----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

18 czerwca 2020

Udostępnij znajomym:

Czy przedsiębiorstwo może spłacać odsetki od innych zadłużeń i mieć to przebaczone?

Czytając pełny tekst ustawy, można zauważyć coś ciekawego: przy pozycji dopuszczalnego zastosowania funduszy z PPP, oprócz kosztów wynagrodzeń, odsetek od kredytu hipotecznego, czynszu i mediów, paragraf 1102 pozwala kredytobiorcy do wykorzystania środków do zapłaty odsetek od wszelkich innych zobowiązań, które zostały poniesione przed okresem objętym ustawą, czyli przed 15 lutego 2020.

Ale w paragrafie 1106 ustawy, która szczegółowo opisuje przedmioty kwalifikujące się do przebaczenia, ten ostatni element jest nieobecny. Tak więc wydaje się, że Kongres pozwoli kredytobiorcy do wykorzystania funduszy do zapłaty odsetek od długu innego niż hipoteczny, ale nie pozwoli, aby ta kwota była przebaczona. Czy to jest celowe, czy mamy do czynienia z nieumyślnym błędem, podobnym do ale wprawdzie mniej konsekwentnym od sytuacji traktowania przebaczenia jako dochodu opisanego powyżej.

Bieżące wytyczne i przepisy egzekucyjne mówią, że możemy użyć funduszy PPP, jak i uzyskać przebaczenie długu na zapłacenie odsetek od wszystkich zadłużeń zaciągniętych przed 15 lutego 2020.

Czy osoby samozatrudnione mają odsetki od kredytu hipotecznego (lub innego), czynsz i należności dostępne do przebaczenia?

W trakcie publikacji zasad i interpretacji ustawy udało się dla SBA udzielić odpowiedzi na pytania, które tylko tworzą więcej pytań. Jednym z nich są wytyczne dotyczące sposobu, w jaki podatnik pracujący na własny rachunek oblicza koszty wynagrodzeń, maksymalne wpływy z kredytu i kwotę kwalifikującą się do przebaczenia.

Koszty wynagrodzeń dla podatnika prowadzącego działalność na własny rachunek są równe dochodom netto z samozatrudnienia pobranym z linii 31 formularza 1040 C na 2019 r. Przy ustalaniu przebaczenia proces ustalania kosztów wynagrodzeń podatnika prowadzącego działalność na własny rachunek jest ściśle mechaniczny: pożyczkodawca wybaczy 8/52 dochodu linii 31 za 2019 r. jako sumę zastępującą kompensatę właściciela. Dla przykładu: Na formularzu 2019 1040 Schedule C (na którym nie ma wypłat dla innych pracowników) przy zgłoszonym $120,000 na linii 31 jako zysk netto, wpływy z pożyczki PPP są $20,833 ($120,000 ograniczone do $100,000/12*2.5). Prawo do przebaczenia sumy wypłaty właściciela to $15,384 ($100,000/52*8).

Jest to inne od tego, jak obliczamy przebaczenie dla firmy z pracownikami. Po zmianach wprowadzonych przez Paycheck Protection Flexibility Act, w tamtej sytuacji suma przebaczona to kwoty wydane w okresie objętym 24 tygodniami od dnia uzyskania funduszy. Podatnik prowadzący działalność na własny rachunek otrzymuje automatyczne przebaczenie w tym okresie nie na podstawie bieżącej sytuacji, ale raczej na podstawie dochodu uzyskanego przez podatnika w 2019 roku. Jednakże wypłaty dla właścicieli w innych formach działalności (korporacjach i spółkach) zostały zharmonizowane do wyżej opisanej reguły równowartości 8/52 pensji/wypłaty z 2019 roku. W ten sposób suma dostępna do przebaczenia dotycząca wypłat dla właścicieli nie będzie brała pod uwagę podwyżek wcielonych w życie w 2020 roku.

Należy tu wspomnieć, trochę odbiegając od tematu, że rozliczenie Schedule C za rok 2019 staje się istotne chcąc go użyć do procesu otrzymania i przebaczenia pożyczki PPP, ale również do złożenia aplikacji na PUA (Pandemic Unemployment Assistance). PUA to system świadczeń dla osób bezrobotnych, które pracują na własny rachunek. Jest to system otwarty tylko dla nich i wymaga przedstawienia rozliczenia za 2019, posiadającego Schedule C, w ciągu 20 dni od złożenia wniosku. Wielu z tych podatników mogło się zasugerować przedłużeniem daty złożenia rozliczenia do 15 lipca, nie zdając sobie sprawy, że może to być konieczne do innych celów.

Które podatki można użyć do przebaczenia?

Ze względu na pobierane podatki bezpośrednio z wypłaty pracowników i bardzo detaliczny opis, które z nich podlegają przebaczeniu w oryginalnej ustawie temat podatków stał się niepotrzebnie skomplikowany. Ponieważ podatki pobrane z wypłaty stanowią część pensji należnej pracownikowi (tzw. gross pay), nie stanowią one ‘podatków’ w powszechnym ich zrozumieniu. Pracodawca jest pośrednikiem zobowiązanym do ich przesłania, ale te fundusze nie są dodatkowym odpisem. Jedynie część składek na Social Security, Medicare, i stanowe składki na programy dla bezrobotnych, czy inne świadczenia socjalne są odpisem na ‘podatki’ dla pracodawcy. Kwoty stanowiące ‘podatki federalne’ zostały wyłączone z podstawy na otrzymanie funduszy PPP jak i na ich przebaczenie. A więc mówimy tu o składkach pracodawcy (nie pracownika) na Social Security i Medicare. Jedynie podatki stanowe nałożone na pracodawcę, których wymiernikiem jest pensja pracowników zostały dozwolone przez program PPP. W Illinois jedynym z nich jest Illinois Unemployment Tax.

Koordynacja pożyczek z programu klęsk żywiołowych i PPP

Ustawa CARES otworzyła i uprościła dostęp do programu Economic Injury Disaster Loan (EIDL) uznając Covid-19 jako dopuszczalny powód ubiegania się o pomoc. Wcześniej był on używany, aby udzielić pomocy jednostkom dotkniętym powodziami, huraganami czy pożarami. EIDL został zaadoptowany przed PPP jednak przez duży popyt, i problemy z wdrożeniem fundusze nie były dostępne tak szybko, jak się tego spodziewano. Po uchwaleniu ustawy CARES analizy wskazywały na 2 osobne programy zazębiające się tylko w określonych datach. Aplikacja na program PPP zmuszała do przefinansowania EIDL otrzymanego między 31 stycznia 2020 i 3 kwietnia 2020 do PPP. Ponieważ fundusze EIDL nie były dostępne tak wcześnie, nie nastąpiło do takiej możliwości. Częścią ‘nowego’ EIDL była też bezzwrotna zaliczka do maksymalnej sumy $10,000. W momencie otworzenia programu pod koniec kwietnia jednocześnie owe zaliczki, jak i zatwierdzenia samych pożyczek (do maksymalnej sumy $150,000) zaczęły przychodzić do aplikantów. Bieżące zasady wskazują jednakże, że wprawdzie przefinansowanie nie będzie wchodziło w grę i aplikanci będą mieli dwie pożyczki do spłacania, kwota otrzymanej zaliczki EIDL zostanie odjęta z końcowej sumy podlegającej przebaczeniu w programie PPP, eliminując potencjalna podwójną korzyść.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA
Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd.
Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----