----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

29 lipca 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 467

LESSEE – najemca / lokator: formalne określenie występujące w umowach najmu. W mowie potocznej lokator określany jest jako tenant.

LESSOR – wynajmujący: formalne określenie występujące w umowach najmu. Właściciel wynajmowanej nieruchomości jest określany potocznie jako landlord.

LINK – ogniwo: jednostka długości równa 20,12 cm, 1/100 łańcucha mierniczego, używana głównie w miernictwie gruntów.

LIS PENDENS – sprawa sądowa w toku: łacińskie określenie oznaczające toczący się spór sądowy (pending litigation). Ponieważ sprawy sądowe mające wpływ na tytuł własności są długotrwałe, w chwili wniesienia roszczenia finansowego wobec danej nieruchomości rejestrowane jest zawiadomienie informujące potencjalnych nabywców i osoby zainteresowane o toczącej się sprawie, która może w przyszłości stać się rzeczywistym roszczeniem finansowym wobec danej nieruchomości.

LISTING CONTRACT – umowa pośrednictwa: pisemny kontrakt pomiędzy właścicielem nieruchomości i biurem pośrednictwa w sprzedaży, na podstawie którego biuro zobowiązuje się do reprezentowania właściciela nieruchomości w procesie jej sprzedaży przez określony czas i w zamian za prowizję wypłaconą po pomyślnym zamknięciu transakcji.

LISTING MODIFICATION AGREEMENT – umowa o modyfikacji kontraktu: umowa dotycząca poprawek, uzupełnienia lub zmiany kontraktu zawartego pomiędzy brokerem a właścicielem nieruchomości wystawionej na sprzedaż lub wynajem; zwykle dotyczy zmiany ceny nieruchomości lub wysokości czynszu, przedłużenia daty wygaśnięcia kontraktu, wysokości prowizji, itp.

LITTORAL RIGHTS – prawo dostępu do jeziora, morza lub oceanu: prawo dostępu do wody, z którego może korzystać właściciel nieruchomości położonej nad jeziorem, morzem lub oceanem.

LLOCC (legal purpose, legally competent parties, offer and acceptance, consideration, consent) – niezbędne elementy ważnego kontraktu: prawny cel, prawnie kompetentne strony, oferta i akceptacja, wynagrodzenie, zgoda.

LOAN ORIGINATION FEE – opłata za przygotowanie pożyczki: opłata nałożona na pożyczkobiorcę (czasami w postaci punktów dyskontowych) pokrywająca koszty poniesione przez instytucję finansową w procesie przygotowywania pożyczki (m.in. koszty sporządzenia dokumentów, wynagrodzenie dla urzędnika przygotowującego pożyczkę, itp.) Urząd Skarbowy (IRS) traktuje tę opłatę podobnie jak odsetki od pożyczki i pozwala na odpisanie jej od dochodu w rozliczeniu podatkowym. 

LOAN STATUS DISCLOSURE – ujawnienie informacji dotyczących statusu pożyczki: dokument dołączony do kontraktu kupna / sprzedaży nieruchomości informujący sprzedającego o tym, na jakim etapie znajduje się finansowanie inwestycji.

LOAN-TO-VALUE RATIO (w skrócie: LTV) – współczynnik pożyczki do wartości: współczynnik pożyczki hipotecznej do szacowanej wartości nieruchomości. Przykładowo, jeśli kredytobiorca zaciąga pożyczkę na sumę $290,000 na kupno nieruchomości o wartości $340,000, współczynnik LTV wynosi $290,000 do $340,000, czyli 85%. Jeśli współczynnik LTV wynosi ponad 80%, zwykle wymagane jest prywatne ubezpieczenie długu hipotecznego (PMI).

LOCKOUTuniemożliwienie dostępu: niezgodne z prawem uniemożliwienie lokatorowi dostępu do wynajmowanego lokalu lub korzystania z niego, np. poprzez wymianę zamków w drzwiach wejściowych lub wyłączenie użyteczności (utility shut-off), w celu zmuszenia lokatora do wyprowadzki lub uiszczenia zaległego czynszu.

LOFT APARTMENT – mieszkanie typu „loft”: mieszkanie zwykle o dużej powierzchni, położone w budynkach zaadaptowanych na potrzeby mieszkaniowe, np. w dawnych fabrykach, magazynach, zakładach przemysłowych, itp.; lofty charakteryzują się otwartą przestrzenią oraz niezabudowanym sufitem, na którym widoczne są pozostałości oryginalnej instalacji przemysłowej.

LOT DESCRIPTION – opis działki: informacje na temat cech charakterystycznych działki, jej położenia, ogrodzenia i zagospodarowania. 

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----