----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

16 sierpnia 2016

Udostępnij znajomym:

Skróty używane w branży nieruchomości, część 261

CD (closing disclosure) – ujawnienie informacji o zamknięciu transakcji: dokument, który otrzymuje pożyczkobiorca na 3 dni przed planowanym zamknięciem transakcji (closing), przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące kosztów pożyczki oraz wszystkich innych kosztów zamknięcia transakcji. 

CUP (conditional use permit) – zezwolenie na warunkowe użytkowanie: zezwolenie na użytkowanie nieruchomości, określane jako dopuszczalne warunkowe użytkowanie (allowable conditional use), które nie jest zgodne z przepisami danej strefy, ale jest uznane za potrzebne lub pożądane dla dobra społeczności. Typowym przykładem jest uzyskanie zezwolenia na specjalne użytkowanie nieruchomości jako kościoła, prywatnej szkoły, przedszkola lub ośrodka zdrowia w strefie mieszkalnej. Podobnie jak wyjątkowe zezwolenia (variances), zezwolenia na warunkowe użytkowanie wydawane są przez komisję ds. stref (zoning board) po wysłuchaniu publicznym (public hearing).

ED (eminent domain) – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na drodze sądowej (condemnation). Agencja rządowa zobowiązana jest określić cel projektu, który ma służyć dobru publicznemu (np. budowa nowej autostrady, szpitala, biblioteki, itp.) oraz zapewnić właścicielowi sprawiedliwą rekompensatę (just compensation) za przejętą nieruchomość. Prawo to budzi wiele kontrowersji, ponieważ część właścicieli czuje się „wywłaszczona”, jak również pojęcie „dobra publicznego” nie zawsze jest jednoznacznie określone. Najbardziej znanym przykładem zastosowania eminent domain w ostatnich latach było przejęcie prywatnych nieruchomości na cele rozbudowy lotniska O’Hare w Chicago. Eminent domain jest prawem kontrowersyjnym, gdyż zawsze znajdą się osoby poszkodowane, które mogą poczuć się „wywłaszczone” ze swojej posiadłości.

EM (earnest money) – zaliczka, zadatek: kwota wpłacona przez potencjalnego nabywcę nieruchomości w chwili zawarcia kontraktu ze sprzedającym jako gwarancja dotrzymania warunków umowy kupna nieruchomości. Zaliczka zwykle przechodzi na poczet pierwszej wpłaty (downpayment) lub kosztów zamknięcia transakcji (closing costs), i do dnia zamknięcia transakcji przechowywana jest na oddzielnym koncie przez brokera lub adwokata, który reprezentuje sprzedającego. Wysokość zaliczki jest kwestią negocjacji pomiędzy nabywcą i sprzedającym, jednak zwykle nie jest mniejsza niż 1% ceny sprzedaży. 

FS (fee simple) – prawo własności: najczęściej stosowana w USA forma własności typu freehold, odpowiadająca w przybliżeniu własności wpisanej do księgi wieczystej w Polsce, do której właściciel ma nieograniczone prawo i którą może dowolnie dysponować za życia, i która po śmierci właściciela przechodzi w posiadanie jego spadkobierców. Prawo własności absolutne może być ograniczone jedynie przez zarządzenia miejskie dotyczące podziału na strefy (zoning ordinances) określające szczegółowo jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie. Mogą mieć na nie wpływ również ograniczenia narzucone przez deweloperów (restrictive covenants), zawarte w oryginalnych planach budowy osiedla.

LE (loan estimate) – wykaz szacowanych kosztów pożyczki: w ciągu trzech dni po otrzymaniu podania o pożyczkę (loan application) instytucja pożyczkowa zobowiązana jest przedstawić przyszłemu pożyczkobiorcy w przybliżeniu wszystkie koszty związane z uzyskaniem pożyczki hipotecznej i zamknięciem transakcji kupna nieruchomości. Dokument ten zawiera m.in. następujące informacje: rodzaj pożyczki, oprocentowanie, wysokość przewidywanych miesięcznych rat, koszty zamknięcia transakcji, wymagana kwota pierwszej wpłaty (downpayment), itp.  

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel: 773-719-3645 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----