----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

16 czerwca 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 461

HOME INSPECTION – inspekcja domu: najczęściej stosowany rodzaj inspekcji nieruchomości; inspekcja dokonana przez licencjonowanego inspektora (licensed home inspector) na zlecenie nabywcy nieruchomości, przeprowadzona zwykle w ciągu pięciu dni roboczych od podpisania kontraktu kupna / sprzedaży; zadaniem inspektora jest ogólne sprawdzenie najważniejszych elementów i systemów domu: dachu, piwnicy, fundamentów, hydrauliki, układu elektrycznego, klimatyzacji, itp.; inspektor przygotowuje specjalny raport opisujący stan techniczny domu w czasie inspekcji, na podstawie którego nabywca podejmuje ostateczne decyzje dotyczące kupna; jeśli stan techniczny domu nie jest satysfakcjonujący, nabywca ma prawo wycofać się z transakcji w terminie określonym w kontrakcie.

HOMEOWNER’S EXEMPTION (inne nazwy: residential exemption lub general homestead exemption) – ulga podatkowa dla właściciela domu – zniżka podatkowa dla posiadacza nieruchomości stanowiącej jego miejsce zamieszkania. W niektórych powiatach Illinois właściciele nieruchomości zobowiązani są składać wniosek o przyznanie tej ulgi co roku. W innych powiatach ulga podatkowa odnawiana jest automatycznie. Suma ulgi podatkowej jest zawsze dokładnie określona i odjęta od całkowitej sumy należnego podatku, o czym informuje rachunek, który właściciel nieruchomości otrzymuje z powiatu każdego roku.

HOMEOWNER’S INSURANCE POLICY (w skrócie HOI) – polisa ubezpieczeniowa na dom: ubezpieczenie chroniące właściciela domu przed stratami w wyniku zniszczeń spowodowanych przez nieprzewidziane zdarzenia. Podstawowa polisa, określana jako HO1, ubezpiecza nieruchomość m.in. na wypadek uderzenia piorunem lub pożaru, huraganu, wichury, gradu, wybuchu, kradzieży, aktów wandalizmu, zamieszek, szkód wyrządzonych przez wypadki samochodowe lub lotnicze. Poszerzona polisa typu HO2 chroni dom przed szkodami wyrządzonymi m.in. przez ciężar śniegu lub lodu, zamrożenie systemu hydraulicznego, spadające przedmioty, lub nagły wyciek wody z systemu hydraulicznego lub ogrzewczego. Polisa specjalna typu HO3 pokrywa wszystkiego rodzaju straty niewymienione w polisach typy HO1 oraz HO2, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez powódź, trzęsienie ziemi, wybuch nuklearny lub wojnę. Za dodatkową opłatą właściciel domu może dołączyć do polisy ubezpieczenie biżuterii, antyków lub innych cennych przedmiotów. HO6 to polisa dla właścicieli mieszkań własnościowych (condominiums) lub spółdzielczych (cooperatives) chroniąca tylko przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, gdyż struktura budynków i wspólne elementy (common elements) są ubezpieczone przez ogólną polisę wykupioną przez stowarzyszenie zarządzające osiedlem (condominium association).

HOMEOWNER’S WARRANTY POLICY (inna nazwa: home protection plan) – gwarancja na dom: Polisa ubezpieczeniowa chroniąca nabywców nieruchomości przed ewentualnymi defektami jakiegokolwiek urządzenia lub systemu znajdującego się w domu, który kupują. Ubezpieczeniem nie są objęte systemy znajdujące się na zewnątrz, np. system do podlewania trawników lub basen.

HOMEOWNERS’ ASSOCIATION (w skrócie: HOA) – stowarzyszenie właścicieli domów: stowarzyszenie właścicieli domów lub mieszkań danego osiedla, zorganizowane dla celów zarządzania wspólnymi elementami osiedla(common elements), takimi jak klatki schodowe, windy, trawniki, chodniki, parking, basen, itp., ustalania budżetu utrzymania osiedla i egzekwowania regulaminu mieszkańców (bylaws).

HOUSEHOLD – gospodarstwo domowe: osoby zamieszkujące razem i wspólnie się utrzymujące. Osoby, które mieszkają i utrzymują się same, tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

HUD (pełna nazwa: U.S. Department of Housing and Urban Development) – Departament Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miejskiego: agencja rządowa utworzona w latach 60-ych w celu wprowadzenia federalnych programów polityki mieszkaniowej i zwalczania dyskryminacji w branży obrotu nieruchomościami.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----