Warunek sprzedania nieruchomości
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 398

PRIVATE MORTGAGE INSURANCE (w skrócie: PMI) – prywatne ubezpieczenie długu hipotecznego: ubezpieczenie chroniące wierzyciela hipotecznego przed stratami finansowymi na wypadek zaniedbania spłat kredytu przez dłużnika hipotecznego. Zwykle PMI jest wymagane, kiedy wpłata własna (downpayment) jest niższa niż 20% ceny sprzedaży (sales price), innymi słowy kiedy współczynnik pożyczki hipotecznej do wartości nieruchomości (loan-to-value ratio, w skrócie LTV) wynosi ponad 80%. Wysokość naliczanego ubezpieczenia zależy od wysokości wpłaty własnej. Jeśli byłoby to na przykład 10%, przy stałej 30-letniej pożyczce na $200,000 ubezpieczenie PMI wynosiłoby około 0.5 % rocznie, czyli byłby to dodatkowy koszt w wysokości około $83 miesięcznie, oprócz spłaty głównej sumy pożyczki i odsetek. 

PRIVATE WELL WATER TEST – badanie wody z prywatnej studni: test laboratoryjny, który powinien być przeprowadzony raz w roku na zlecenie właściciela nieruchomości z prywatną studnią; badanie wykrywa obecność w wodzie bakterii, ołowiu (lead), azotanu (nitrate), lotnych związków organicznych (volatile organic compounds), pestycydów (pesticides), radu (radium), arszeniku (arsenic), itp.; przeprowadzenie testu jest zwykle wymagane przez potencjalnych nabywców nieruchomości oraz przez instytucję udzielającą pożyczki hipotecznej finansującej kupno.

PROFESSIONAL INSPECTIONS AND INSPECTION NOTICES – profesjonalne inspekcje i zawiadomienia o inspekcjach: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości określająca prawo nabywcy do przeprowadzenia profesjonalnych inspekcji, (np. inspekcji stanu technicznego domu, obecności farb ołowiowych, radonu, pleśni, itp.), oraz sposobu zawiadamiania właściciela nieruchomości o terminie planowanych inspekcji.

PROGRESSION – podwyższenie wartości przez sąsiadujące nieruchomości: nieruchomość o niskim standardzie i jakości, znajdująca się w pobliżu domów o wysokim standardzie, zyskuje na swojej wartości.

PROMISSORY NOTE – weksel, skrypt dłużny: dokument zawierający obietnicę spłacenia określonej sumy określonej osobie lub instytucji na zasadach ustalających okres spłacania długu, metodę spłat oraz oprocentowanie. Przy zaciągnięciu pożyczki hipotecznej (mortgage loan) jest to jeden z dokumentów podpisywanych przez pożyczkobiorcę podczas zamknięcia transakcji kupna nieruchomości.

PROPERTY MANAGEMENT – zarządzanie nieruchomością: specjalizacja skupiającą zarządców nieruchomości (property managers), zatrudnionych głównie przez właścicieli budynków czynszowych (apartment buildings) i nieruchomości inwestycyjnych. Zakres ich obowiązków określony jest w umowie o zarządzie nieruchomością (property management agreement), i zwykle obejmuje szukanie i kwalifikowanie nowych lokatorów, zamawianie niezbędnych napraw, odbieranie od lokatorów czynszu (rent money), prowadzenie rachunkowości dotyczącej wynajmu, płacenie rachunków za użyteczności, itp. 

PROPERTY SALE CONTINGENCY – warunek sprzedania nieruchomości: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który musi sprzedać swoją nieruchomość, aby uzyskać fundusze na sfinansowanie kupna innej nieruchomości będącej przedmiotem kontraktu; niespełnienie tego warunku staje się podstawą unieważnienia kontraktu.

PROPERTY TAX (inne nazwy – ad valorem tax, general real estate tax) – ogólny podatek od nieruchomości: jak wskazuje łacińskie określenie ad valorem (według wartości), ogólny podatek od nieruchomości naliczany jest przez administrację państwową w oparciu o przybliżoną wartość danej nieruchomości. Są pewne kategorie nieruchomości, które zwolnione są od podatków, np. szkoły publiczne, kościoły, szpitale, nieruchomości należące do organizacji charytatywnych lub budynki stanowiące własność rządu stanowego i federalnego.

PSF (per square foor) – za stopę kwadratową: określenie stosowane przy podawaniu ceny nieruchomości, kiedy całkowita cena jest przeliczana na cenę za jedną stopę kwadratową powierzchni użytkowej.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: