----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

W poprzednich numerach Poradnika pisaliśmy o tym, jak bank donosi na nas do Urzędu Podatkowego i jakie informacje o nas przechowuje. Dzisiaj wyjawię Państwu, co się dzieje, gdy zaniosą Państwo do banku większą kwotę w gotówce.

Currency Transaction Reports

Ważne: Instytucja finansowa w USA musi wypełnić IRS Form 4789 - Currency Transaction Report i posłać do Internal Revenue Service, dla każdej gotówkowej transakcji opiewającej na ponad $10,000 w jednym dniu biznesowym. W niektórych sytuacjach również transakcje z kilku dni mogą podlegać raportowaniu, jeżeli wyglądają podejrzanie (patrz poniżej).

Transakcją gotówkową jest każda operacja, która dotyczy fizycznego transferu gotówki pomiędzy dwiema osobami i obejmuje depozyty, wybranie pieniędzy, wymiany ( exchanges) itp. Gotówka nato­miast - to banknoty i monety będące uznaną walutą obiegową w danym kraju.

Sekcja 103.22(a) regulacji wymaga, by instytucja finanowa przesłała wypełniony Currency Transaction Report (CTR) w przeciągu 15 dni od daty operacji, albo w ciągu 25 dni, jeżeli instytucja śle zgłoszenia także elektronicznie. Kopie raportów CRT mają być zachowane przez instytucję przez 5 lat.

Wpłaty i wypłaty gotówki o wartości ponad $10,000 są odnotowywane przez bank i raporty słane do IRS.

Oto informacje, jakie mają być przesłane do IRS na formularzu CRT dotyczące każdej strony transakcji: imię i nazwisko, adres, numer Social Security, data urodzenia. Wymagany jest adres domu; podanie numeru skrytki pocztowej jest niedozwolone. Oprócz tego odnotowany musi być numer konta oraz numer Social Security (numer podatkowy) każdej osoby, której konta ta transakcja dotyczyła. Jeżeli odpowiedzialny pracownik w instytucji fi­nan­sowej nie złoży wymaganego raportu o operacji finansowej, on sam jak i jego instytucja mogą podlegać karze.

Raport sprzedaży instrumentów pieniężnych na ponad $3,000

Począwszy od 17 października 1994 roku przepisy federalne (31 C.F.R. 103.29) wymagają, by odnotowana została sprzedaż instrumentów pieniężnych o wartości od $3,000 do $10,000, za które zapłacono gotówką. Za instrumenty pieniężne uważa się:

• Weksel ( draft);

• Czek bankierski ( bank check);

• Czek kasjerski ( cashier"s check);

• Przekaz pieniężny ( money order);

• Czek podróżny ( traveler"s check);

Wyżej wymienione instrumenty są ciągnione na ins­tytucję wystawiającą, nie mogą być zablokowane przez wydającego i dlatego są uważane za ekwiwalenty gotówki.

Kilkakrotnie nabycie instrumentów pieniężnych przez tę samą osobę w ciągu jednego dnia, nawet w różnych oddziałach banku, uważane jest za jedną transakcję.

Odnotowane informacje

Jeżeli ktoś nabywa instrumenty pieniężne za gotówkę na kwotę od $3,000 do $10,000, bank musi wylegitymować go i odnotować dane, które zależą od tego czy nabywca jest klientem banku czy nie.

Gdy nabywca ma konto w tym banku, kasjer musi:

- ‑Sprawdzić, czy klient ma konto w banku (przez wertyfikację podpisu na signature card) albo sprawdzić tożsamość nabywcy w sposób normalnie wymagany przy spieniężaniu czeków przez niedepozytorów, co wymaga dokumentu pokazującego imię, nazwisko i adres (np. prawo jazdy).

- ‑Odnotować nazwisko nabywcy.

- ‑Odnotować datę transakcji, rodzaj nabytych instrumentów, ich numery seryjne i wartość.

Gdy nabywca nie ma konta w banku, kasjer musi:

- ‑Sprawdzić tożsamość nabywcy w sposób normalnie wymagany przy spieniężaniu czeków przez niedepozytorów, co wymaga dokumentu pokazu­jącego imię, nazwisko i adres (np. prawo jazdy).

