----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

25 września 2018

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 372

HANDYMAN’S SPECIAL – okazja dla złotej rączki: określenie występujące w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości, odnoszące się do nieruchomości wymagających poważnych napraw i renowacji.

HARDSHIP LETTER – list o trudnościach finansowych: list do wierzyciela pożyczki hipotecznej, w którym właściciel nieruchomości starający się o zezwolenie na przeprowadzenie sprzedaży bez pokrycia (short sale) opisuje przyczyny swoich trudności finansowych (np. utrata pracy, choroba, zmniejszenie dochodów, itp.), które doprowadziły do zaniedbania spłaty długu hipotecznego (mortgage default); list o trudnościach finansowych stosowany jest również w procesie ubiegania się o modyfikację pożyczki (loan modification).

HIGHEST AND BEST USE – optymalne wykorzystanie nieruchomości: najbardziej optymalne wykorzystanie danej nieruchomości, które przyniosłoby jej właścicielowi największe korzyści finansowe. Przykładowo, jeśli dana działka w mieście może być wykorzystana pod zabudowę budynku dwurodzinnego (2-flat), czterorodzinnego (4-flat), lub sześciorodzinnego (6-flat), najbardziej optymalnym wykorzystaniem tej własności byłoby przeznaczenie jej pod zabudowę komercyjnej nieruchomości typu 6-flat, gdyż przyniosłoby to właścicielowi najwyższy dochód.

HIGH-RISE BUILDING – budynek o wysokiej zabudowie: budynek mieszkalny wyposażony w windy, w którym znajduje się więcej niż sześć pięter, łącznie z parterem.

HISTORIC ZONE – strefa historyczna: kategoria zagospodarowania przestrzennego obejmująca budynki, które posiadają wartość historyczną lub które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych (National Register of Historic Places) jako obiekty historyczne (historic landmarks).

HOME ENERGY RATING SYSTEM INDEX (w skrócie: HERS index) – Wskaźnik Systemu Oceny Energetycznej Budynków Mieszkalnych: wskaźnik szacujący koszty rocznego zużycia energii, obejmujący koszty ogrzewania, klimatyzacji, ciepłej wody, itd. 

HOME INSPECTION – inspekcja domu: najczęściej stosowany rodzaj inspekcji nieruchomości; inspekcja dokonana przez licencjonowanego inspektora (licensed home inspector) na zlecenie nabywcy nieruchomości, przeprowadzona zwykle w ciągu pięciu dni roboczych od podpisania kontraktu kupna / sprzedaży; zadaniem inspektora jest ogólne sprawdzenie najważniejszych elementów i systemów domu: dachu, piwnicy, fundamentów, hydrauliki, układu elektrycznego, klimatyzacji, itp.; inspektor przygotowuje specjalny raport opisujący stan techniczny domu w czasie inspekcji, na podstawie którego nabywca podejmuje ostateczne decyzje dotyczące kupna; jeśli stan techniczny domu nie jest satysfakcjonujacy, nabywca ma prawo wycofać się z transakcji w terminie określonym w kontrakcie.

HOME MORTGAGE DISCLOSURE ACT (w skrócie: HMD) – Ustawa o Ujawnieniu Danych Dotyczących Pożyczek: prawo ustaniowione w 1975 roku wymagające, aby pewne instytucje finansowe sporządzały coroczne raporty dotyczące udzielanych pożyczek hipotecznych. Raporty te zawierają informacje o rodzaju pożyczki, geograficznym położeniu nieruchomości, rasie i przynależności etnicznej pożyczkobiorcy, przyczynach ewentualnej odmowy przyznania pożyczki, itp. Celem tej ustawy było między innymi ułatwienie rządowi wykrywanie nielegalnych praktyk stosowanych przez instytucje finansowe, takich jak redlining (nieuzasadniona odmowa udzielenia pożyczki hipotecznej).

HOMEOWNERS’ ASSOCIATION (w skrócie: HOA) – stowarzyszenie właścicieli domów: stowarzyszenie właścicieli domów lub mieszkań danego osiedla, zorganizowane dla celów zarządzania wspólnymi elementami osiedla (common elements), takimi jak klatki schodowe, windy, trawniki, chodniki, parking, basen, itp., ustalania budżetu utrzymania osiedla i egzekwowania regulaminu mieszkańców (bylaws).

HVAC (heating, ventilation, air conditioning) – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja: ogólne określenie branży i technologii obejmującej ogrzewanie, wentylację i klimatyzację nieruchomości.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.

Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----