----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

23 sierpnia 2021

Udostępnij znajomym:

Każdy, kto posiada Medicare może zapisać się na plany zniżkowe na lekarstwa, tzw. część D Medicare. Niektóre osoby, ze względu na niskie dochody, mimo wszystko przekraczające poziom kwalifikacji na Medicaid, mogą zakwalifikować się na Dodatkową Pomoc (Extra Help) w kosztach planu na leki tzw. Low Income Subsidy. Pomoc ta dotyczy między innymi kosztów związanych z miesięcznymi opłatami za plan tzw. premium, kosztami udziału własnego - deductible, i kosztami leków - co-pays.

Pomoc ta w 2021 roku może przekroczyć nawet $5,000.00 w skali rocznej.

Wiele osób, które mogą kwalifikować się na tę pomoc nawet o tym nie wie lub nie zdaje sobie z tego sprawy.

Aby się kwalifikować, urząd Social Security musi zostać poinformowany o dochodach i zasobach osoby aplikującej o pomoc, jak również posiadać informacje na temat jej współmałżonka. Wyjątek stanowią tu osoby posiadające Medicaid. Posiadanie tego programu stanowego gwarantuje automatyczne zakwalifikowanie się na Extra Help.

Limity:

Aby kwalifikować się na pomoc w roku 2021 dochody indywidulane nie mogą być wyższe niż $19,140 lub $25,860 na małżeństwo mieszkające razem.

Jednocześnie sprawdzany jest również poziom zasobów. Nie może przekraczać on $14,790 na osobę indywidualną lub $29,520 na małżeństwo. Limity dotyczące zasobów pochodzą z danych na 2021 rok.

Przykładowe zasoby brane pod uwagę:

 • Nieruchomości (nierezydencyjne)
 • Konta bankowe (czekowe, oszczędnościowe, CD)
 • Akcje
 • Obligacje
 • Lokaty
 • Plany emerytalne (IRA, 401K, 403B, itp.)
 • Gotówka

Przykładowe zasoby niebrane pod uwagę:

 • Dom rezydencyjny
 • Rzeczy osobiste
 • Samochody
 • Ubezpieczenia na życie
 • Odszkodowania

Przykładowe dochody niebrane pod uwagę:

 • Kartki na żywność - Food stamps
 • Pomoc w kosztach utrzymania domu
 • Kredyty podatkowe - Tax credits
 • Odszkodowania
 • Stypendia

W jaki sposób można składać aplikację na Low Income Subsidy:

 • Online: socialsecurity.gov/extrahelp
 • Zadzwonić do Social Security pod numer 1-800-772-1213 (TYY 1-800-325-0778)
 • Można wypełnić podanie osobiście. Każda osoba wchodząca w Medicare otrzymuje automatycznie formę pocztą
 • Można przyjść do naszego biura i jeden z naszych licencjonowanych agentów pomoże wypełnić aplikację (pomoc ta jest bezpłatna).

Po złożeniu podania, urzędnik Social Security przejrzy formę i zdecyduje, czy kwalifikujemy się na dodatkową pomoc. Jeśli tak i jeśli posiadamy Medicare od dłuższego czasu, to przysługuje nam jednorazowa możliwość dostosowania części D lub części C z pokryciem na leki do naszej nowej rzeczywistości.

Jeśli w przyszłości będziemy zmieniać plan (części D lub części C z pokryciem na leki) zniżka Low Income Subsidy zostanie automatycznie dołączona do nowego planu, tak długo jak będzie nam nadal przysługiwała.

Kilka dodatkowych ciekawostek na temat Low Income Subsidy:

 • Extra Help jest jednym z niewielu sposobów na zniesienie kary za niewykupienie planu zniżkowego na leki– część D na czas. Przypominamy, że kara za nieposiadanie części D Medicare stanowi 1% średniej krajowej ceny planu zniżkowego na leki na receptę pomnożoną o każdy miesiąc nieposiadania owego planu od momentu otrzymania benefitów Medicare. Kara jest naliczana dożywotnio;
 • Weryfikacja dokonywana jest co roku przez urząd Social Security na podstawie informacji dostarczonych przez urząd IRS;
 • Aplikacje o Low Income Subsidy możemy składać wielokrotnie, za każdym razem, gdy nasze dochody lub zasoby ulegną zmianie;
 • Część D na leki możemy zmieniać przynajmniej raz w roku (w trakcie Corocznego Okresu Zapisowego - Annual Enrollment Period, który trwa co roku między 15 października, a 7 grudnia, by dostosowywać go do naszych aktualnych potrzeb.

8

Robert Sobczak
Agent Ubezpieczeniowy
Medicare po polsku
6020 W. Higgins Ave., Suite H
Chicago, IL 60630
www.obamacarehotline.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----