Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Terminologia kontraktów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, część 268

CONSENT TO DUAL AGENCY – zgoda na podwójne przedstawicielstwo: zgoda wyrażona przez sprzedającego i nabywcę na to, aby reprezentował ich ten sam agent w tej samej transakcji, określany jako podwójny przedstawiciel (dual agent). Podwójne przedstawicielstwo jest dozwolone w stanie Illinois pod warunkiem, że zarówno sprzedający jak i nabywca wyrażą na to zgodę na piśmie.

LEASE WITH OPTION TO PURCHASE (inna nazwa: lease with option to buy / rent with option to buy) – wynajem z opcją kupna: typ kontraktu, w którym właściciel nieruchomości, określany jako optionor, udziela lokatorowi, określanemu jako optionee, opcji kupna wynajmowanej nieruchomości w określonym terminie za cenę ustaloną przy podpisaniu umowy; jest to kontrakt jednostronny (unilateral contract), ponieważ tylko właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonania umowy, jeśli lokator zdecyduje się skorzystać z opcji kupna.

EXCLUSIVE BUYER REPRESENTATION AGREEMENT – umowa o wyłącznym przedstawicielstwie nabywcy: kontrakt zawarty pomiędzy brokerem i klientem, który powierza agentowi zadanie znalezienia nieruchomości według określonym kryteriów; agent jest wyłącznym przedstawicielem kupującego i ma prawo do otrzymania prowizji nawet w przypadku, kiedy nabywca kupi nieruchomość, którą znalazł inny broker lub sam klient. Warto pamiętać, że kupujący zwykle nie ponosi kosztów wynagrodzenia brokera, ponieważ prowizja jest pokrywana przez sprzedającego.  

NON-EXCLUSIVE BUYER REPRESENTATION AGREEMENT – umowa o niewyłącznym przedstawicielstwie nabywcy: kontrakt zawarty pomiędzy brokerem i klientem, który powierza agentowi zadanie znalezienia nieruchomości według określonym kryteriów; broker jest jedynym przedstawicielem kupującego, ale ma prawo do otrzymania prowizji tylko w przypadku, kiedy znajdzie nieruchomość, którą kupi jego klient. 

BUYER’S AGREEMENT MODIFICATION – modyfikacja umowy z nabywcą: dodatek do kontraktu zawartego pomiędzy brokerem i kupującym, który modyfikuje warunki umowy; może dotyczyć np. zmiany daty wygaśnięcia kontraktu.

LETTER OF INTENT – pismo o zamiarze zawarcia umowy: pismo informujące właściciela nieruchomości o chęci potencjalnego nabywcy / lokatora do zawarcia kontraktu kupna / wynajmu; zwykle stosowane jest w skomplikowanych transakcjach dotyczących nieruchomości komercyjnych i jego celem jest wstępne zapoznanie właściciela z warunkami ewentualnej umowy bez wyrażenia żadnych zobowiązań do jej zawarcia; informuje o terminie wpłynięcia oferty, proponowanej cenie, dacie zamknięcia transakcji, itp.

COMMERCIAL SALES CONTRACT – umowa kupna / sprzedaży nieruchomości komercyjnej: kontrakt zawarty pomiędzy właścicielem nieruchomości komercyjnej i nabywcą określający wszystkie warunki kupna / sprzedaży, m.in. datę zamknięcia transakcji, sposób finansowania, inspekcje, ujawnienie ważnych informacji (disclosure of material facts), prawo do modyfikacji kontraktu przez adwokatów, warunki unieważnienia umowy, itd. Umowa kupna / sprzedaży nieruchomości mieszkalnej to residential real estate contract.

SELLERS REPRESENTATIONS – oświadczenie sprzedającego: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający oświadcza, że nie otrzymał na piśmie od administracji państwowej żadnego zawiadomienia dotyczącego takich kwestii jak naruszenie przepisów budowlanych i przeciwpożarowych (building and fire code violations), naruszenie przepisów dotyczących podziału na strefy (zoning violations), jakiekolwiek trwające procedury dotyczące przejęcia nieruchomości przez państwo na cele publiczne (condemnation proceeding), jakiekolwiek ulepszenia nieruchomości, które zostały dokonane bez wymaganych pozwoleń, itd.

VALID CONTRACT – ważny kontrakt: umowa zawierająca wszystkie elementy ważnego kontraktu: 1) oferta i przyjęcie oferty (offer and acceptance), określane również jako obopólna akceptacja (mutual assent), 2) wynagrodzenie (consideration), 3) strony posiadające zdolność prawną (legally competent parties), 4) zgoda stron na zawarcie umowy (consent), 5) cel zgodny z prawem (legal purpose).

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: