----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

11 maja 2016

Udostępnij znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 248

RETROSPECTIVE VALUE OPINION – retrospektywna opinia o wartości: opinia dotycząca wartości nieruchomości w określonym okresie w przeszłości, przygotowana zwykle dla celów wyceny nieruchomości w związku z procesem spadkowym lub przejęciem nieruchomości przez państwo na cele publiczne (condemnation). 

REVITALIZATION – rewitalizacja: etap w cyklu rynkowym danej dzielnicy (market area cycle) charakteryzujący się tendencją do modernizacji okolicy i wysokim popytem na nieruchomości.

ROOM COUNT – ilość pomieszczeń: ilość pokoi w budynku mieszkalnym, łącznie z sypialniami, pokojem rodzinnym (family room), pokojem dziennym (living room), itp., z wyjątkiem łazienek. Dla celów wyceny, za sypialnię uważa się oddzielny pokój znajdujący się powyżej poziomu ziemi (ground level) posiadający szafę wnękową (closet).

STIGMATIZED PROPERTY – napiętnowana nieruchomość: nieruchomość, w której miały miejsce zdarzenia nie mające wpływu na jej stan fizyczny, ale które są odbierane przez potencjalnych nabywców jako negatywne, co może mieć znaczny wpływ na obniżenie wartości, np. dom, w którym dokonano zbrodni.

SUBSIDIZED HOUSING – mieszkania socjalne: mieszkania dotowane przez państwo lub prywatnych sponsorów, które są przeznaczone dla ludności o niskich dochodach. Dotacje mogą przybrać formę finansowania na korzystnych warunkach poniżej rynkowej stopy procentowej lub talonów pokrywających czynsz (voucher).

TOTAL ASSETS OF A BUSINESS (w skrócie: TAB) – łączne aktywa biznesu: całkowita własność przedsiębiorstwa, na którą składa się zarówno własność nieruchoma i ruchoma: budynki, inwentarz, sprzęt, gotówka, kontrakty, prawa autorskie, patenty, nazwa, itd.

TANGIBLE PERSONAL PROPERTY – osobista własność materialna: własność ruchoma, która posiada fizyczną postać, i którą w odróżnieniu do nieruchomości można przenieść w dowolne miejsce, np. auta, łodzie, biżuteria, gotówka, itp. Natomiast niematerialna własność osobista (intangible personal property) to własność osobista nie posiadająca fizycznej postaci, np. wartość niematerialna przedsiębiorstwa (goodwill), która składa się z takich elementów jak reputacja firmy, lista klientów, lokalizacja, nazwa, itp.

UNIFORM RESIDENTIAL APPRAISAL REPORT – jednolity raport wyceny nieruchomości mieszkalnej: standardowy formularz używany przez rzeczoznawców majątkowych (appraiser) do przygotowania wyceny nieruchomości. Składa się z następujących części: wyceniana nieruchomość (subject), kontrakt (contract), okolica (neighborhood), położenie (site), ulepszenia (improvements), metoda wyceny nieruchomości oparta na analizie porównawczej (sales comparison approach), analiza zastosowanej metody wyceny (reconciliation), dodatkowe uwagi (additional comments), metoda wyceny nieruchomości oparta na analizie kosztów (cost approach), metoda wyceny nieruchomości oparta na analizie dochodu (income approach), informacje o planowanym zagospodarowaniu terenu (PUD information), oraz poświadczenie rzeczoznawcy (appraiser’s certification).

ZONING – podział na strefy zagospodarowania przestrzennego: mechanizm prawny stosowany przez administrację na szczeblu lokalnym, który reguluje użytkowanie prywatnych nieruchomości zgodnie z obowiązującym w danej miejscowości planem zagospodarowania przestrzennego.

ZONING BOARD OF APPEALS (inna nazwa: zoning hearing board) – komisja odwoławcza d.s. zagospodarowania przestrzennego: komisja rozpatrująca odwołania dotyczące podziału na strefy, dozwolonych sposobów użytkowania nieruchomości, oraz wydająca wyjątkowe zezwolenia (variances) i zezwolenia na warunkowe użytkowanie (conditional-use permits) po wysłuchaniu publicznym (public hearing).

ZONING MAP – mapa podziału na strefy: mapa przedstawiająca podział miejscowości na strefy zagospodarowania przestrzennego, dostępna w urzędzie miasta lub na stronie internetowej urzędu. Chicagowska mapa podziału na strefy (gisapps.cityofchicago.org/zoning/) jest przykładem mapy interaktywnej, która pozwala użytkownikowi na szybkie zidentyfikowanie strefy danej nieruchomości poprzez wpisanie adresu, skrzyżowania, lub numeru identyfikacyjnego działki (parcel identification number).

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel. 773-719-3645 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----