----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

04 sierpnia 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 468

LOG HOUSE – dom z bali: ogólna nazwa domów, którego wspólną cechą jest główny materiał, z którego są wykonane – drewniane bale; w odniesieniu do mniejszych domków letniskowych i wakacyjnych położonych na terenach leśnych używa się wyrażenia log cabin – chata z bali/domek z bali.

LOSS MITIGATION DEPARTMENT – oddział ograniczenia strat: oddział banku lub innej instytucji finansowej, którego zadaniem jest zmniejszenie strat finansowych spowodowanych zaniedbaniem spłat długów przez pożyczkobiorców; rozpatruje m.in. wnioski o sprzedaż bez pokrycia (short sale applications), wnioski o modyfikację pożyczki (loan modification applications), oraz przeprowadza polubowne zajęcie obciążonej nieruchomości (procedura określana jako friendly foreclosure lub deed in lieu of foreclosure). 

LOT-AND-BLOCK SURVEY SYSTEM (inna nazwa: recorded plat system) – system pomiaru gruntów oparty na parcelach i kwartałach zabudowy: system pomiaru gruntów używany w połączeniu z systemem rządowym (government survey system) lub metodą odległości i kierunków (metes- and-bounds method), służący do identyfikowania nieruchomości na mapach geodezyjnych gruntów podzielonych pod zabudowę mieszkalną (subdivision plat), oparty na takich jednostkach jak ponumerowane lub oznaczone literami parcele (lots) i kwartały zabudowy (blocks).

LOW-RISE BUILDING – budynek o niskiej zabudowie: budynek mieszkalny posiadający kilka pięter, nie więcej niż sześć (budynki posiadające więcej niż 6 poziomów kwalifikowane są jako high-rise).

LOYALTY – lojalność: zobowiązanie agenta do działania w interesie swojego klienta. Oznacza to, że dobro klienta powinno być dla agenta priorytetem. Jeśli agent reprezentuje w jednej transakcji zarówno sprzedającego jak i nabywcę, musi uzyskać pisemną zgodę obydwu stron na działanie w charakterze podwójnego przedstawiciela (dul agent), ponieważ niemożliwe jest wypełnienie obowiązku lojalności wobec dwóch przeciwnych stron biorących udział w tej samej transakcji.

MANAGEMENT AGREEMENT – umowa o zarządzaniu nieruchomością: umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości dochodowej a osobą lub firmą, która zobowiązuje się zarządzać tą nieruchomością za określone w umowie wynagrodzenie, zwykle ustalone jako procent od wszystkich wpływów z czynszów.

MANAGEMENT FEE – opłata za zarządzanie nieruchomością: koszty zarządzania nieruchomością dochodową, które mogą sięgać 6% dochodu, który przynosi najem nieruchomości.

MANSION – rezydencja: typ rozległego, położonego na dużej działce, luksusowego domu z wieloma sypialniami, pokojami dla gości, oddzielnymi pomieszczeniami dla służby, z wszelkiego rodzaju udogodnieniami, itp.; osiągalny jedynie dla bardzo bogatych ze względu na wysokie podatki i ogromne koszty utrzymania.

MARKET INDICATORS – wskaźniki rynkowe: dane statystyczne określające aktywność na danym rynku nieruchomości (np. ilość i rodzaj sprzedanych nieruchomości w danym okresie).

MARKET PRICE – cena rynkowa: rzeczywista cena danej nieruchomości uzyskana przy sprzedaży. Nie należy mylić tego terminu z określeniem „market value” – wartość rynkowa, który oznacza najbardziej prawdopodobną cenę nieruchomości możliwą do uzyskania w warunkach otwartego rynku.

MARKET RESEARCH – badanie rynku: analiza i interpretacja danych dotyczących danego rynku nieruchomości.

MARKET VALUE – wartość rynkowa: najbardziej prawdopodobna cena nieruchomości możliwa do uzyskania w warunkach otwartego rynku, na który nie mają wpływu nadzwyczajne okoliczności, oraz przy założeniu, że strony transakcji są dobrze poinformowane, są od siebie niezależne i nie działają w sytuacji przymusowej.

MARKETABLE TITLE (inna nazwa: clear title) – czysty tytuł własności: tytuł własności, który nie jest obciążony żadnymi roszczeniami; niezbędny do pomyślnego zamknięcia transakcji sprzedaży nieruchomości.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----