Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Terminologia dotycząca przeniesienia tytułu własności nieruchomości, część 273

INVOLUNTARY ALIENATION – mimowolne przeniesienie tytułu własności: przeniesienie tytułu własności dokonane wbrew woli właściciela nieruchomości, np. w przypadku przejęcia nieruchomości przez państwo na cele publiczne (eminent domain), w sytuacji kiedy nieruchomość bezdziedziczna przechodzi na rzecz państwa (escheat), lub kiedy bank przejmuje nieruchomości w wyniku zaniedbania spłat (foreclosure).

EMINENT DOMAIN – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na drodze sądowej. Agencja rządowa zobowiązana jest określić cel projektu, który ma służyć dobru publicznemu (np. budowa nowej autostrady, szpitala, biblioteki, itp.) oraz zapewnić właścicielowi sprawiedliwą rekompensatę (just compensation) za przejętą nieruchomość. Prawo to budzi wiele kontrowersji, ponieważ wielu właścicieli czuje się „wywłaszczona”, jak również pojęcie „dobra publicznego” nie zawsze jest jednoznacznie określone.

ESCHEAT – przejście nieruchomości bezdziedzicznej na rzecz państwa: jeśli właściciel nieruchomości umiera nie pozostawiając po sobie testamentu ani żadnych spadkobierców, jego nieruchomość zostaje przejęta przez państwo. Prawo to nie ogranicza w żaden sposób posiadania nieruchomości za życia właściciela. Intencją administracji państwowej jest jedynie „zaopiekowanie się” nieruchomością, która po śmierci właściciela została bezpańska i opuszczona.

TRANSFER TAX – podatek od przeniesienia własności: podatek naliczany przez władze stanowe, powiatowe i miejskie za przeniesienie tytułu własności nieruchomości. Uiszczenie podatku następuje poprzez wykupienie znaczków podatkowych (transfer tax stamps), które zostają dołączone do aktu przeniesienia własności (deed) przed jego zarejestrowaniem. W Illinois kwestie te regulowane są przez Akt Prawny Stanu Illinois o Podatku od Przeniesienia Własności Nieruchomości (Illinois Real Estate Transfer Tax Act). W Illinois podatek stanowy (state real estate transfer tax) wynosi 50 centów za każde $500, natomiast podatek powiatowy (county real estate transfer tax) 25 centów za każde $500 – za cały podatek odpowiedzialny jest sprzedający. Np. łączny podatek stanowy i powiatowy od przeniesienia tytułu własności nieruchomości o wartości $200 tysięcy, zakładając, że w cenę nie jest wliczona własność osobista (personal property) i nabywca nie przejmuje pożyczki hipotecznej, wyniósłby $300. Niektóre miasta naliczają własne podatki od przeniesienia tytułu własności (local transfer tax), np. w Chicago nabywca płaci $3.75 za każde $500, a sprzedający $1.50 za każde $500 ceny sprzedaży nieruchomości. Od podatków zwolnione są m.in. akty przeniesienia własności nieruchomości należące do instytucji rządowych, religijnych i dobroczynnych.

REAL ESTATE TRANSFER DECLARATION – deklaracja o przeniesieniu własności nieruchomości: formularz podpisany przez nabywcę i sprzedającego zawierający najważniejsze informacje dotyczące transakcji, np. prawny opis nieruchomości, typ nieruchomości, data zamknięcia transakcji, cena sprzedaży, opis własności osobistej włączonej w cenę sprzedaży, typ finansowania transakcji, itp. Informacje te wykorzystywane są przez powiatowego taksatora (county assessor) przy ocenie wartości nieruchomości do celów podatkowych (tax assessment) i ustalenia współczynnika wyrównującego (equalization factor).    

TESTATOR – spadkodawca: osoba sporządzająca ważny testament (will), w którym określa sposób przekazania majątku po swojej śmierci. Osoba, która umiera pozostawiając po sobie testament, określana jest jako testate. Kiedy osoba umiera bez testamentu (intestate), majątek należący do zmarłego (deceased person’s property)  przechodzi w posiadanie krewnych według stanowego statutu dziedziczenia i podziału (statute of descent and distribution). Jeśli właściciel nieruchomości umiera nie pozostawiając po sobie testamentu ani żadnych spadkobierców, nieruchomość bezdziedziczna przechodzi na rzecz państwa (escheat). 

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: