bez udziału agencji obrotu nieruchomościami.

FULLY AMORTIZED MORTGAGE LOAN – w pełni zamortyzowana pożyczka hipoteczna: rodzaj pożyczki, w której każda rata spłaca pewną część odsetek jak również określoną część sumy głównej. Większość kredytów hipotecznych to pożyczki zamortyzowane. Wysokość odsetek i części sumy głównej, które składają się na każdą ratę, przedstawiona jest dokładnie w harmonogramie amortyzacji (amortization schedule).

FUNCTIONAL OBSOLESCENCE – niefunkcjonalność: cecha nieruchomości mająca negatywny wpływ na jej wartość, np. przestarzały system elektryczny lub hydrauliczny.

FURLONG – furlong – jednostka długości równa 220 jardów (około 201,2 m), używana głównie w miernictwie gruntów.

FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT (w skrócie: FF&E) – meble, wyposażenie i sprzęt: ruchoma własność przedsiębiorstwa, np. wyposażenie hotelu lub restauracji.

GARDEN APARTMENT– mieszkanie z wyjściem do ogrodu: mieszkanie znajdujące się na parterze, zwykle posiadające taras (patio), z bezpośrednim dostępem do terenów zielonych; często termin „garden apartment” odbierany jest negatywnie, ponieważ jest błędnie kojarzony wyłącznie z rodzajem mieszkania położonym kilka stóp poniżej poziomu terenu (below ground level).

GATED COMMUNITY – strzeżone osiedle: ogrodzone osiedle mieszkaniowe, do którego dostęp jest ograniczony, posiadające zwykle systemy zabezpieczeń i zatrudniające strażników kontrolujących wjazd przez główną bramę.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645   
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----