----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

31 lipca 2018

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce

Część 363

                                                                            

EROSION – erozja: proces stopniowego ubywania lądu w wyniku działania naturalnych sił przyrody, takich jak wiatr, deszcz lub płynąca woda. Na erozję narażone są szczególnie własności przybrzeżne położone w rejonach, w których stopniowo podnosi się poziom morza.

ESCHEAT – przejście nieruchomości bezdziedzicznej na rzecz państwa: jeśli właściciel nieruchomości umiera bez pozostawienia po sobie testamentu ani żadnych spadkobierców, jego nieruchomość zostaje przejęta przez państwo. Prawo to nie ogranicza w żaden sposób posiadania nieruchomości za życia właściciela. Intencją administracji państwowej jest jedynie „zaopiekowanie się” nieruchomością, która po śmierci właściciela została bezpańska i opuszczona.

EVICTION – eksmisja: procedura usunięcia lokatora (lessee / tenant) przez właściciela (lessor / landlord) z zajmowanej nieruchomości na podstawie orzeczenia sądowego, w wyniku naruszenia przez lokatora umowy wynajmu (np. poprzez zaprzestanie płacenia czynszu, zniszczenie zajmowanego lokalu, lub zajmowanie lokalu po wygaśnięciu kontraktu wynajmu). Procedura eksmisji może się również odnosić do usunięcia właściciela nieruchomości przez bank, który finansował transakcję kupna, po zaniedbaniu spłat długu hipotecznego (mortgage default).

EXECUTED CONTRACT – kontrakt wykonany: umowa, w której strony kontraktu spełniły powinności, do których się zobowiązały.

EXECUTOR – wykonawca testamentu: osoba wyznaczona w testamencie do wykonania ostatniej woli osoby zmarłej. Termin executor odnosi się do mężczyzny, natomiast wykonawczyni testamentu to executrix.   

EXECUTORY CONTRACT – kontrakt wykonywany: umowa, w której strony kontraktu nie spełniły jeszcze wszystkich powinności, do których się zobowiązały.

EXP (expired) – umowa wygasła: skrót stosowany w MLS oznaczający, że dana nieruchomość nie została sprzedana i została zdjęta z rynku po wygaśnięciu umowy pomiędzy właścicielem i biurem nieruchomości, w ramach której broker prowadził marketing sprzedaży.

EXPANSION POTENTIAL – potencjał rozbudowy: określenie nieruchomości, która posiada dużą działkę pozwalającą na rozbudowę domu, dodanie przybudówki, itp.

EXPRESS CONTRACT – kontrakt jednoznacznie określony: ustna lub pisemna umowa wyraźnie określająca warunki kontraktu.

EXTERIOR PROPERTY FEATURES – zewnętrzne cechy nieruchomości: zewnętrzne cechy danej nieruchomości, np. balkon, patio, basen, ogrodzenie, itp.

FACSIMILE OR DIGITAL SIGNATURES – kopie podpisów lub podpisy cyfrowe: klauzula w kontrakcie stwierdzająca, że kopie dokumentów zawierających podpisy lub dokumenty z podpisami cyfrowymi będą wystarczające do wynegocjowania i sfinalizowania umowy.

FACTORY-BUILT HOME – dom zbudowany fabrycznie: ogólne określenie typu domu, który jest budowany w fabryce, następnie przewożony w całości lub w częściach na działkę, gdzie zostaje zmontowany i podłączony do wodociągu, kanalizacji, itp.; zaliczają się do nich następujące rodzaje domów: dom modułowy (modular home), dom prefabrykowany (prefabricated home), oraz dom mobilny (mobile home).

FAIR HOUSING ACT (inna nazwa: Federal Fair Housing Law) – Fedralna Ustawa o Sprawiedliwej Gospodarce Mieszkaniowej: prawo federalne zabraniające dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, pochodzenie lub status rodzinny przy sprzedaży oraz wynajmowaniu nieruchomości.

FLOOR-AREA RATIO (w skrócie FAR) – współczynnik zabudowy: współczynnik całkowitej powierzchni budynku do powierzchni działki. Dopuszczalny współczynnik zabudowy określany jest przez podział strefowy danej miejscowości (zoning), np. współczynnik 0.5 oznacza, że powierzchnia budynku wynosi połowę powierzchni działki, na której położony jest budynek.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----