Najważniejsze skróty używane w branży nieruchomości
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

ABR (Accredited Buyer Representative) – Akredytowany Przedstawiciel Nabywcy

ACMs (asbestos-containing materials) – materiały zawierające azbest

ADA (Americans with Disabilities Act) – Ustawa o Osobach Niepełnosprawnych

ADS (annual debt service) – roczna obsługa zadłużenia

ADT (average daily traffic) – średni dzienny ruch drogowy

AGLA (above-grade living area) – powierzchnia mieszkalna powyżej ziemi

AMEN (amenities) – udogodnienia osiedla mieszkaniowego

AMORT (amortization) – amortyzacja pożyczki

APP (appreciation) – wzrost wartości, aprecjacja nieruchomości

APPX SF (approximate square footage) – powierzchnia nieruchomości w przybliżeniu

APR (annual percentage rate) – roczna stawka oprocentowania pożyczki

ARM (adjustable-rate mortgage) – pożyczka hipoteczna z regulowanym oprocentowaniem

ARV (after-repair value) – wartość nieruchomości po naprawie

ATCF (after-tax cash flow) – przepływ gotówkowy po podatkach

BOMK (back on the market) – z powrotem na rynku

BPO  (broker’s price opinion) – opinia brokera dotycząca ceny nieruchomości

CAM (common area maintenance) – utrzymanie wspólnego terenu

CBD  (central business disctrict) – centralna dzielnica biznesowa

CC (closing costs) – koszty zamknięcia transakcji

CD (closing disclosure) – ujawnienie informacji o zamknięciu transakcji

CMA (comparative market analysis) – porównawcza analiza rynkowa

CO (certificate of occupancy) – certyfikat użytkowania/zezwolenie na użytkowanie nieruchomości

COOP COMP (cooperative compensation) – wynagrodzenie / prowizja za współpracę

CRS (Certified Residential Specialist) – Certyfikowany Specjalista Nieruchomości Mieszkalnych

CTG (contingent) – warunkowo pod kontraktem

CUP (conditional use permit) – zezwolenie na warunkowe użytkowanie

DEP (depreciation) – spadek wartości, deprecjacja nieruchomości

DOM (days on market) – dni na rynku/czas marketingu nieruchomości

DSCR (debt service coverage ration) – wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia

DTI (debt-to-income ratio) – współczynnik zadłużenia do dochodu

EA (exclusive agency) – wyłączne przedstawicielstwo

ECOA (Equal Credit Opportunity Act) – Ustawa o Równych Możliwościach Uzyskania Kredytu

EGI (effective gross income) – efektywny dochód brutto

EM (earnest money) – zaliczka, zadatek na zakup nieruchomości

EMFs (electromagnetic fields) – pola elektromagnetyczne

EPA (Environmental Protection Agency) – Agencja Ochrony Środowiska

EXT PROP FEATS (exterior property features) – zewnętrzne cechy nieruchomości

FAR (floor-area ratio) – współczynnik zabudowy

FF&E (furniture, fixtures and equipment) – meble, wyposażenie i sprzęt

FHA (Federal Housing Administration) – Federalna Administracja Mieszkaniowa

FHLMC (Federal Home Loan Mortgage Corporation, FREDDIE MAC) – Federalne Stowarzyszenie Hipoteczne

FIRMs (flood insurance rate maps) – mapy stref zalewowych dla celów ubezpieczeniowych

FLEX space (flexible building space) – lokal łatwy do przystosowania

FLPL (floodplain) – obszar zalewowy, teren zalewowy

FMV (fair market value) – godziwa wartość rynkowa

FNMA (Federal National Mortgage Association, potocznie: FANNIE MAE) – Federalne Narodowe Stowarzyszenie Hipoteczne

FRBO (for rent by owner) – na wynajem przez właściciela

FRM (fixed-rate mortgage) – pożyczka hipoteczna o stałym oprocentowaniu

FSBO (for sale by owner) – na sprzedaż przez właściciela

GBA (gross building area) – całkowita powierzchnia budynku

GEM (growing-equity mortgage) – pożyczka hipoteczna z rosnącym udziałem własnym

GLA (gross living area) – całkowita powierzchnia mieszkalna

GRM (gross rent multiplier) – mnożnik czynszu brutto

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel. : 773-719-3645    
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: