----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----
Zbigniew Pieńkowski

Zbigniew Pieńkowski


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 436

CENTRAL BUSINESS DISTRICT (w skrócie: CBD) – centralna dzielnica biznesowa: centralna część miasta, w której znajdują się główne instytucje handlowe i usługowe, oraz główne siedziby największych firm, gdzie opłaty za najem lokali biurowych są dużo wyższe niż w innych częściach miasta.

CERTIFICATE OF OCCUPANCY (w skrócie CO) – certyfikat użytkowania / zezwolenie na użytkowanie: zaświadczenie wydane przez administrację miejską stwierdzające, że dany budynek spełnia wszelkie wymagania lokalnych przepisów budowlanych i nadaje się do użytkowania.

CERTIFICATE OF TITLE – zaświadczenie o tytule własności: orzeczenie wydane przez prawnika lub firmę sprawdzającą tytuły własności (title company) dotyczące stanu tytułu własności danej nieruchomości, przygotowane w oparciu o rejestry publiczne (public records).

CHAIN – łańcuch mierniczy: jednostka długości równa 66 stóp lub 22 jardy (około 20,12 m), używana głównie w miernictwie gruntów (surveying).

CHAIN OF TITLE – ciąg tytułów własności: szereg kolejnych właścicieli danej nieruchomości. Jeśli rejestry publiczne wymieniają wszystkich kolejnych właścicieli nieruchomości od pierwotnego właściciela do obecnego, ciąg ten jest wtedy określany jako „nieprzerwany ciąg tytułów własności”, w dosłownym tłumaczeniu jako „nieprzerwany łańcuch” (unbroken chain of title).

CHATTELS (inne nazwy: personal property lub personalty) – własność osobista, majątek ruchomy: wszelkie rzeczy stanowiące czyjąś własność, które nie mieszczą się w kategorii majątku nieruchomego (real property), np. meble, pieniądze, papiery wartościowe, itp.

CHICAGO LEASE – umowa najmu w mieście Chicago: typ kontraktu najmu lokalu mieszkalnego na terenie miasta Chicago, który jest dostosowany do wymogów Zarządzenia Miasta Chicago Dotyczącego Najmu Lokali Mieszkalnych (City of Chicago Residential Landlord and Tenant Ordinance).

CHRONOLOGICAL AGE (inne nazwy: actual age / historical age) – wiek chronologiczny (wiek rzeczywisty / wiek historyczny): wyrażenie stosowane w wycenie nieruchomości, odnoszące się do rzeczywistego wieku budynku, bez względu na jego stan techniczny. Dla porównania, określenie „wiek efektywny” (effective age) odnosi się do wieku budynków lub innych konstrukcji i uwzględnia ich stopień zużycia. Np. wiek efektywny nieruchomości wybudowanej 20 lat temu (tzn. której wiek rzeczywisty wynosi 20 lat) może być dużo niższy, jeśli nieruchomość ta była należycie utrzymywana i konserwowana, i jej stan techniczny jest porównywalny ze stanem technicznym nowszych budynków.  

CITY OF CHICAGO RESIDENTIAL LANDLORD AND TENANT ORDINANCE SUMMARY– Streszczenie Zarządzenia Miasta Chicago Dotyczącego Najmu Lokali Mieszkalnych: dokument zawierający najważniejsze przepisy dotyczące najmu lokali w Chicago, który musi być dołączony do każdego pisemnego kontraktu najmu nieruchomości mieszkalnej znajdującej się na terenie miasta Chicago, jak również musi być przekazany lokatorowi, jeśli zawierana jest lub odnawiana ustna umowa najmu. Dokument ten przedstawia streszczenie przepisów dotyczących m.in. następujących kwestii: ogólne obowiązki lokatora (tenant’s general duties); ogólne obowiązki właściciela (landlord’s general duties); depozyt zabezpieczający (security deposit); środki zaradcze, które może podjąć lokator (tenant’s remedies), jeśli właściciel naruszy kontrakt najmu, np. poprzez zwlekanie z dokonaniem naprawy; środki zaradcze, które może podjąć właściciel (landlord’s remedies), jeśli lokator naruszy kontrakt, np. nie płacąc czynszu lub spóźniając się z opłatami; podnajem (subleasing); oraz niezgodne z prawem uniemożliwienie lokatorowi dostępu do wynajmowanego lokalu (tzw. lockout) poprzez np. wymianę zamków. 

CODICIL – poprawka do testamentu: oddzielny dokument modyfikujący lub uzupełniający wcześniej sporządzony testament.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com