----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

18 maja 2016

Udostępnij znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce:
"Terminologia związana z wyceną nieruchomości”, część 249

TOTAL OPERATING EXPENSES – całkowite koszty operacyjne: wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości dochodowej obejmujące podatki, użyteczności, koszty zarządzania, ubezpieczenie, wywóz śmieci, utrzymanie trawników, odśnieżanie, itp.

TRAFFIC COUNT – badanie natężenia ruchu: pomiar ruchu pojazdów i ludzi przez określony punkt w ciągu określonego okresu w pobliżu danej lokalizacji; informacje te są przydatne do ustalenia stopnia atrakcyjności lokalizacji przedsiębiorstwa, sklepu, biura, itp. 

UNBALANCED IMPROVEMENT – niewyważone ulepszenie: ulepszenie nieruchomości, które nie wykorzystuje użyteczności nieruchomości w sposób optymalny, np. budynek o dużo niższym standardzie i jakości niż typowe budynki znajdujące się w najbliższej okolicy.

UNIFORM STANDARDS OF PROFESSIONAL APPRAISAL PRACTICE (w skrócie URAR) – Jednolite Standardy Praktyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych: ustalone reguły, zasady i wytyczne dotyczące profesji rzeczoznawców majątkowych, którzy zobowiązani są do ich przestrzegania w sporządzaniu raportów wycen nieruchomości.

VARIABLE LEASE – zmienny kontrakt wynajmu: typ umowy wynajmu dopuszczający podwyższenie czynszu w czasie trwania umowy. Wyróżnia się dwa rodzaje zmiennego kontraktu wynajmu: stopniowany kontrakt (graduated lease), który przewiduje wzrost czynszu po upływie wyznaczonych dat, oraz indeksowy kontrakt (index lease), w którym wysokość czynszu wzrasta lub zostaje obniżona w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (consumer price index).

VOLUNTARY ALIENATION – dobrowolne przeniesienie tytułu własności: przeniesienie tytułu własności dokonane przez właściciela nieruchomości z nieprzymuszonej woli, np. w wyniku transakcji sprzedaży.

WATERFRONT PROPERTY – nieruchomość na nabrzeżu: nieruchomość położona nad rzeką, jeziorem, morzem, itp. Potencjalni nabywcy powinni pamiętać, że oprócz oczywistych zalet (korzystanie z praw do rzeki lub jeziora, prywatność, bliskość natury), nieruchomości na nabrzeżu są narażone na wysokie ryzyko powodzi i zwykle wymagają specjalnego ubezpieczenia na wypadek powodzi (flood insurance). 

WOOD DESTROYING INFESTATION INSPECTION – inspekcja domu na obecność owadów niszczących drewno: inspekcja nieruchomości przeprowadzona przez wykwalifikowanego inspektora na obecność takich szkodników jak termity (termites) lub mrówki ciesielskie (carpenter ants), które niszczą drewniane elementy konstrukcji domu.

YIELD RATE – stopa rentowności: stopa rentowności inwestycji wyrażona w procentach.

ZONING ORDINANCE – zarządzenie dotyczące podziału na strefy: zarządzenie wydane przez władze miejskie określające szczegółowo, jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie. Strefy mieszkalne (residential zones) podzielone są na kilka kategorii. Np. w strefie mieszkalnej o niskim zagęszczeniu (low density residential zone) znajdują się wyłącznie domy jednorodzinne, natomiast w strefie o wysokim zagęszczeniu (high density residential zone) budynki apartamentowe i bloki mieszkalne. Każde miasto wydaje swoje własne zarządzenia, więc nie istnieje jednolite nazewnictwo poszczególnych stref. Np. w Arlington Heights strefa domów jednorodzinnych określana jest jako one family dwelling district, w Schaumburgu natomiast podobna strefa to single family residence district. Podział na strefy ma wpływ na takie kwestie jak m.in. dozwolony sposób użytkowania nieruchomości (permitted use), rozmiar działek, wysokość budunków, minimalne odstępy pomiędzy budynkami a granicami działki (setbacks), gęstość zabudowania, rodzaj, styl oraz wygląd budynków.

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel. 773-719-3645 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----