- ‑Odnotować nazwisko nabywcy, datę urodzenia i jego numer Social Security i numer dokumentu tożsamości. Jeżeli nabywca jest cudzoziemcem i nie ma numeru Social Security, wymagany jest Alien Identification Number.

- ‑Odnotować datę transakcji, rodzaj nabytych instrumentów, ich numery seryjne i wartość.

Informacji tych bank nie musi nigdzie słać, lecz przechowywać przez co najmniej 5 lat i udostępnić w razie ewentualnej kontroli. Jeżeli zakup jednej osoby w ciągu jednego dnia przekracza $10,000, wymagane jest wypełnienie formularza IRS Form 4789 - Currency Transaction Report i przepisy Sekcji 103.29 tej transakcji nie dotyczą.

Przestroga: Nawet jeżeli ktoś utrzyma swoje gotówkowe transakcje poniżej $10,000, może również wpaść pod lupę i stać się przedmiotem raportu o podej­rzanej działalności ( Suspected Activity Report), o czym opowiem w kolejnym artykule.

Raporty bankowe o podejrzanej działalności

Przestroga: Masz $40,000 gotówką i chcesz je po cichu zdeponować. Wiedząc o limicie $10,000 planujesz wpłacać po $9,000 i uważasz, że przechytrzysz fiskusa. Błąd! Federal Deposit Insurance Corporation wymaga (Part 353 of FDIC Rules and Regulations), by bank identyfikował podejrzane transakcje i donosił o nich do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na formularzu FDIC Form 6710/06, Suspisious Activity Report (SAR). Jeżeli do tej pory przez lata wpłacałeś co tydzień na swoje konto tylko czek z poborami, a nagle zacząłeś przynosić po paczce 100-dolarowych banknotów, to kasjer będzie miał podstawy do zdziwienia.

Bank powinien wypełnić Suspected Activity Report (SAR), jeżeli podejrzewa, albo ma podstawy podejrzewać, że:

- ‑Transakcja dotyczy funduszy pochodzących z nielegalnych źródeł i ma na celu ich schowanie albo zatajenie źródła, własności, pochodzenia albo kontroli tych funduszy.

- ‑Transakcja ma posłużyć do obejścia wymogów Bank Secrecy Act, innych federalnych przepisów lub regulacji albo do unikania obowiązków raportowych.

- ‑Transakcja nie ma biznesowego ani oczywistego celu zgodnego z prawem albo nie jest operacją, którą dany klient normalnie by wykonał. Bank nie widzi rozsądnego wyjaśnienia przyczyny operacji.

- ‑Bank musi wysłać SAR w przeciągu 30 dni. Jeżeli nikt podejrzany nie został zidentyfikowany, bank może opóźnić wysłanie SAR o dodatkowe 30 dni. Zarząd banku musi być poinformowany o każdym wysłanym SAR, których kopie mają być przechowane w banku przez co najmniej 5 lat. Bank może zostać ukarany, jeżeli kontroler wykaże, że sporządzenie i wysłanie raportu o podejrzanej działalności zostało zaniedbane.

Raporty o podejrzanej działalności są poufne i nie mogą być wyjawnione nawet na życzenie sądu ( court subpoena). Powodem jest fakt, że wszystkie materiały sądowe są dostępne dla ludności, co zagroziłoby prowadzeniu śledztwa i walce z podziemną przestęp­czością.

Baza danych o podejrzanej działalności

Poufne: Informacje o wszystkich dużych i podejrzanych mniejszych operacjach finansowych (na formularzach SAR) z całego kraju spływają do FinCEN i nanoszone są w specjalnej komputerowej bazie danych. Zadaniem specjalistów tam zatrudnionych jest znalezienie brudnych pieniędzy i wytropienie przestępców, a także ludzi uchylających się od płacenia podatków. Gdy inspektorzy znajdą brudne pieniądze, wówczas mogą nie dopuścić do transakcji, a w ściganiu przestępców skorzystać z pomocy policji, prokuratury, kontolerów skarbowych czy FBI.

