----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Gdy ty sam (albo syn lub córka) ukończysz studia i podejmiesz pracę, twoja sytuacja finansowa i podatkowa znacznie się zmienia.

Spłata pożyczki studenckiej

Po podjęciu pracy zarobkowej, student ma obowiązek zacząć spłacać pożyczki zaciągnięte na pokrycie kosztów studiów. Jeżeli student zaciągnął pożyczkę, to mógł odjąć $2,000 zapłaconych odsetek w roku 2004. Przywilej ten przysługuje osobom samotnym zarabiającym poniżej $50,000 rocznie. W przedziale zarobków od $50,000 do $65,000 odpis podatkowy przysługuje częściowo. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim i rozliczasz się razem, to limity zarobków wynoszą odpowiednio $100,000 i $130,000.

Również rodzice studenta, którzy zaciągnęli pożyczkę studencką dla dziecka, mają takie same prawo do otrzymania ulgi podatkowej. Podobnie jak sam student, tracą ten odpis stopniowo, jeżeli zarabiają ponad $100,000 rocznie.

Na odpisy kosztu pożyczki studenckiej nie ma żadnego limitu czasowego. Co ważne, to nie trzeba wcale wyszczególniać swoich odpisów podatkowych (itemize), aby odpisać koszt pożyczki studenckiej, bowiem odejmuje się ją od dochodu "powyżej kreski" (above the line).

Anulowanie pożyczki studenckiej

Jeżeli zapożyczyłeś się po uszy i ogłosiłeś bankructwo (niedobry pomysł na początku swojej profesjonalnej kariery), albo kredytodawca ci ten dług anulował, to możesz być zdziwiony, że owa kwota będzie przez Urząd Podatkowy potraktowana jako dochód, czyli opodatkowana.

Można lepiej:

Jeżeli zaciągnąłeś na studiach Perkins Loan i wybrałeś użyteczną dla społeczeństwa, ale niekoniecznie wysoko płatną profesję, to wujek Sam może anulować twoją pożyczkę. Jeżeli pójdziesz do wojska i wytrzymasz tam cztery lata, darowna ci będzie połowa pożyczki. Co lepiej, anulowana kwota nie będzie opodatkowana.

Przykładem zawodów dających anulowanie federalnych stypendiów są nauczyciele pracujących w ramach programu Head Start; pracownicy PeaceCorp; pracownicy Child or Family Service Agency, niekiedy pielęgniarki i technicy medyczni.

Odpis podatkowy

na poszukiwanie pracy

Jeżeli podjąłeś swoją pierwszą pracę, to koszt jej znalezienia nie jest odpisem podatkowym. Jesteś w uprzywilejowanej sytuacji natomiast, jeśli jest to twoja kolejna praca.

Oto, co można odliczyć od podstawy podatkowej: Koszt ogłoszeń prasowych, przygotowania resume, przesyłek, rozmów telefonicznych, opłat dla firm pośrednictwa pracy. Ulgą są także koszty przejazdów i noclegi (jeżeli wymagany był wyjazd) oraz 50% posiłków.

Kruczek podatkowy:

Jeżeli miałeś ofertę pracy w słonecznej Kaliforni, to podróż tam jest ulgą nawet, jeśli posady tej nie przyjąłeś. Możesz wziąć ze sobą rodzinę, zostać dłużej w celach turystycznych. Oczywiście odpiszesz tylko swoje koszty przelotu i swoją część kosztów utrzymania tylko za dni spędzone służbowo.

Odpisy podatkowe pracownika

Jako pracownik możesz skorzystać z niektórych odpisów podatkowych na wydatki poniesione przez pracownika w ramach wykonywania jego obowiązków i nie zwrócone przez pracodawcę (unreimbursed employee expenses). Mogą być wstawione na druku Schedule A. Oto przykład takich kosztów:

- koszty podróży służbowych oraz posiłków w delegacji

- koszt narzędzi, sprzętu i materiałów wymaganych przez pracodawcę,

- mundury, odzież ochronna,

- koszt badań lekarskich wymaganych przez pracodawcę,

- składki związków zawodowych czy profesjonalnych organizacji,

- prenumerata profesjonalnych czasopism,

- koszty poszukiwania pracy: opłaty agencji, koszt ogłoszeń prasowych, przygotowania resume, koszty dojazdów na rozmowy kwalifikacyjne (interview),

- koszty dokształcania zawodowego (patrz poniżej).

Poufne:

W niektórych sytuacjach można wliczyć w ulgi podatkowe również koszt nabycia sprzętu komputerowego.

Wydatki podane w tej kategorii są ulgą podatkową tylko w wysokości, o jaką przekraczają 2% Adjusted Gross Income.

Odpis kosztów

dokształcenia zawodowego

Urząd Podatkowy zezwala na odpisanie od dochodu kosztu dokształcania zawodowego, ale musi to być dokształcanie w dotychczasowej dziedzinie, a nie zdobywanie zupełnie innego zawodu. Na przykład, jeżeli księgowy uczęszcza na zawodowe kursy, ich koszt jest honorowany. Jeżeli natomiast sekretarka postanowiła zmienić profesję i uczęszcza na te same zajęcia, albo na studia księgowości, musi to czynić bez pomocy Wujka Sama.

Kredyt podatkowy za dokształcanie

Koszt dokształcania może kwalifikować się jako kredyt do wysokości $2,000 (Hope albo LIFE credit). Pełny kredyt przysługuje małżeństwom rozliczającym się razem o dochodzie do $85,000 rocznie i osobom samotnym o dochodzie $42,000 rocznie. W przedziałach od $85,000 do $105,000 dla małżeństw i od kwoty $42,000 do $52,000 dla samotnych, kredyt ten stopniowo wygasa.

Zaletą kredytu Life jest to, że ani rok studiów ani kierunek nie mają znaczenia (HOPE przysługuje tylko w dwóch pierwszych latach studiów).

Zwrot kosztu dokształcania

Duże amerykańskie przedsiębiorstwa oferują swoim pracownikom tuition reimbursment program, czyli program zwrotu kosztów nauki. Jeżeli chcesz studiować wieczorami, a kierunek studiów pokrywa się z charakterem wykonywanej pracy, możesz otrzymać od pracodawcy zwrot pieniędzy wydanych na czesne do $5,250 rocznie. Możesz studiować w celu otrzymania dyplomu wyższej uczelni lub wziąć tylko jeden (lub kilka) kursów dokształcających w twojej dziedzinie. Oto warunki, jakie należy spełnić:

- Nauka nie może kolidować z pracą zawodową. Możesz studiować wyłącznie poza normalnymi godzinami pracy.

- Przed rejestracją należy uzyskać aprobatę przełożonego, po czym działu kadr.

- Studia muszą być stacjonarne - kursy korespondencyjne nie są honorowane.

- Kurs czy semestralny przedmiot musi być zaliczony pomyślnie.

Wysokość rekompensaty przeważnie zależy od uzyskanego stopnia, co motywuje do dobrej nauki. Za najwyższą ocenę "A" pracownik otrzymuje 100% zwrotu pieniędzy, za "B" - 80%, za "C" - 60%. Niektóre firmy zwracają 100% kosztów niezależnie od oceny, jeżeli tylko pracownik przedmiot zaliczył. Firma może zwracać nie tylko czesne, lecz również opłaty rejestracyjne uczelni, ale nie pokrywa książek ani dojazdów do szkoły.

Ubezpieczenie medyczne

Ubezpieczenie zdrowotne rodziców przeważnie obejmuje tylko dzieci do 18. roku życia albo do 25 lat, pod warunkiem, że studiują w pełnym wymiarze czasu. Problem zaczyna się wtedy, gdy młody czlowiek studia kończy, ale jeszcze nie ma pracy, która zapewniłaby mu ubezpieczenie. Dlatego też rodzina przyjmuje z ulgą fakt, że junior podjął pracę w zakładzie, który objął go polisą ubezpieczeniową.

Po podjęciu pracy w dużym zakładzie pracy młody człowiek zostanie objęty ubezpieczeniem medycznym, ale często dopiero po 3 lub 6 miesiącach od daty zatrudnienia. Na ten czas któreś z rodziców może wykupić w swoim zakładzie ubezpieczenie COBRA, albo kupić polisę zdrowotną dla absolwentów. Istnieje kilka firm, które sprzedają absolwentom tymczasowe, niedrogie polisy zdrowotne. Są to:

- Golden Rule (tel. 888-672-0829), działający w 21 stanach.

- Fortis Health Insurance (tel. 800-800-5453), działa w 41 stanach (ale nie w Nowym Jorku).

Uwaga:

Wydatki medyczne dziecka mogą być ulgą podatkową rodziców, jeśli łożą oni ponad połowę na utrzymanie dziecka, nawet wtedy, gdy nie roszczą sobie ulg z tytułu dziecka jako dependent na zeznaniu podatkowym.

Program emerytalny

Emerytura jest ostatnią rzeczą interesującą młodzież. Niemniej trzeba pamiętać, że uczestniczenie w programie emerytalnym daje znakomity odpis podatkowy. Do tego pracodawcy często dokładają do każdego dolara zdeponowanego przez pracownika.

Dlatego też młody człowiek powinien skorzystać z programu 401(k) w pracy. W razie potrzeby, można z tego konta pieniądze pożyczyć. W roku 2004 limit wpłat wynosił $13,000 (plus dodatkowe $3,000 dla osób po pięćdziesiątce).

Inne przywileje

Duże zakłady pracy dają swoim pracownikom różne cenne przywileje, o których możesz jeszcze nie wiedzieć:

- bezpłatne grupowe ubezpiecznie na życie do wysokości $50,000 (odpłatne powyżej tej kwoty),

- transit passes bez podatku do wysokości $100 miesięcznie w roku 2004

- wyrównanie za płatny parking (bezpodatkowe do $195 na miesiąc w roku 2004);

- gift-matching program - zakład pracy dołoży drugie tyle do twojej darowizny dla organizacji charytatywnej

.

Artykuł przedrukowano za zgodą

Polskiego Poradnika "Sukces"

Adres: 255 Park Lane; Douglaston, NY 11363

----- Reklama -----

MONITOR-KONKURS WAKACYJNY

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----