Poufność
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 439

CONDITION OF REAL ESTATE AND INSPECTION – stan nieruchomości oraz inspekcja: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający zobowiązuje się do przekazania nieruchomości nowemu właścicielowi w czystym stanie i bez jakichkolwiek rzeczy osobistych nieuwzględnionych w kontrakcie, co określane jest terminem broom clean condition oznaczającym, że sprzedający, po usunięciu śmieci i wszystkich zbędnych rzeczy, powinien przynajmniej pozamiatać budynek przed przekazaniem go nowemu właścicielowi; z kolei nabywca z reprezentującym go agentem mają prawo przeprowadzić ostatnią inspekcję (final walk-through) na krótko przed zamknięciem transakcji w celu upewnienia się, że fizyczny stan nieruchomości nie uległ zmianie od czasu zawarcia umowy sprzedaży, oraz że nieruchomość jest przekazana w należytym stanie.

CONDITIONAL-USE PERMIT (w skrócie: CUP; inna nazwa: special-use permit) – zezwolenie na warunkowe użytkowanie / zezwolenie na specjalne użytkowanie: zezwolenie na użytkowanie nieruchomości, określane jako dopuszczalne warunkowe użytkowanie (allowable conditional use), które nie jest zgodne z przepisami danej strefy, ale jest uznane za potrzebne lub pożądane dla dobra społeczności. Typowym przykładem jest uzyskanie zezwolenia na specjalne użytkowanie nieruchomości jako kościoła, prywatnej szkoły, przedszkola lub ośrodka zdrowia w strefie mieszkalnej. Podobnie jak wyjątkowe zezwolenia (variances), zezwolenia na warunkowe użytkowanie wydawane są przez komisję ds. stref (zoning board) po wysłuchaniu publicznym (public hearing).

CONDOMINIUM (w skrócie: condo) – mieszkanie własnościowe: system posiadania mieszkania jako odrębnej własności znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym (multiunit building) wraz z niepodzielną współwłasnością wspólnych elementów (common elements), takich jak korytarze, schody, windy, trawniki, chodniki, parking, basen, siłownia, itp. Właściciel mieszkania uiszcza co miesiąc opłatę administracyjną (association fee), która przeznaczona jest na konserwację i naprawy wspólnych elementów, wywóz śmieci, odśnieżanie, ścinanie trawników, itp. Osiedlem zarządza stowarzyszenie właścicieli mieszkań własnościowych (condominium owners’ association), wybierane przez nich samych, które jest odpowiedzialne za ustalanie budżetu utrzymania osiedla i egzekwowanie regulaminu mieszkańców (condominium bylaws).

CONDOMINIUM CONVERSION (inna nazwa: CONDO CONVERSION) – konwersja na mieszkania własnościowe: proces zmiany formy posiadania własności, polegający na tym, że budynek wielomieszkaniowy należący w całości do jednego właściciela w oparciu o jeden tytuł własności, zostaje podzielony na mieszkania własnościowe, które zostają następnie oddzielnie sprzedane nowym właścicielom. Jedna nieruchomość zostaje w ten sposób podzielona na odrębne indywidualne mieszkania oraz zostają określone wspólne elementy, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Każde mieszkanie otrzymuje nowy numer identyfikacyjny do celów podatkowych i każdy lokal posiada odrębny tytuł własności. W przypadku konwersji budynk czynszowego, lokatorzy mają prawo mieszkać w budynku aż do wygaśnięcia umowy wynajmu.    

CONDOMINIUM DECLARATION – deklaracja o utworzeniu mieszkań własnościowych: dokument prawny, który jest wymagany do utworzenia osiedla lub budynku wielomieszkaniowego opartego na zasadach mieszkań własnościowych. Zawiera szczegółowy opis nieruchomości, poszczególnych lokali mieszkalnych, wspólnych elementów, oraz dokładne dane dotyczącego procentowego udziału we współwłasności wspólnych elementów, który przypisany jest każdemu mieszkaniu.

CONFIDENTIALITY – poufność

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645        
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: