Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 334: terminologia nieruchomości dochodowych

VALUE IN THE LAND – wartość stanowi działka: wyrażenie występujące w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości sugerujące, że budynek znajdujący się na działce nadaje się do rozbiórki, i że wartość nieruchomości stanowi sama działka.

VARIABLE LEASE – zmienny kontrakt wynajmu: typ umowy wynajmu dopuszczający podwyższenie czynszu w czasie trwania umowy. Wyróżnia się dwa rodzaje zmiennego kontraktu wynajmu: stopniowany kontrakt (graduated lease), który przewiduje wzrost czynszu po upływie wyznaczonych dat, oraz indeksowy kontrakt (index lease), w którym wysokość czynszu wzrasta lub zostaje obniżona w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (consumer price index).

VARIANCE – wyjątkowe zezwolenie: zezwolenie na użytkowanie nieruchomości w sposób, który jest niezgodny z istniejącymi przepisami dotyczącymi podziału na strefy. Zezwolenie jest przyznawane wyjątkowo, kiedy użytkowanie nieruchomości zgodnie z przepisami strefowymi byłoby praktycznie niemożliwe. Typowym przykładem jest uzyskanie wyjątkowego zezwolenia na wybudowanie domu na działce o nieregularnych kształtach, kiedy zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy budynkiem a granicami działki (setbacks) byłoby nieosiągalne. Zezwolenie typu variance jest bezterminowe i przekazywane jest kolejnym właścicielom nieruchomości. Wyjątkowe zezwolenia wydawane są przez komisję ds. stref (zoning board) po wysłuchaniu publicznym (public hearing).

VOID CONTRACT – nieważny kontrakt: umowa, która nie spełnia wszystkich prawnych wymogów ważnego kontraktu, np. brak w umowie informacji o wynagrodzeniu (consideration) sprawia, że kontrakt jest nieważny.

VOIDABLE CONTRACT – kontrakt podlegający unieważnieniu: kontrakt pozornie zawierający wszystkie elementy ważnej umowy, który jednak może zostać unieważniony przez jedną ze stron w oparciu o pewne reguły prawne, np. w rezultacie zatajenia przez jedną ze stron ważnych informacji mających negatywny wpływ na przedmiot kontraktu.

VOLUNTARY ALIENATION – dobrowolne przeniesienie tytułu własności: przeniesienie tytułu własności dokonane przez właściciela nieruchomości z nieprzymuszonej woli, np. w wyniku transakcji sprzedaży.

VOLUNTARY LIEN – dobrowolne obciążenie nieruchomości: dobrowolne obciążenie nieruchomości, np. w postaci długu hipotecznego (mortgage). Zaciągając pożyczkę w celu sfinansowania transakcji kupna nieruchomości, dłużnik hipoteczny (mortgagor) dobrowolnie przekazuje wierzycielowi hipotecznemu (mortgagee) prawo do przejęcia obciążonej nieruchomości w przypadku niespłacenia długu w terminie.

WAIVE – zrzec się, odstąpić od czegoś: np. w zdaniu Buyer waives the contingencies pursuant to paragraph no 31 of the Contract, and agrees to perform in accordance with all the provisions of the Contract (Nabywca odstępuje od warunków zawartych w paragrafie 31 kontraktu oraz zgadza się dotrzymać umowy zgodnie ze wszystkimi postanowieniami kontraktu).

WALK-THROUGH INSPECTION (potoczna nazwa: final walk-through) – ostatnia inspekcja: na krótko przed zamknięciem transakcji, nabywca nieruchomości wraz z reprezentującym go agentem dokonują ostatniej inspekcji w celu upewnienia się, że fizyczny stan nieruchomości nie uległ zmianie od czasu zawarcia umowy sprzedaży.

WELL INSPECTION – inspekcja studni: inspekcja stanu technicznego studni sprawdzająca m.in. czy pompa studni wytwarza odpowiedni przepływ wody (tzw. flow test).

WOOD DESTROYING INFESTATION INSPECTION – inspekcja domu na obecność owadów niszczących drewno: inspekcja nieruchomości przeprowadzona przez wykwalifikowanego inspektora na obecność takich szkodników jak termity (termites) lub mrówki ciesielskie (carpenter ants), które niszczą drewniane elementy konstrukcji domu.

YARD (w skrócie yd) – jard: jednostka długości równa 3 stopy lub 36 cali (91,44 cm).

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location