----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

09 lutego 2022

Udostępnij znajomym:

Seria „kto pyta nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z Wami. Przedstawiamy pytania odnośnie ubezpieczeń na zdrowie, życie lub przyszłość, które do nas wpływają i udzielamy na te pytania odpowiedzi.

Cykl ten będzie się pojawiał co dwa tygodnie na łamach Monitora.

Pani Mariola:
Mam 71 lat i dopiero weszłam w Medicare. Moja koleżanka powiedziała mi, że nie mam szans na wykupienie suplementów do Medicare, bo przekroczyłam 70 rok życia.

Robert Sobczak:
Na szczęście Pani koleżanka jest w błędzie. Podejrzewam, że weszła Pani w Medicare tak późno ze względu na status emigracyjny lub ilość wypracowanych kwartałów. Każda osoba wchodząca w Medicare część A i B ma nie tylko możliwość zapisania się na suplementy do Medicare, ale również posiada gwarantowany półroczny okres, w którym to może wybrać dowolny suplement do oryginalnego Medicare bez weryfikacji zdrowotnej. Ponadto może Pani wziąć też pod uwagę plany typu Medicare Advantage jako jedną z opcji.

Pan Janusz:
Mam Medicare i Medicaid z wysokim Spent Down, czy mogę to zamienić na coś innego?

Robert Sobczak:
Uważam, że istnieje co najmniej parę rozwiązań, by lepiej zabezpieczyć się w Pana sytuacji. Po pierwsze przypomnijmy, że Spent Down jest tworem podobnym do deductible, ale naliczanym w skali miesięcznej. Najczęściej obowiązuje on w planach Medicaid i określa miesięczną odpowiedzialność klienta, po wypełnieniu której jego koszty będą pokrywane. W zależności od wysokości Spent Down należy sprawdzić, czy plany typu Medicare Advantage, a nawet czasem suplementy do oryginalnego Medicare mogą działać efektywniej.

Pani Krystyna:
Czy mogę mieć dwa plany Medicare Advantage?

Robert Sobczak:
Niestety nie. Zapisanie się na każdy następny plan Medicare Advantage automatycznie zamyka obecny plan Medicare Advantage lub plan zniżkowy na leki, na który byliśmy zapisani.

Pani Grażyna:
Czy mogę posiadać dwa PDP, czyli plany zniżkowe na lekarstwa.

Robert Sobczak:
Sytuacja wygląda bardzo podobnie do sytuacji przedstawionej w poprzednim pytaniu. Zapisanie się na każdy następny plan związany z częścią D Medicare (PDP) automatycznie zamyka obecny plan, na który jesteśmy zapisani. Nie jest więc możliwe posiadanie dwóch na raz.

Pani Kamila:
Czy mogę posiadać jednocześnie Medicare i Obamacare.

Robert Sobczak:
Obydwa programy wymienione powyżej są programami federalnymi w związku z powyższym, nie tylko nie jest możliwe, ale wręcz nielegalne jest posiadanie obydwu w tym samym czasie.

Pani Daniela:
Mam 62 lata i przechodzę na wcześniejszą emeryturę, moja koleżanka powiedziała mi, że mogę równocześnie dostać Medicare.

Robert Sobczak:
Pomimo tego, że sprawy związane z Medicare i emeryturą załatwiamy w tym samym biurze, czyli Social Security Administration office, ich funkcjonowanie jest całkowicie niezależnie od siebie. Tak jak Pani napisała, na wcześniejszą emeryturę możemy wejść nawet w wieku 62 lat, ale niestety Medicare przysługuje nam dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym kończymy 65. rok życia. Wyjątkiem są tutaj osoby, którym przysługuje Medicare ze względu na posiadanie renty chorobowej, czyli disability przez co najmniej dwa lata.

Pan Paweł:
Czy mogę mieć jednocześnie Medicare i plan szpitalny?

Robert Sobczak:
Jeśli chodzi o tę sytuację, to mam nadzieję, że mówi Pan tutaj o planie szpitalnym mając na myśli plan typu indemnity. Jeśli tak, to posiadając Medicare jak najbardziej możemy posiadać plany tego typu, bardzo często dokupywane są one jako uzupełnienia do planów Medicare Advantage, gdzie często pokrywają one na przykład koszty dziennego pobytu w szpitalu lub Skilled Nursing Facility oraz koszty karetki pogotowia.

Pani Angelika:
Mam 83 lata i nigdy nie miałam części D na leki. Czy mogę teraz go sobie wykupić?

Robert Sobczak:
Tak, jest to możliwe. Następny moment, w którym będzie można to zrobić, będzie w trakcie następnego rocznego okresu zapisowego, czyli pomiędzy 15 października, a 7 grudnia. Niestety ze względu na dotychczasowy brak takiegoż pokrycia, za każdy miesiąc nieposiadania zniżkowego planu na receptę będzie naliczana miesięcznie dożywotnia kara w wysokości 1% średniej krajowej ceny takiego planu (w roku bieżącym).

8

Robert Sobczak
Agent Ubezpieczeniowy
Medicare po polsku
6020 W. Higgins Ave., Suite H
Chicago, IL 60630
www.obamacarehotline.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----