----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

01 kwietnia 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 451

EXECUTOR – wykonawca testamentu: osoba wyznaczona w testamencie do wykonania ostatniej woli osoby zmarłej. Termin executor odnosi się do mężczyzny, natomiast wykonawczyni testamentu to executrix.   

EXECUTORY CONTRACT – kontrakt wykonywany: umowa, w której strony kontraktu nie spełniły jeszcze wszystkich powinności, do których się zobowiązały.

EXP (expired) – umowa wygasła: skrót stosowany w MLS oznaczający, że dana nieruchomość nie została sprzedana i została zdjęta z rynku po wygaśnięciu umowy pomiędzy właścicielem i biurem nieruchomości, w ramach której broker prowadził marketing sprzedaży.

EXPANSION POTENTIAL – potencjał rozbudowy: określenie nieruchomości, która posiada dużą działkę pozwalającą na rozbudowę domu, dodanie przybudówki, itp.

EXPRESS CONTRACT – kontrakt jednoznacznie określony: ustna lub pisemna umowa wyraźnie określająca warunki kontraktu.

EXTERIOR PROPERTY FEATURES – zewnętrzne cechy nieruchomości: zewnętrzne cechy danej nieruchomości, np. balkon, patio, basen, ogrodzenie, itp.

EXTERNAL OBSOLESCENCE – zewnętrzny czynnik obniżający wartość: zewnętrzny czynnik mający negatywny wpływ na wartość danej nieruchomości, którego nie da się usunąć lub wyeliminować, np. położenie budynku w pobliżu wysypiska śmieci lub fabryki zanieczyszczającej środowisko.

FACE VALUE – wartość nominalna: określona wartość danej własności lub usługi, np. polisy ubezpieczeniowej, pożyczki hipotecznej, itp.

FACSIMILE OR DIGITAL SIGNATURES – kopie podpisów lub podpisy cyfrowe: klauzula w kontrakcie stwierdzająca, że kopie dokumentów zawierających podpisy lub dokumenty z podpisami cyfrowymi będą wystarczające do wynegocjowania i sfinalizowania umowy.

FACTORY-BUILT HOME – dom zbudowany fabrycznie: ogólne określenie typu domu, który jest budowany w fabryce, następnie przewożony w całości lub w częściach na działkę, gdzie zostaje zmontowany i podłączony do wodociągu, kanalizacji, itp.; zaliczają się do nich następujące rodzaje domów: dom modułowy (modular home), dom prefabrykowany (prefabricated home), oraz dom mobilny (mobile home).

FAIR HOUSING ACT (inna nazwa: Federal Fair Housing Law) – Federalna Ustawa o Sprawiedliwej Gospodarce Mieszkaniowej: prawo federalne zabraniające dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, pochodzenie lub status rodzinny przy sprzedaży oraz wynajmowaniu nieruchomości.

FAIR HOUSING LAWS – ustawy o sprawiedliwej gospodarce mieszkaniowej: federalne, stanowe lub lokalne prawa gwarantujące wszystkim ludziom prawo do kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości bez dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, itp.

FAIR HOUSING PARTNERSHIP RESOLUTION – Umowa o Współpracy w Sprawie Sprawiedliwej Gospodarki Mieszkaniowej: umowa zawarta w 1996 roku pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Realtorów (National Association of Realtors) i Departamentem Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miejskiego (Department of Housing and Urban Development) w sprawie wspólnych działań w celu wyeliminowania przejawów dyskryminacji w handlu nieruchomościami.

FaIR MARKET VALUE (w skrócie: FMV) – godziwa wartość rynkowa: najbardziej prawdopodobna cena nieruchomości możliwa do uzyskania w warunkach otwartego rynku, na który nie mają wpływu nadzwyczajne okoliczności, oraz przy założeniu, że strony transakcji są dobrze poinformowane, są od siebie niezależne i nie działają w sytuacji przymusowej.

FALSE ADVERTISING – fałszywa reklama: podawanie fałszywych informacji w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości w celu przyciągnięcia potencjalnych nabywców, np. poprzez zawyżanie rzeczywistej powierzchni użytkowej nieruchomości, podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących takich aspektów nieruchomości jak status strefy powodziowej, wiek budynku i jego ulepszeń, zgodność z kodeksem budowlanym, itp.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----