----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

28 lipca 2017

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 311: Terminologia nieruchomości dochodowych

LIFE ESTATE pur autre vie – prawo własności na okres życia drugiej osoby: rodzaj dożywotniego konwencjonalnego prawa własności, które wygasa nie w momencie śmierci dożywotniego lokatora, lecz w chwili zgonu innej określonej osoby. Przykładowo, pan A przekazuje nieruchomość pani B, która może z niej korzystać aż do śmierci swojej matki, pani C. W chwili śmierci pani C nieruchomość powraca w posiadanie pana A, co określane jest jako powrót do stanu pierwotnego (reversion), lub zostaje przekazana wyznaczonej osobie w formie prawa własności absolutnego (fee simple absolute). Wyznaczona osoba, która przejmuje nieruchomość po wygaśnięciu dożywotniego prawa własności, określana jest jako remainderman.

LIS (lis pendens) – sprawa sądowa w toku: łacińskie określenie oznaczające toczący się spór sądowy (pending litigation). Ponieważ sprawy sądowe mające wpływ na tytuł własności są długotrwałe, w chwili wniesienia roszczenia finansowego wobec danej nieruchomości rejestrowane jest zawiadomienie informujące potencjalnych nabywców i osoby zainteresowane o toczącej się sprawie, która może w przyszłości stać się rzeczywistym roszczeniem finansowym wobec danej nieruchomości.

LEAD-BASED PAINT INSPECTION – inspekcja farb ołowiowych: inspekcja przeprowadzona przez licencjonowanego inspektora farb ołowiowych (lead-based paint inspector), który pobiera z terenu nieruchomości próbki farb i przesyła je do laboratoryjnej analizy; usunięcie farb ołowiowych (lead-based paint abatement) może zostać przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanych i licencjonowanych wykonawców.

LISTING MODIFICATION AGREEMENT – umowa o modyfikacji kontraktu: umowa dotycząca poprawek, uzupełnienia lub zmiany kontraktu zawartego pomiędzy brokerem a właścicielem nieruchomości wystawionej na sprzedaż lub wynajem; zwykle dotyczy zmiany ceny nieruchomości lub wysokości czynszu, przedłużenia daty wygaśnięcia kontraktu, wysokości prowizji, itp.

LITTORAL RIGHTS – prawo dostępu do jeziora, morza lub oceanu: prawo dostępu do wody, z którego może korzystać właściciel nieruchomości położonej nad jeziorem, morzem lub oceanem.

LLOCC (legal purpose, legally competent parties, offer and acceptance, consideration, consent) – niezbędne elementy ważnego kontraktu: prawny cel, prawnie kompetentne strony, oferta i akceptacja, wynagrodzenie, zgoda.

LOAN ORIGINATION FEE – opłata za przygotowanie pożyczki: opłata nałożona na pożyczkobiorcę (czasami w postaci punktów dyskontowych) pokrywająca koszty poniesione przez instytucję finansową w procesie przygotowywania pożyczki (m.in. koszty sporządzenia dokumentów, wynagrodzenie dla urzędnika przygotowującego pożyczkę, itp.) Urząd Skarbowy (IRS) traktuje tę opłatę podobnie jak odsetki od pożyczki i pozwala na odpisanie jej od dochodu w rozliczeniu podatkowym. 

LOAN STATUS DISCLOSURE – ujawnienie informacji dotyczących statusu pożyczki: dokument dołączony do kontraktu kupna/sprzedaży nieruchomości informujący sprzedającego o tym, na jakim etapie znajduje się finansowanie inwestycji.

LOAN-TO-VALUE RATIO (w skrócie: LTV) – współczynnik pożyczki do wartości: współczynnik pożyczki hipotecznej do szacowanej wartości nieruchomości. Przykładowo, jeśli kredytobiorca potrzebuje pożyczki na sumę $290,000 na kupno nieruchomości o wartości $340,000, współczynnik LTV wynosi $290,000 do $340,000, czyli 85%. Jeśli współczynnik LTV wynosi ponad 80%, zwykle wymagane jest prywatne ubezpieczenie długu hipotecznego (PMI).

LOCKOUT – uniemożliwienie dostępu: niezgodne z prawem uniemożliwienie lokatorowi dostępu do wynajmowanego lokalu lub korzystania z niego, np. poprzez wymianę zamków w drzwiach wejściowych lub wyłączenie użyteczności (utility shut-off), w celu zmuszenia lokatora do wyprowadzki lub uiszczenia zaległego czynszu.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----