Currency Transaction Reports (CRT) gromadzone są przez IRS w bazie danych Currency and Banking Retrieval System (CBRS). Jest ona prowadzona w Internal Revenue Service Detroit Data Center. CBRS może być używana przez inspektorów finansowych do robienia brudnych pieniędzy, a również przez kontrolerów bankowych, by sprawdzić, czy banki stosują się do obowiązków raportowych. Więcej o Financial Crimes Enforcement Network można dowiedzieć się z witryny www.ustreas.gov/fincen.

Nie jest trudno ukryć kilka tysięcy dolarów, natomiast schowanie paruset tysięcy nastręcza dużo kłopotów.

Przykład: Pan Adam z Detroit rozwiódł się z żoną po 5 latach burzliwego współżycia. Rozwód był bardzo trudny i bolesny, gdyż żona walczyła o prawo do opieki nad dzieckiem i o każdego dolara z ich wspólnego majątku. Zaraz potem Adam uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i rok po rozwodzie dostał $150,000 rekompensaty. Odszkodowanie nie podlegało opodatkowaniu, niemniej zależało Adamowi na tym, by żona nigdy się o nim nie dowiedziała, gdyż zaczęłaby się domagać podzału majątku. Prawnik powiedział Adamowi, że żona nie ma już podstaw do roszczeń, ale Adam wolał nie ryzykować.

Po otrzymaniu czeku na $150,000 Adam zdeponował go na swoim koncie oszczędnościowym w Chase Manhattan, po czym postanowił dyskretnie przenieść je na inne konta w taki sposób, by żona nigdy ich nie wytropiła, nawet drogą sądową. Wiedząc o obowiązkach raportowych, Adam zaczął pieniądze stopniowo wybierać po $9,000 gotówką. Za gotówkę wykupywał stopniowo w różnych miejscach przekazy pieniężne, po czym wpłacał je na inne swoje konto i konto otwarte na nazwisko siostry. Po miesiącu operację zakończył z poczuciem dobrze spełnionej roboty. Gdy następnym razem zaszedł do banku, by wybrać $1,000 na bieżące potrzeby, kasjerka zaprowadziła go do kierownika oddziału. Ten poinformował go, że na jego temat został sporządzony protokół Suspected Activity Report i wręczył Adamowi kopię. Brzmiał on jak następuje:

Suspected Activity Report

"Description of activity: Form 03/21-04/30 (2) checks deposited, (11) cash withdrawals, and (2) with­dra­wals were made which aggregated $150,000/ 99,000/40,000. The deposit consisted of two checks drawn on at attorney"s account each check for $75,000, which appears to be a settlement payment. The cash withdrawals were made in increments of $9,000 each. Customer transferred $40,000 to another savings acc­ount 123456 in order to close the account. The withdra­wals appear to be structured to avoid CTR reporting."

Poniżej figurowała pełna lista 11 transakcji, włącznie z ich datami, kwotą, oddziałem banku i adresem.

"Withdrawal from savings account number 654321 in order to close the account, transferred founds to savings account number 123456."

Wniosek: Jak widać, bank prześledził bardzo dokładnie wszystkie kroki Adama. Wiedział nawet więcej niż Adam przypuszczał, na przykład fakt, że pieniądze pochodziły z odszkodowania, wypłaconego przez prawnika.

Czy Adam wplątał się w kłopoty? Nie. Nie skontaktował sie z nim żaden inspektor z organów śledczych. Nawet gdyby Adam został wzięty pod lupę , to nie ma się czego bać, gdyż nie uczynił niczego nielegalnego. Przyjął przecież należne mu peiniądze, po czym wybrał je w formie gotówki. Wolno mu. Wkładanie do skarpety banknotów nie jest sprzeczne z prawem, ani przenoszenie ich na inne konto. Faktem jest, że było roztropniej wybrać pieniądze w jednej, dużej kwocie, najlepiej w formie czeku bankowego.

Artykuł przedrukowano za zgodą Polskiego Poradnika "Sukces"

Adres: 255 Park Lane; Douglaston, NY 11363,

----- Reklama -----

MONITOR-KONKURS WAKACYJNY

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----