----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

30 listopada 2021

Udostępnij znajomym:

Medicare Part A i B - Ceny i pokrycia na 2022 rok

Dosłownie parę dni temu Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) podało do publicznej wiadomości wysokości opłat i pokryć (premium, deductible i coinsurance) części A i B Medicare na rok 2022.

Medicare Part A Premium/Deductible

Medicare Part A pokrywa częściowo między innymi koszty związane z pobytem w szpitalu, skilled nursing facility, jak również koszty związane z niektórymi serwisami domowymi. Około 99% posiadaczy Medicare nie posiada miesięcznej stawki za część A z uwagi na to, że mają przepracowane (oni lub ich małżonkowie) przynajmniej 40 kwartałów i płacili składki na Medicare.

Udział własny (deductible) za pobyt w szpitalu w roku 2022 wynosi $1,556. Wzrósł on o $72 w stosunku do roku ubiegłego. Deductible części A zawiązane z pobytem w szpitalu pokrywa koszty pierwszych 60 dni pobytu w szpitalu serwisów pokrywanych przez Medicare. W 2022 beneficjenci Medicare części A są również odpowiedzialni za udział wspólny (coinsurance) w wysokości $389 za każdy dzień pomiędzy 61, a 90 dniem pobytu w szpitalu ($18 dziennie więcej niż w roku bieżącym) i $778 ($742 w 2021) za dzień w tzw. rezerwie życiowej (lifetime reserve).

Dla beneficjentów przebywających w skilled nursing facilities, dzienna dopłata za udział wspólny (coinsurance) za pobyt między dniem 21, a setnym wynosi $194.50 na 2022 rok ($185.50 w 2021).

Porównanie wysokości opłaty własnej i opłaty wspólnej za część A w latach 2021 i 2022 według rodzaju kosztu

 

2021

2022

Opłata własna za pobyt w szpitalu

$1,484

$1,556

Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną między 61, a 90 dniem pobytu

$371

$389

Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną w rezerwie życiowej

$742

$778

Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną Skilled Nursing Facility

$185.50

$194.50

Dane na podstawie informacji z Medicare.gov

Osoby wchodzące w 65. rok życia, które nie wypracowały jeszcze 40 kwartałów lub nie otrzymały renty inwalidzkiej (disability) będą odpowiedzialne za miesięczną opłatę za część A Medicare. Osoby, które przepracowały nie mniej niż 30 kwartałów lub są współmałżonkami osoby, która przepracowała nie mniej niż 30 kwartałów, będą odpowiedzialne za stawkę miesięczną w wysokości $259 za część A w roku 2021. Niektóre osoby w wieku powyżej 65 lat, które przepracowały mniej niż 30 kwartałów lub maksymalnie wykorzystały benefity wynikające z renty inwalidzkiej, są odpowiedzialne za pełną opłatę za część A w wysokości $471 miesięcznie

Medicare Part B Premium/Deductible

Medicare part B pokrywa częściowo koszty związane z wizytami lekarskimi, pozaszpitalnymi serwisami medycznymi, niektórymi domowymi serwisami medycznymi niepokrywanymi przez część A.

Podstawowa miesięczna stawka za Part B Medicare na rok 2022 wynosi $170.10, co oznacza ze jest wyższa o $21.60 niż w roku 2021. Roczna odpowiedzialność własna (deductible) za Part B w roku 2021 wynosi $233, $30 więcej niż w roku bieżącym.

Od 2007 miesięczna stawka z Part B jest również bazowana w zależności od poziomu dochodów beneficjenta. Grupa osób dotknięta podwyżką związaną z wysokim poziomem dochodów wynosi około 5%. Ceny części B dla osób o wysokich dochodach przedstawione są w poniższej tabeli.

Beneficjenci rozliczający się indywidualnie, z dochodami:

Beneficjenci w małżeństwie rozliczający się wspólnie, z dochodami:

Dopłata ze względu na dochód

Całkowita opłata za część B

Nie więcej niż $91,000

Nie więcej niż $182,000

$0.00

$170.10

Więcej niż $91,000 i nie więcej niż $114,000

Więcej niż $182,000 i nie więcej niż $228,000

$68.00

$238.10

Więcej niż $114,000 i nie więcej niż $142,000

Więcej niż $228,000 i nie więcej niż $284,000

$170.10

$340.20

Więcej niż $142,000 i nie więcej niż $170,000

Więcej niż $284,000 i nie więcej niż $340,000

$272.20

$442.30

Więcej niż $170,000 i nie więcej niż $500,000

Więcej niż $340,000 i nie więcej niż $750,000

$374.20

$544.30

$500,000 lub więcej

$750,000 lub więcej

$408.20

$578.30

Dane na podstawie informacji z Medicare.gov

8

Robert Sobczak
Agent Ubezpieczeniowy
Medicare po polsku
6020 W. Higgins Ave., Suite H
Chicago, IL 60630
www.obamacarehotline.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----