Sprzedaż bez pokrycia
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 407

SELLER’S MARKET – rynek sprzyjający sprzedającym: typ rynku, w którym właściciele nieruchomości mogą dyktować zawyżone ceny dzięki wysokiemu popytowi. Przeciwieństwem tego terminu jest rynek preferujący kupujących (buyer’s market / soft market), tzn. rynek, w którym kryzys ekonomiczny znacznie osłabił popyt na nieruchomości i doprowadził do spadku cen, sprawiając, że kupujący ma duży wybór i jest w stanie wynegocjować atrakcyjne ceny.

SELLERS REPRESENTATIONS – oświadczenie sprzedającego: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający oświadcza, że nie otrzymał na piśmie od administracji państwowej żadnego zawiadomienia dotyczącego takich kwestii jak naruszenie przepisów budowlanych i przeciwpożarowych (building and fire code violations), naruszenie przepisów dotyczących podziału na strefy (zoning violations), jakiekolwiek trwające procedury dotyczące przejęcia nieruchomości przez państwo na cele publiczne (condemnation proceeding), jakiekolwiek ulepszenia nieruchomości, które zostały dokonane bez wymaganych pozwoleń, itd.

SEPTIC INSPECTION – inspekcja szamba: inspekcja stanu technicznego szamba sprawdzająca, czy zbiornik szamba (septic tank) działa sprawnie i nie ma defektów. Inspekcja jest zwykle wymagana przez potencjalnych nabywców nieruchomości oraz przez instytucję udzielającą pożyczki hipotecznej finansującej kupno.

severalty – wyłączne posiadanie: forma posiadania polegająca na tym, że nieruchomość należy wyłącznie do jednej osoby fizycznej lub prawnej (od słowa severodciąć, rozdzielić). Właściciel nieruchomości jest niejako „odcięty i oddzielony” od innych – jest właścicielem wyłącznym i jedynym.

SEVERANCE – odłączenie: proces zamiany własności nieruchomej we własność ruchomą. Np. drzewa rosnące na terenie nieruchomości stanowią jej integralną część, są majątkiem nieruchomym. Ścinając te drzewa, właściciel niejako „odłącza” je od nieruchomości, zamieniając je we własność ruchomą.

SF source (square footage source) – źródło informacji o powierzchni: źródło informacji dotyczącej powierzchni nieruchomości wystawionej na sprzedaż lub wynajem. Źródłem może być rzeczoznawca majątkowy (appraiser), który dokonał pomiarów, właściciel nieruchomości, deweloper, lub administracja powiatu, która jest w posiadaniu tych danych dla celów naliczenia podatku od nieruchomości. 

SF/Y (square foot per year) – cena za stopę kwadratową na rok: cena najmu podawana w kwocie za stopę kwadratową na rok. Np. cena najmu $13 SF/Y za budynek o powierzchni 1,500 stóp kwadratowych to czynsz w wysokości $19,500 rocznie, czyli $1,625 miesięcznie.

SHORT SALE – sprzedaż bez pokrycia: sprzedaż nieruchomości po cenie, która nie jest w stanie pokryć spłaty wszystkich obciążeń (liens) oraz kosztów zamknięcia transakcji (closing costs). Dla wierzyciela pożyczki hipotecznej udzielenie zgody na sprzedaż bez pokrycia jest wyborem mniejszego zła, gdyż procedura zajęcia nieruchomości w procesie foreclosure prawdopodobnie przyniosłaby większe straty. Sprzedający musi spełniać pewne warunki, aby kwalifikować się na short sale, między innymi zobowiązany jest udowodnić, że nieruchomość warta jest mniej niż wynoszą jej obciążenia, oraz że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia mu spłacanie rat.

SHORT SALE ADDENDUM – uzupełnienie kontraktu dotyczące sprzedaży bez pokrycia: dodatkowa klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości uzależniająca ważność umowy od zaaprobowania jej przez instytucję finansową, która jest właścicielem weksla hipotecznego (mortgage note). Zawiera między innymi opcję unieważnienia kontraktu (termination option) przez strony umowy w przypadku odrzucenia warunków kontraktu przez bank, który udzielił pożyczki hipotecznej sprzedającemu.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, SFR, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym: